Karta Polaka

Nauka języka polskiego, przygotowanie do rozmowy z konsulem na Kartę Polaka

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Karta Polaka - Kazimierz Wielki "Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną".
2020-06-06 13:44:12

W 1333 roku na tronie polskim zasiadł 23 letni syn Władysława Łokietka - Kazimierz.  Urodził się jako prawdopodobnie ostatnie dziecko tej pary. W młodości ciężko chorował. Nie odebrał też szerszego wykształcenia, a rodzice późno zaczęli go wdrażać w kulisy polityki. Istnieją nawet źródła sugerujące, iż był jednym z bardzo nielicznych na polskim tronie władców-analfabetów. Historia nadała mu przydomek "Wielki", jako jedynemu polskiemu królowi. Był postrzegany jako słaby kandydat do królewskiej korony. Nie potrafił czytać i pisać. Zarzucano mu ucieczkę z pola bitwy z Krzyżakami pod Płowcami w 1331 roku. Cieniem na odbiorze młodego królewicza położył się również skandal, którego był uczestnikiem w 1329 roku. Przebywał wtedy na dworze węgierskim, na którym uwiódł Klarę Zach, córkę węgierskiego magnata Felicjana Zacha. Kazimierzowi w miłosnej intrydze miała pomóc jego siostra Elżbieta - królowa Węgier. Rzeczywistość okazała się diametralnie odmienna. Kazimierz poświęcił całe swoje siły dla utrzymania niezależności swojego królestwa. W czasie swego długiego panowania dobrze gospodarzył w Polsce. Umocnił granicę, zapewnił bezpieczeństwo, uporządkował prawa, wspierał miasta i handel oraz założył Uniwersytet w Krakowie - Akademię Krakowską; drugi uniwersytet - wyższą uczelnię - na świecie. Poddani kochali go i poważali, dlatego obdarzyli go -  jako jedynego króla w Polsce -  przydomkiem “Wielki”. Kazimierz zmarł w 1370 roku jako ostatni król z dynastii Piastów. W czasach Kazimierza Wielkiego miasta wyrastały jak grzyby po deszczu. Z polecenia króla wzniesiono, założono, wybudowano około 200 miast. Niektóre z nich otrzymały imię króla, jak na przykład: Kazimierz nad Wisłą czy Kazimierz koło Krakowa. Obok wielu miast król kazał wznosić obronne zamki. Tworzyły one z miastami jedną całość otoczoną murami. Takie warownie powstały w Kaliszu i Płocku, w Szydłowie, w Sandomierzu, w Będzinie.  Najsłynniejszymi z nich był pas tzw. Orlich Gniazd, które strzegły granicy z Królestwem Czech.Wiele zamków powstało na półwyspach, wyspach lub na wzniesieniach, w miejscach trudno dostępnych. Król Kazimierz Wielki opłacił budowę około 50 warownych zamków, na jego koszt także  otoczono murami 27 miast. Król Kazimierz “zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Skąd król brał pieniądze na te przedsięwzięcia? Król posiadał rozległe majątki ziemskie i miasta we wszystkich dzielnicach kraju i z nich czerpał dochody. Do skarbca szły  podatki pobierane corocznie od właścicieli ziemskich. Bardzo duże zyski dawała też sól. W średniowieczu sól była bardzo poszukiwana i cenna jako popularna przyprawa i jedyny środek  zabezpieczający żywność przed zepsuciem.  Król posiadał w Wieliczce i Bochni kopalnie soli i żupy solne - to znaczy przedsiębiorstwa, w których wydobywano i warzono sól w ilości 10 000 ton rocznie. Kazimierz bardzo dbał o dochody z żup w Wieliczce i Bochni. Żupy solne stale zasilany skarbiec królewski. Czy wiecie, że Wieliczka jest najstarszą, nieprzerwanie działającą kopalnią w Europie wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO? Kazimierz Wielki wprowadził jedną monetę - grosz. Była to wtedy moneta o dużej wartości. Za jeden grosz można było kupić gęś, a za kilkanaście groszy - miecz. Kazimierz Wielki pomimo czterech małżeństw nie pozostawił męskiego następcy tronu z prawowitego łoża. Zmarł 5 listopada 1370 roku. Tron polski objął jego siostrzeniec, król Węgier Ludwik Andegaweński. W 1384 roku Jadwiga - córka Ludwika, króla polskiego i węgierskiego, w wieku 11 lat została koronowana w Krakowie na królową Polski. Na męża wybrano dla niej wielkiego księcia Litwy - Władysław Jagiełło. 

Karta Polaka Józef Piłsudski
2020-05-13 10:25:50

Józef Piłsudski – twórca Niepodległej Polski,  bojownik o niepodległość, wybitny mąż stanu, ojciec wolnej Polski,  Pierwszy Marszałek Polski, zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze. Spoczął na Wawelu, serce zaś, zgodnie z jego ostatnią wolą, złożono w grobie jego matki na wileńskim cmentarzu na Rossie. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową Polaków. W polskich dziejach niewiele było postaci o podobnej skali dokonań jak Józef Piłsudski, który całe życie poświęcił dla Polski. Taki stosunek do Polski i polskości Piłsudski wyniósł z rodzinnego domu, tego uczyła go jego matka Maria z Billewiczów i ojciec Józef, który brał udział w powstaniu styczniowym w 1863 roku.   Józef, nazywany w domu Ziukiem, urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie, gdzie spędził dzieciństwo. Po maturze rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, gdzie zaangażował się w działania opozycyjne wobec cara. Został za to skazany na pięć lat zesłania na Syberię.Po powrocie do Wilna, jako towarzysz „Wiktor”, związał się z nowo powstałą Polską Partią Socjalistyczną. Był redaktorem pisma „Robotnik”, dał się też poznać jako sprawny organizator. Piłsudski w tym czasie coraz bardziej angażował się w działania niepodległościowe i uznał, że konieczne jest powstanie masowej organizacji zbrojnej, dlatego zainicjował w 1908 roku powołanie tajnego Związku Walki Czynnej mającego szkolić przyszłych dowódców polskiego powstania zbrojnego. Następnie dwie legalne organizacje strzeleckie: Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo Strzelec w Krakowie. Gdy wybuchła I wojna światowa, komendant dostrzegł w niej szansę na walkę o polską niepodległość. Stanął na czele utworzonego przez siebie oddziału – I Kompanii Kadrowej i wraz z nim przekroczył 6 sierpnia 1914 roku granicę zaboru rosyjskiego z zamiarem wywołania w Królestwie Polskim narodowego powstania. Koncepcja ta się jednak nie powiodła, wtedy Piłsudski utworzył podporządkowane Austrii Legiony Polskie, a sam dowodził ich I Brygadą. W lipcu 1917 roku większość legionistów, pod wpływem Piłsudskiego, odmówiła złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom. Piłsudskiego wówczas aresztowano i uwięziono w twierdzy magdeburskiej, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. – W tym czasie budowała się jego legenda, bohaterskiego żołnierza walczącego o niepodległość i więźnia stanu. Gdy więc po uwolnieniu z więzienia Piłsudski wrócił do Warszawy, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo nad polskimi wojskami. Otrzymał też misję utworzenia rządu narodowego, a 22 listopada objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.  Jako Naczelnik skupił się na obronie odzyskanej przez Polskę niepodległości oraz walce o jak najkorzystniejsze granice. 19 marca 1920 roku Piłsudski mianowany został Marszałkiem Polski i jako Wódz Naczelny dowodził podczas wojny polsko-bolszewickiej m.in. w zwycięskiej bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 roku.   Po zwycięskiej wojnie Piłsudski został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari.  Marszałek zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze, pokonany przez chorobę nowotworową. Spoczął na Wawelu, serce zaś, zgodnie z jego ostatnią wolą, złożono w grobie jego matki na wileńskim cmentarzu na Rossie. Pogrzeb Piłsudskiego stał się ogromną manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi, cieszącemu się olbrzymim szacunkiem wśród Polaków. 

Karta Polaka - kompletny kurs online - Wielkanoc
2020-04-09 16:33:24

Czym różnią się święta katolickie od prawosławnych? WIELKANOC - pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. W tym roku katolicy obchodzą Wielkanoc 12 kwietnia 2020. PASCHA - zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem juliańskim prawosławni obchodzą Paschę 19 kwietnia 2020. POST katolicy- 40 dni od Środy Popielcowej przed pierwszą niedzielą wielkiego postu; nie spożywa się mięsa, nie uczestniczy się w zabawach, nie udziela się ślubów. POST prawosławni- 40 dni od Czystego Poniedziałku; nie spożywa się mięsa, ryb, nabiału, białego pieczywa; nie udziela się ślubów. WIELKI TYDZIEŃ u katolików: Wielki Czwartek - na pamiątkę ostatniej wieczerzy odprawia się mszę św. Wielki Piątek - odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, liturgia Męki Pańskiej. Wielka Sobota -  poświęcenie pokarmów. Urządza się w kościele symboliczne  groby Chrystusa. WIELKI TYDZIEŃ u prawosławnych: Czysty Czwartek - sprząta się domy, zaczyna się przygotowywanie potraw. Wielki Piątek - w cerkwi czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę Pańską. Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów. Przez cały okres paschalny otwarte są Carskie Wrota Ikonostasu na znak zmartwychwstania Chrystusa. KOSZYCZEK WIELKANOCNY u katolików - jajka - pisanki, baranek z cukru, kiełbasa, chrzan, chleb, ciasto, sól, pieprz. Baranek wielkanocny z flaga z krzyżem. KOSZYCZEK WIELKANOCNY u prawosławnych - malowane jajka, mięso, kiełbasa, pascha, kulicz, czerwone wino, świeczka. Pascha z inicjałami XB. REZUREKCJA w kościele katolickim - msza święta o świcie w Wielkanoc; zapowiada ja bicie dzwonów i procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Przy grobie Chrystusa ksiądz oznajmia śpiewem zmartwychwstanie Chrystusa okrzykiem “Alleluja”. JUTRZNIA w cerkwi prawosławnej- zaczyna się o północy w Wielkanoc, połączona z procesją ze świecami  wokół świątyni; nabożeństwo trwa kilka godzin.Pop 3 razy uderza krzyżem w drzwi cerkwi, symbol odwalenia kamienia od grobu Chrystusa. ŻYCZENIA, które składają sobie katolicy - “ Chrystus zmartwychwstał!” - odpowiedź - “Zmartwychwstał prawdziwie!”. ŻYCZENIA prawosławnych - “Christos woskriesie!”  - odpowiedź - “Woistinu woskriesie!”. ŚNIADANIE wielkanocne u katolików - po rezurekcji rodzina zasiada do śniadania wielkanocnego. Składa sobie życzenia, dzieli się jajkiem. Stoły udekorowane są baziami, palmami wielkanocnymi, kwiatami. Polacy jedzą barszcz biały ze święconym jajkiem, kiełbasą, chrzanem, wędliny, sałatki, babki wielkanocne i mazurki. ŚNIADANIE paschalne u prawosławnych- rozpoczyna się bardzo wcześnie rano po powrocie z nocnych uroczystości w cerkwi. Prawosławni dzielą się jajkiem, na stole są: Pascha, pasztety, wędliny, pieczone mięsa. LANY PONIEDZIAŁEK w Polsce u katolików - tradycja śmigusa - dyngusa znane są w Polsce od XV wieku. Oblewanie się wodą symbolizuje wiosenne oczyszczenie z brudu, chorób, grzechu. SWIETŁY TYDZIEŃ w wierze prawosławnej - prawosławni nie polewają się wodą. Poniedziałek wielkanocny jest dniem odwiedzin. W gościnę niesie się kolorowe jajka.

Karta Polaka Mikołaj Kopernik i Galileusz
2020-02-22 12:40:34

W XV i XVI wieku działali w Europie uczeni, którzy uważali, że tradycyjny, ustalony od wieków obraz świata jest nieprawdziwy i musi ulec zmianie. Od starożytności ludzie sądzili, że Ziemia jest nieruchoma, a Słońce i inne gwiazdy krążą wokół niej.  przecież każdy codzień mógł zobaczyć słońce wędrujące po niebie. jednak uczeni zadawali sobie pytanie czy rzeczywiście jest to prawda? czy ziemia stoi nieruchomo, a słońce obraca się wokół niej? Mikołaj Kopernik, polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny, całe życie rozważał pytanie -  czy Ziemia stoi nieruchomo, a Słońce obraca się wokół niej? Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku, a zmarł w roku 1543. Studiował na najlepszych włoskich uniwersytetach, na Akademii Krakowskiej ( dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński), gdzie słuchał wykładów z astronomii. Wiele czasu poświęcił obserwacji ciał niebieskich. doszedł do przekonania, że Ziemia nie jest nieruchomym centrum Wszechświata. Ustalił, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, co przynosi następstwo dnia i nocy, oraz że kula ziemska obiega Słońce. Wraz z Ziemią krążą wokół Słońca inne planety. Swoje poglądy wyłożył w pracy zatytułowanej "O obrotach sfer niebieskich", która ukazała się w 1543 roku. Kopernik otrzymał wydrukowaną książkę na łożu śmierci. Dzieło nie znalazła uznania. W tamtych czasach niewiele osób podzielało poglądy Kopernika. O Mikołaju Koperniku mówi się: “Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię ". Zwolennikiem teorii Kopernika był Galileusz, włoski fizyk i astronom. Jako pierwszy człowiek użył teleskopu, aby popatrzeć na gwiazdy i planety i potwierdzić teorię Kopernika. Obserwacje nieba prowadzone przez Galileusza przyniosły sensacyjne odkrycia. Uczony ustalił, że wokół Jowisza – piątej planety od Słońca – krążą 4 księżyce. Było to ważne, bo przeciwnicy Kopernika mówili: “Dlaczego mamy uznać Ziemię za zwykłą planetę, skoro tylko wokół Ziemi krąży jej satelita - Księżyc?”. Galileusz pokazał w ten sposób niedowiarkom, że nie tylko Ziemia ma swojego satelitę, ale inne planety także. Galileusz napisał też książkę, w której poparł teorię Kopernika. Jednak poglądy, że Ziemia krąży wokół Słońca, budziły duże sprzeciwy i dlatego jeszcze nie był powszechnie uznawany. Sam Galileusz musiał swoje poglądy odwołać. Wielki polski malarz historyczny Jan Matejko, w roku 1873, namalował słynny obraz przedstawiający wielkiego polskiego astronoma i uczonego Mikołaja Kopernika. Obraz olejny przedstawia Mikołaja Kopernika w trakcie obserwacji nieba z jego prywatnej wieży na wzgórzu katedralnym we Fromborku. Jego powstanie poprzedził szkic olejny znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, a sam obraz pod tytułem: " Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" zdobi obecnie aulę Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mikołaj Kopernik ( 1473 - 1543) - “Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię ".

Karta Polaka - Tłusty Czwartek i pączki
2020-02-19 23:14:29

Tłusty Czwartek - zwyczajem w tym dniu jest oczywiście jedzenie pączków oraz faworków. Tłusty Czwartek jest zawsze ostatnim czwartkiem przed wielkim postem, czyli przypada na 52 dni przed Wielką Niedzielą. W 2020 roku Tłusty Czwartek jest dzisiaj, czyli 20 lutego. Historia Tłustego Czwartku sięga pogaństwa. W tym dniu świętowano odejście zimy oraz nadejście nowej pory roku, wiosny. Podczas specjalnych uczt jedzono tłuste potrawy, a przede wszystkim różnego rodzaju mięsa. Podczas takich kolacji zwyczajem było także picie wina. Pączki natomiast stanowiły zagryzkę - przygotowywane je z ciasta chlebowego i nadziewano słoniną. Około XVI wieku w Polsce w Tłusty Czwartek pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one jednak inaczej niż te, które znamy obecnie. Do środka takiego pączka wkładano mały orzeszek lub migdał. Mówiło się, że ten, kto trafi na taki szczęśliwy pączek, będzie cieszyć się dostatkiem i powodzeniem przez cały rok. Obecnie w Tłusty Czwartek je się w Polsce pączki i faworki. Wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Ze statystyk wynika, że w Tłusty Czwartek przeciętny Polak zjada 2,5-3 pączki! Nikogo to nie dziwi, bo jak się oprzeć takim smakołykom? Zgodnie z przesądem, kto w Tłusty Czwartek nie zje ani jednego pączka, będzie miał bardzo nieudany rok. Ile kalorii ma pączek? Z różą, z budyniem, z nadzieniem, z toffi, z czekoladą? Jeden pączek waży zazwyczaj około 80 g i dostarcza około 350 kcal. Aby go spalić, wystarczy 50 minut wolnego truchtu, 15-20 minut chodzenia po schodach, 30 minut biegania, jeżdżenia na rolkach lub łyżwach. Można też na pół godziny wybrać się na fitness. A może prace domowe? Dwie godziny prasowania lub zmywania? Można też wybrać bardziej przyjemne pozbywanie się kalorii - by spalić jednego pączka wystarczy przez 45 minut całować się namiętnie, przez godzinę tańczyć lub przez dwie godziny rozmawiać przez telefon. Ale w takim dniu, kto by tam liczył kalorie?

Karta Polaka - Dzień Babci i Dziadka w Polsce
2020-01-22 23:48:48

Kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka? Dzień Babci w Polsce obchodzimy 21 stycznia, Dzień Dziadka natomiast celebrujemy 22 stycznia. Dzień Babci i Dziadka  to jedno z najbardziej ciepłych i rodzinnych świąt. Dla wielu osób babcia i dziadek to osoby wyjątkowe, obdarzające wnuczęta szczerą miłością, zawsze służące radą i pomocą i z tego powodu dziadkowie cieszą się wielkim szacunkiem. W Polsce Dzień Babci i Dziadka celebruje się nie tylko w domach, ale również w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach, gdzie odbywają się uroczyste akademie z wierszami i piosenkami z udziałem najmłodszych. Małe dzieci często przygotowują dla ukochanych babć i dziadków laurki, a starsze dzieci obdarowują je drobnymi prezentami. Również osoby dorosłe, pamiętają o swoich dziadkach i składają im życzenia, dają kwiaty, prezenty. Powodów do podziękowania naszym Dziadkom jest bardzo dużo. Wystarczy wspomnieć ich troskę, opiekę, opowieści o dziejach rodziny i historii Polski, przekazywanie tradycji , wpajanie zasad moralnych. Dziadkowie są dla nas przykładem dobroci, czułości, miłości, opiekuńczości, obowiązkowości, pracowitości a nawet patriotyzmu. Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku, a jego datę zawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskie - znanej sławie kina i teatru. Tego właśnie dnia w 1965 roku kobieta miała wystąpić w Poznaniu. Pani Ćwiklińska była już kobietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85 lat. Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tort oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci. Tradycja ta została podtrzymana następnie przez "Express Wieczorny". Później powstał również zwyczaj obchodzenia Dnia Dziadka – 22 stycznia, dzień po Dniu Babci. Istnieje też przekonanie, że święto dziadków zostało przeniesione do Polski prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku. Amerykanie nie obchodzą dwóch osobnych świąt, ale jedno, o nazwie Narodowy Dzień Dziadków, obchodzony w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy. W Wielkiej Brytanii również obchodzi się jeden Narodowy Dzień Dziadków - w pierwszą niedzielę października. Z kolei we Francji świętuje się zawsze w pierwszą niedzielę marca. W Bułgarii i Brazylii Dzień Babci świętowany jest w tym samym terminie, co w Polsce, w Hiszpanii natomiast 26 lipca. Choć obchodzone w różnych terminach, Dni Babci i Dziadka świętowane są w bardzo zbliżony sposób na całym świecie.

Karta Polaka - Sylwester w Polsce
2020-01-04 13:05:22

W jaki sposób Polacy spędzają Sylwestra?  Sylwester to jedyny taki dzień w roku, na który czekamy 12 miesięcy. Większość Polaków planuje go znacznie wcześniej, nawet z rocznym wyprzedzeniem. Sylwestrowa noc jest wyjątkowa, to pożegnanie z rokiem starym i tym samym przywitanie nowego. To doskonały czas na planowanie, marzenie i poszukiwanie wyzwań. Sylwestra Polacy spędzają w bardzo różny sposób, wciąż jednak najwięcej z nas pozostaje w domu w kameralnym towarzystwie. Obserwując jednak zmiany, dostrzec można, że coraz więcej osób decyduje się na wyjazd w góry lub za granicę. Badania przeprowadzone przez CBOS pokazują, iż ponad połowa Polaków w Sylwestra pozostaje w domu i spędza tę noc w gronie najbliższych – rodziny lub przyjaciół.  Młodzi ludzie chętnie organizują tematyczne domówki, np. Sylwester w stylu retro lub piżama party. Każdy kolejny rok pokazuje, że wzrasta  zainteresowanie balami sylwestrowymi oraz kilkudniowymi wyjazdami w góry  - czyli połączenie ważnego w roku wydarzenia z pasją – jazdą na nartach lub na snowboardzie. Dlaczego właściwie planujemy noc sylwestrową, zastanawiamy się, jak ją spędzić i z jakimi ludźmi? Z pewnością jest to przełomowa noc, coś się kończy, coś się zaczyna, pojawiają się nowe perspektywy i możliwości. Ponadto, to okazja do spotkania i zabawy z przyjaciółmi, ale też oderwania się od codzienności, wyjście z domu, okazja do zamiany biurowego uniformu na wieczorową kreację. Kobiety doceniają fakt, że mogą spędzić u fryzjera 2-3 godziny, pójść do kosmetyczki i oczywiście do sklepu po nową sukienkę, buty i biżuterię. Każdy z nas potrzebuje takiej zmiany. Sylwester w domu wymaga od nas przygotowania i często nawet nie zwracamy uwagi na to, co mamy na sobie. Idąc na bal, jest zupełnie inaczej. Tam wszystko jest inne, wygląda inaczej, jak też Sylwester nabiera prawdziwie magicznego charakteru.  Panie zakładają długie, lśniące, piękne suknie, a mężczyźni eleganckie garnitury albo smokingi. Jak wynika z badań CBOS, co roku ok. 46 procent Polaków spędza Sylwestra u siebie w domu, a 24 proc. u rodziny lub przyjaciół,  8 proc. spędza ostatnią noc roku na zorganizowanej imprezie, na balu w restauracji, klubie lub hotelu, bądź też na zorganizowanym przez miasto wydarzeniu. Polacy zapytani czego najbardziej życzyliby sobie w nadchodzącym 2020 roku najczęściej wskazywali na zdrowie. Tego życzyłoby sobie aż 81 proc. badanych. W dalszej kolejności chcielibyśmy unikać problemów finansowych - wskazuje na to co drugi badany (49 proc.). Bardziej aktywnego trybu życia chciałoby natomiast około 38 proc. Polaków, a awansu i podwyżki 31 procent. Prawie co trzeci z Polaków kończący się 2019 rok uznaje jako trochę lepszy lub zdecydowanie lepszy niż ubiegły (32 proc.), a 27 proc. uważa, że był to rok zdecydowanie gorszy lub raczej gorszy od poprzedniego. A jaki był dla Was rok 2019? Jakie macie postanowienia, marzenia, życzenia na Nowy 2020 rok? Życzę Wam , aby wszystkie one się spełniły. Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu, powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2020.

Karta Polaka - 13 grudnia i stan wojenny
2019-12-13 19:42:51

www.kartapolaka.online  Co to jest stan wojenny? To jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan ten może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej. 13 grudnia 1981 roku to pamiętna dla wszystkich Polaków data. Tego dnia - 13 grudnia 1981 roku, o godzinie 6.00 , szef rządu - generał Wojciech Jaruzelski , w radiowo - telewizyjnym przemówieniu, poinformował Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego. Oficjalnie z powodu coraz gorszej sytuacji gospodarczej Polski i groźby interwencji Układu Warszawskiego, w rzeczywistości komuniści obawiali się utraty władzy i narastających protestów. Stan wojenny wprowadzono 13 grudnia 1981 roku na terenie całego kraju. Zawieszono go 31 grudnia 1982 roku, a całkowicie zniesiono 22 lipca 1983 roku. 13 grudnia (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. Internowano około 10 tysięcy osób. Byli to przede wszystkim przywódcy NSZZ "Solidarność", działacze opozycji i uczestnicy strajków i protestów. Tuż przed północą oddziały wojska i milicji zajęły centrale telefoniczne na terenie całego kraju. Telefony zamilkły nawet w ambasadach i konsulatach. Żołnierze obsadzili wszystkie stacje radiowe i telewizyjne. Na ulicach miast pojawiły się czołgi i wozy pancerne. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe.  Władza stosowała także masowe zwolnienia ze strajkujących zakładów pracy. Najbardziej tragicznym epizodem, związanym z represjami, była pacyfikacja kopalni "Wujek" w Katowicach, w trakcie której zastrzelono dziewięciu górników. MON powołało dziesiątki tysięcy rezerwistów,  Zakazano strajków, zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej, a nawet organizowania imprez artystycznych czy sportowych bez zezwolenia. Do odwołania zamknięto szkoły. Jedyny wyjątek od zakazu gromadzenia się miały stanowić nabożeństwa ( msze święte) w kościołach.  Wstrzymano wydawanie prasy, wprowadzono cenzurę  korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne (w słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana... ). Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną (w początkowym okresie od 19:00, następnie od 22:00 do 6:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Dziś przypada 38. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. To jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń we współczesnej historii Polski.

Karta Polaka - Barbara i Barbórka
2019-12-04 17:13:38

www.kartapolaka.online Dzisiaj 4 grudnia - imieniny Barbary , w skrócie Basi, Baśki, Basieńki. Czy wiecie, ile kobiet o tym imieniu jest w Polsce? W Polsce nie ma osoby, która nie znałaby żadnej Basi -  Mama, babcia, ciocia, szefowa, znajoma rodziców... Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało z okazji Barbórki statystyki, dotyczące najpopularniejszych imion kobiecych. Okazuje się, że Barbara to szóste najpopularniejsze imię w Polsce. W Polsce mieszka obecnie 505 tysięcy pań i dziewcząt o tym imieniu. Wyprzedzają je jedynie Anny (1 milion), Marie (625 tysięcy), Katarzyny (609 tysięcy), Małgorzaty (590 tysięcy) i Agnieszki (556 tysięcy). Obchodząca dziś imieniny Barbara, a dokładnie św. Barbara, jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, to patronka górników, dlatego 4 grudnia to oprócz imienin Barbary również tradycyjny Dzień Górnika - Barbórka. Tradycyjne święto górników obchodzone jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny oraz pod domami dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania z władzami państwa. Z okazji tego dnia organizowane są również: koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze. Z okazji imienin i z okazji Barbórki, życzę wszystkim Barbarom i górnikom dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, wszystkiego najlepszego!

Karta Polaka - Święty Mikołaj i mikołajki w Polsce
2019-12-03 20:18:42

https://kartapolaka.online/ https://www.facebook.com/KartaPolakaKursOnline/ W polskiej tradycji Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci w nocy z 5 na 6 grudnia i pozostawia pod ich poduszkami prezenty -niewielkie drobiazgi. W różnych regionach, tradycja ta może mieć zróżnicowane formy. W Poznaniu Mikołaj wkłada prezenty do czystych butów. Jeśli takich nie ma, pozostawia „zgniłą pyrę” - czyli zgniłego ziemniaka. Na Śląsku Cieszyńskim 6 grudnia wędrują Biali i Czarni przebierańcy, tzw. Mikołaje Beskidzcy. Biali są dobrzy i przypominają legendarną postać świętego, natomiast czarni to ich przeciwieństwa w przebraniach diabłów oraz niedźwiedzi.Na Kaszubach i w województwie opolskim rolę pociesznego staruszka pełni tzw. Gwiazdor.  We współczesnej tradycji europejskiej św. Mikołaj znany jest przede wszystkim jako wielki przyjaciel dzieci, ich opiekun i dobrodziej, który co roku obdarowuje najmłodszych wspaniałymi prezentami. Wszystkie grzeczne dzieci w dniu św. Mikołaja, czyli 6 grudnia dostają mnóstwo słodyczy i zabawek, a te, które źle się sprawowały, mogą liczyć jedynie na rózgi, czyli gałązki do bicia , co ma ich przestrzec przed dalszym niewłaściwym, złym zachowaniem. Zwyczaj wręczania prezentów w dzień św. Mikołaja prawdopodobnie narodził się w Niemczech. W Polsce mikołajki obchodziło się już w XIX wieku, przede wszystkim na Śląsku, ziemi lubelskiej, krakowskiej i na Mazurach. Św. Mikołaj odwiedzał dzieci w towarzystwie aniołka z dzwoneczkiem i diabła. Na początku św. Mikołaj pytał dzieci, czy znają pacierz, potem rodzice mówili Mikołajowi, czy dziecko było grzeczne, a na koniec swojej wizyty Mikołaj wręczał prezenty albo rózgę. Każdego roku przed Bożym Narodzeniem dzieci z całego świata piszą do św. Mikołaja list z prośbą o wymarzone prezenty. Listy adresowane są w różny sposób, do Laponii, Szwecji albo na biegun północny, czasami dzieci piszą tylko „do Świętego Mikołaja”, wierząc, że list w magiczny sposób i tak dojdzie do adresata. Nie wiadomo dokładnie, gdzie św. Mikołaj mieszka, ale na pewno jest to miejsce gdzieś na czubku świata, bardzo blisko nieba, w krainie, która jest bardzo przyjazna dzieciom i pełna niesamowitych atrakcji. Osoba św. Mikołaja i legendy z nim związane w pewnym momencie stały się częścią tradycji bożonarodzeniowej. To w Skandynawii narodziła się legenda, że św. Mikołaj w wigilię Bożego Narodzenia przybywa na Ziemię i roznosi prezenty wszystkim dzieciom na świecie. Tajemnicą jest, jak dokładnie podróżuje Mikołaj, ale najpewniej są to magiczne sanie zaprzężone w renifery, które potrafią latać. Święty Mikołaj na przestrzeni wieków zmienił także swój wygląd. Dawniej był to poważny, dostojny i pełen godności biskup, który chodził w ceremonialnych szatach kościelnych, w biskupiej infule, trzymający w dłoni biskupią infułę – taki wizerunek św. Mikołaja przedstawiony jest na ikonach, starych rycinach czy obrazach religijnych. Dzisiaj jednak wygląda znacznie bardziej sympatycznie i dostępnie. Św. Mikołaj stał się tęgim, krzepkim, zdrowo wyglądającym staruszkiem, zawsze tryskającym dobrym humorem. Św. Mikołaj przez swoje podróże ma zarumienioną twarz, bez przerwy śmiejące się oczy, długą, białą brodę i białe, gęste wąsy. Mikołaj ubiera się na czerwono, nosi gruby płaszcz obszyty białym futrem, na głowie ma czerwoną czapkę z pomponem, a na plecach dźwiga wielki worek wyładowany po sam brzeg prezentami dla dzieci. Jedno, co w osobie św. Mikołaja pozostało niezmienione, to jego wielka dobroć, szczodrość i ogromna miłość do dzieci. Do tej pory głównym posłannictwem św. Mikołaja jest nieść radość i szczęście wszystkim maluchom, sprawiać cuda i czynić dobro. 6 grudnia wszystkie dzieci w Polsce czekają na prezenty od świętego Mikołaja.  

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie