Kościół Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa

Kazania głoszone w Kościele Zbawiciela w Wejherowie. Więcej na naszej stronie www.kzwejherowo.pl Napisz do nas: kzwejherowo@gmail.com


Odcinki od najnowszych:

Ogrom Bożego miłosierdzia
2020-05-05 20:17:07

Alleluja. Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, tak, Jego łaska trwa na wieki! Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła PANA i rozgłosić całą Jego chwałę? ... Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu i szczycić się tym, że wielbimy Ciebie! Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki! A cały lud niech powie: Alleluja! Niech tak się stanie! [PSALM 106]

Nowe stworzenie w Chrystusie
2020-05-01 15:24:08

Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to — wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło — i nastało nowe! A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem! On Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. [2kor 5:14-21]

Znaki czasów końca
2020-04-26 23:23:21

Uważajcie, aby was kto nie zwiódł! Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami: Ja jestem Chrystus - i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach oraz wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś to dopiero początek bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać, i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwał do końca, ten będzie ocalony. A ta ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec. Ew. Mateusza 24:4-14

Chwalebna nadzieja zmartwychwstania
2020-04-13 22:01:17

Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, [1 Kor 15:19-22]

Dlaczego się zamartwiacie o małowierni?
2020-03-30 15:53:35

Dlatego mówię wam: Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić; a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę?  A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.  Mat 6:25-34 

Fenomen mówienia obcymi językami
2020-03-19 22:34:57

W jakim celu Bóg dał dar mówienia obcymi językami i na czym on polegał zgodnie z relacją życia pierwotnego Kościoła opisanego w księdze Dziejów Apostolskich? Czy to samo zjawisko obserwujemy dzisiaj w ruchu charyzmatycznym i zielonoświątkowym?

Gdy zamęt się wzmaga...
2020-03-16 19:23:40

Gdzie szukamy oparcia w czasach w których wszystko się nagle zmienia? Jaką drogę obieramy gdy zawierucha przesłania utarte szlaki?

Weź swój krzyż!
2020-03-09 19:48:46

Istota chrześcijańskiego uczniostwa to naśladowanie PANA Jezusa.  Na czym polega codzienne zapieranie się własnego JA i branie własnego krzyża?

Zbawienie tylko w Bogu!
2020-02-12 21:52:32

Alleluja. Miłuję Jahwe, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Ale wezwałem imienia Jahwe: "O Jahwe, ratuj me życie!" Jahwe jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. [Psalm 116]

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie