Emancypacje

Podcast by Emancypacje


Odcinki od najnowszych:

Tony Montana, Pablo Escobar i społeczna odpowiedzialność biznesu według Netflixa
2020-04-06 21:28:40

Choć wokół szaleje epidemia COVID-19 i widmo poważnego kryzysu, my nadajemy ;) W szczęśliwym 13. odcinku przyglądamy się opowieściom o narkobiznesie w serialach Netflixa (i nie tylko). Czy te atrakcyjne wariacje na temat trudnych rozdziałów latynoamerykańskiej historii to libertariańskie fantazje z elementem filantropijnym? A może głęboka krytyka neoliberalizmu? Niebawem, powrócimy do kilku rozpoczętych w tym odcinku wątków!

Wiktor Alter i Antoni Zdanowski u Dąbrowszczaków w 1937 roku
2020-03-11 08:00:20

W 12. odcinku mamy przyjemność gościć Jeremiego Galdameza ze Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności. Rozmawiamy o mało znanej historii dwutygodniowego pobytu liderów polskiego i żydowskiego ruchu socjalistycznego - Wiktora Altera (Bund) i Antoniego Zdanowskiego (PPS) w ogarniętej wojną z faszyzmem i rewolucją społeczną Hiszpanii. Jaka była w ich oczach polityczna rzeczywistość w obozie republikańskim w przededniu wydarzeń, które odegrały kluczową rolę w jego dekompozycji? Jak na wizytę Altera reagowali Dąbrowszczacy? Jak odnosiła się do ich wyprawy sanacyjna "Gazeta Polska"?

[ZWIASTUN] Wiktor Alter i Antoni Zdanowski u Dąbrowszczaków w 1937
2020-03-07 12:49:35

W 12. odcinku gościem jest Jeremi Galdamez ze Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności, któy opowiada o mało znanej historii i politycznym znaczeniu mało znanej wizyty lidera Bundu i Antoniego Zdanowskiego, czołowego działacza PPS w ogarniętej wojną z faszyzmem i rewolucją społeczną Republice Hiszpanii w 1937 roku. Jakie były ich wrażenia z tej dwutygodniowej podróży? Cały odcinek już za chwilę.

HWDP. Prolegomena do społecznej historii policji
2020-02-12 06:00:40

Jaki jest związek policji i szczęścia w filozofii Jeremy'ego Benthama? Czy francuski ex-marksista Jacques Rancière faktycznie "jebie policję" za pomocą estetyki? Co łączy brutalne pobicie Rodney'a Kinga w Kaliforni w 1992 roku i śmierć Przemysława Czai w Słupsku w roku 1998? Czy Pasolini miał rację, solidaryzując się z policjantami w 1968 roku? W 11. odcinku nie odpowiadamy wyczerpująco na wszystkie z tych pytań, ale przynajmniej rzucamy temat :)Społeczna historia policji, zwłaszcza polskiej, czeka na napisanie! Istnieje bowiem JEDNA przekrojowa monografia historyczna o tej służbie na ziemiach polskich (A. Misiuk, "Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności"). Obszernych opracowań krytycznych zdecydowanie brakuje. Ciekawe, dlaczego?

Historia ludowa i historia niewolnictwa w muzeach
2020-01-23 01:02:40

W 10. odcinku, z Zofią Rojek, historyczką sztuki i kuratorką w jednym z warszawskich muzeów rozmawiamy o naszej wizycie w People's History Museum w Manchesterze oraz International Slavery Museum w Liverpoolu. Opowiadamy (z entuzjazmem, ale też krytycznie) o samych ekspozycjach w dwóch bardzo atrakcyjnych instytucjach, ale zastanawiamy się również nad różnicami w rozumieniu "historii ludowej" w Brytanii, USA oraz w Polsce, gdzie, jak się wydaje, usiłuje się z tego zjawiska zrobić przede wszystkim typowo akademickie pole badawcze, co kontrastuje wyraźnie z tradycją zangażowanej politycznie "historii oddolnej" w wydaniu brytyjskim.

Guerilla Tupamaros
2019-11-30 09:55:59

Gościem 9. odcinka jest Zbigniew Marcin Kowalewski, zastępca redaktora naczelnego "Le Monde Diplomatique - edycja polska" i badacz ruchów rewolucyjnych. Rozmawiamy o genezie powstania partyzantki wiejsko-miejskiej Tupamaros w Urugwaju, ruchu społecznym, którego była częścią, dyktaturze wojskowej w tym kraju oraz szerszym kontekście polityki latynoamerykańskiej, zwłaszcza od lat 60. do 90. Dlaczego unikalny w swych początkach ruch narodził się we względnie zamożnym i odznaczającym się dość stabilną demokracją liberalną kraju, jakim od początku ubiegłego stulecia stawał sie Urugwaj? Jak dziedzictwo Tupamaros wpływa na bieżącą politykę w tym kraju, który podobnie jak inne państwa regionu doświadcza znaczącego osłabienia lewicy?

[ZWIASTUN] Guerilla Tupamaros
2019-11-28 08:11:26

[Cały odcinek już w sobotę 30 listopada] Ze Zbigniewem Marcinem Kowalewskim, zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Le Monde Diplomatique - Edycja Polska" rozmawiamy o partyzantce Tupamaros. Dlaczego ten szczególny, radykalnie lewicowy ruch narodził się w latach 60. XX wieku akurat w Urugwaju, najzamożniejszym państwie regionu, odznaczającym się stabilną demokracją liberalną i postępową polityką społeczną?Jakie było jego znaczenie jako składnika fali ruchów zbrojnychi jaki wpływ jego dziedzictwo ma na obecne wydarzenia?

Opór i rewolucja w Palestynie
2019-11-07 08:23:28

W odcinku numer 8 rozmawiamy z Jakubem Grzegorczykiem (OZZ Inicjatywa Pracownicza i Kampania Solidarności z Palestyną) o historii ruchu narodowowyzwoleńczego Palestyńczyków i Palestynek. Nasz gość przedstawia pokrótce dzieje walki i ewolucję polityczną tego ruchu. Dotykamy kwestii relacji między izraelskim kolonializmem osadniczym a Zagładą Żydów. Mówimy o pamięci Nakby - katastrofy narodu palestyńskiego. A także o popkulturowym wizerunku palestyńskiego bojownika i bojowniczki i o tym, że nic się zmieniło w zachodnich przedstawieniach muzułmanów od czasu publikacji książki Edwarda Saida "Covering Islam". Zastanawiamy się również, skąd się wziął w ruchu palestyńskim skrajny islam polityczny i czy był w nim w czasach, gdy z pasją pisał o rewolucyjnej walce palestyńskiej Jean Genet.

Rewolucja w Grenadzie
2019-10-23 23:53:28

Kto dziś pamięta o drugiej po kubańskiej, dwudziestowiecznej rewolucji społecznej na Karaibach, której naprawdę przestraszył się amerykański prezydent? W 1979 roku w Grenadzie, małym i zacofanym karaibskim kraju doszło do rewolucji, w wyniku której rozpoczął się wyjątkowy proces przemian społecznych. Na jej czele stanął Maurice Bishop, przywódca New JEWEL Movement. W 1983 roku rewolucję grenadyjską zakończyła zdrada oraz... amerykańska interwencja zbrojna, o której rzadko dziś słyszymy. Możeciejednak dowiedzieć się o jej przebiegu i kontekstach w 7. odcinku Emancypacji.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie