Biblia

Podkast poświęcony Biblii, jej historii, tłumaczeniom itd.


Odcinki od najnowszych:

36 - Psalm 11:5
2020-07-09 10:01:00

Kogo Bóg nienawidzi? Czym jest przemoc? Co to znaczy kochać przemoc?

35 - 2 Kronik 16:9
2020-07-08 10:03:00

Czy to źle, że Bóg nas wciąż obserwuje? W jakim celu to robi? Czy narusza naszą prywatność?

34 - 1 Jana 5:19
2020-07-07 10:01:00

Czym jest świat, którego chrześcijanie nie mają miłować?

33 - Dzieje 1:20
2020-07-06 09:56:00

Pierwowzór Judasza z czasów Dawida czyli Achitofel.

32 - Psalm 119:37
2020-07-03 10:26:00

Modlitwa króla Ezechiasza o to aby Bóg odwrócił nasze oczy. Co to znaczy? Czy to prośba o ubezwłasnowolnienie?

31 - Dzieje Apostolskie 3:19
2020-07-02 10:16:00

Jakich słów użyto w języku greckim do opisu grzechu oraz wybaczania? Oraz czego nas to uczy o Bogu?

29 - Jana 6:12
2020-06-30 10:32:00

Co Jezus myślał o marnotrawstwie? Jak okazać docenianie?

28 - Jana 5:41
2020-06-29 09:55:00

Czy pochwały powinny być naszym głównym motywatorem? Czy opinia ludzi postronnych ma znaczenie?

27 - Estery 6:3
2020-06-02 15:31:00

Jak okazywać wdzięczność? Jak wieczorne przemyślenia nad tym co inni dobrego dla nas zrobili da nam szczęście?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie