Historia żywa

Podcast "Historia żywa" to spotkania z prof. Andrzejem Nowakiem historykiem, których ideą jest pokazywanie historii nie jako wiedzy zamkniętej w podręcznikach, ale elementu naszej tożsamości narodowej, który stale wpływa na dokonywane przez nas wybory życiowe i całą naszą teraźniejszość.

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Lata 1984-85: zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki i proces funkcjonariuszy SB
2020-05-19 08:05:00

Rok 1984 rozpoczął się śmiercią działacza Solidarności Rolników Indywidualnych Piotra Bartoszcze, który zginął w tajemniczych okolicznościach w lutym. Kończył uprowadzeniem i brutalnym zamordowaniem w październiku ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza warszawskiego kościoła św. Stanisława Kostki.

Wydarzenia roku 1983 w Polsce
2020-05-12 10:50:00

To rok, w którym - między innymi - milicjanci zabili Grzegorza Przemyka, zniesiony został stan wojenny a Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

"Rozmowy kontrolowane", czyli pierwszy rok stanu wojennego
2020-05-05 07:56:00

W styczniu 1982 roku władze komunistyczne rozwiązały Niezależne Zrzeszenie Studentów, z kolei wznowiona łączność telefoniczna poddana została kontroli, co  sygnalizował komunikat "rozmowy kontrolowane". Pod koniec stycznia Sejm zalegalizował stan wojenny, a prezydent USA Ronald Reagan   proklamował Dzień Solidarności z narodem polskim. Jak wspominamy lata 1981-1982? 

Od Zjazdu "Solidarności" do stanu wojennego
2020-04-27 23:07:00

Między 5 a 10 września 1981 roku pierwsza tura Zjazdu "Solidarności" w gdańskiej hali "Oliwia" i "Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej". PZPR potępiła zjazd i oskarżyła związek o zerwanie umów z sierpnia 1980 roku.

O Polsce od września 1980 do października 1981 roku
2020-04-20 23:10:00

Po podpisaniu porozumień sierpniowych 1980 roku zdecydowano o utworzeniu jednego ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność". Próby ingerencji władzy w jego statut doprowadziły do kryzysu, zakończonego rejestracją dopiero 10 listopada. 

Od zimy stulecia do porozumień sierpniowych, czyli od 1979 do września 1980 roku
2020-04-14 12:05:00

Styczeń 1979 roku przyniósł rekordowo niskie temperatury i opady śniegu, jakby rozpoczynając kolejne miesiące katastrof. "Zima stulecia" sparaliżowała kraj, a kwietniowe powodzie wyrządziły duże szkody w rolnictwie. Z kolei w lutym zginęło 49 osób w wyniku wybuchu gazu w warszawskiej rotundzie PKO.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie