Konserwa

Każdy jest konserwatystą, tylko jeszcze o tym nie wie. Na żywo we wtorki o 22:22


Odcinki od najnowszych:

Konserwa - Autostrady prawdziwa historia!
2010-11-09 00:00:00

Pierwsza audycja w komplecie. Obalamy mity o autostradach przed rokiem 1950 i ma³ym procencie prawdziwej autostrady w ówczesnej autostradzie. Du¿o faktów z historii oraz statystyki - kto obecnie ma ile kilometrów w Europie i nie tylko.

Konserwa (testowa) 2
2010-11-04 00:00:00

Testowa audycja Konserwy. Kolejny monolog: - tym razem o "narkotykach" i ich obecnoœci w ¿yciu XIX-wiecznego spo³eczeñstwa. Obalam w drugiej czêœci audycji mity o polskich F16.

Konserwa (testowa) 1
2010-11-03 00:00:00

Testowa audycja Konserwy. Monolog o cywilizacjach i systemach politycznych przeplatany œrednio pasuj¹cymi d¿inglami i wstawkami muzycznymi.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie