Czas niezwykły

Przybliżamy wyjątkowe projekty społeczne, z których dobrodziejstwa można właśnie skorzystać lub też się do nich przyłączyć. Promujemy także wartościowe idee takie jak np. wolontariat rodzinny. Chcemy też zainteresować słuchaczy tym, co dzieje się obok. Pokazać, że wspólne działania np. na rzecz lokalnej społeczności mogą być wielką frajdą i tworzyć wartościowe relacje międzyludzkie.


Odcinki od najnowszych:

Farma dobrej Woli
2020-03-11 14:14:55

Farma dobrej Woli  -  nowatorskie społeczne przedsięwzięcie – unikatowe w wielu aspektach chociażby ze względu na wykorzystanie sztucznej inteligencji do pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy też ogromne zaangażowanie, całkowicie wolontariackie wielu osób, w tym studentów kilku uczelni między innymi SGGW, UW, Politechniki Warszawskiej.   W Janowie(gmina Chynów) powstaje nowoczesny ośrodek, pierwszy tego typu  w Polsce, budowany w oparciu o inteligentne domy i wykorzystujący najnowsze technologie w którym będą mieszkały osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie. Buduje go Stowarzyszenie Dobra Wola (Organizacja Pożytku Publicznego, non profit). Przy projekcie wolontariacko pracowały koła naukowe m.in. przyszłych automatyków, mechaników czy architektów oraz wykładowcy. W sumie ponad setka osób.   W projekcie przewidziana jest nie tylko strefa mieszkalna, rekreacyjna (w postaci ogrodu sensorycznego czy boisk) ale także medyczna (z lekarzami-specjalistami), oraz sale edukacyjne do nauki zawodu i warsztat. Obiek

Działania Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO
2020-02-25 12:44:35

Pomoc dla osób niesłyszących.Działania Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO, której celem jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niedosłyszących oraz zwiększenia ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Fundacja w tym roku obchodzi swoje 25- lecie. Podopieczni Fundacji pomimo dysfunkcji słuchu osiągają sukcesy w wybranych przez siebie zawodach. Wśród nich jest np. znany pianista Grzegorz Płonka. Są informatycy, artyści plastycy, asystenci prezesów wielkich firm. Uroczystość 25-lecia odbędzie się w radiowym studiu im. W. Lutosławskiego.Goście: -Aleksandra Włodarska vel Głowacka Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- Małgorzata Piątkowska - Wiceprezes Zarządu tej fundacji - Rafał Dziurla -psycholog, ekspert ds. Zatrudnienia Wspomaganego.

iSztuka - edukacja kulturalna dla wszystkich.
2020-02-11 13:10:00

iSztuka - edukacja kulturalna dla wszystkich. Audycja o unikatowym w skali Polski projekcie iSztuka. iSztuka.edu.pl to cyfrowa platforma, umożliwiająca odbiór sztuk wizualnych także osobom niewidomym i niedowidzącym. Powstała w 2015 roku z inicjatywy białostockiej Fundacji Audiodeskrypcja. Oprócz fotografii i kontekstu historycznego, użytkownicy platformy mają do dyspozycji audiodeskrypcję, czyli słowne opisy warstwy wizualnej obrazu, rzeźby czy architektury. Mogą je przeczytać lub odsłuchać. Portal isztuka to wspaniała propozycja dla wszystkich. Można wybrać się np. na wirtualny spacer do "Dziwnego ogrodu Józefa Mehoffera. Wśród opisanych dzieł są m.in. "Bociany" Józefa Chełmońskiego "Słoneczniki" Vincenta van Gogha, "Danaida" Augusta Rodina czy Pałac Kryształowy w Londynie. Właśnie zakończył się V etap tego projektu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków.
2020-01-14 15:08:00

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków.To pionierski program Instytutu Muzyki i Tańca adresowany do profesjonalnych muzyków, którzy z powodów zdrowotnych, lub innych życiowych przeszkód nie mogą już uprawiać swojego zawodu, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty.Celem programu jest umożliwienie jej uczestnikom odnalezienia się w tej nowej, niezwykle dla nich trudnej sytuacji i rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej. Goście:- Jadwiga Śmieszchalska, wykładowca Fizjologii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,współtwórczyni warszawskiego gabinetu zdrowia muzyków Healthy Talent. Autorka i współautorka prac naukowo-badawczych z zakresu medycyny sztuki muzycznej, publikowanych i prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji m.in. we Francji (Institut Medecine des Arts), Kanadzie (McGill University) i USA (Performing Arts Medecine Assosiation) - Maksymilian Bylicki, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, realizator Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie