O naszych, po naszymu

,,O naszych, po naszymu’’ O naszych po naszymu je podcast, czyli rozmowy z ludziami a mianowicie z ludziami ze Zaolzia. Dwaj koledzy, Roman a Tomasz, se zapraszajóm każdy miesiónc jaksigo ciekawego gościa a pomówiom se z Nim przi szklónce dobrego wina. Znajdziecie nas na Spotify albo Apple Podcasts Roman a Tomasz


Odcinki od najnowszych:

PZKO Karwina - Frysztat
2020-06-15 06:00:00

Leszek Koch, Marek Matuszynski, Bogdan Zemene... czyli członkowie PZKO Karwina - Frysztat i jedni z organizatorów Dolańskiego Grómu. Na poczóntku my przedyskutowali temat PZKO, czyli co w ogóle je ta ''pezetka''. Póznij my se powykłodali o remoncie i standardowych imprezach PZKO we Frysztocie a tak naturalnie my se dostali do tematu Dolańskigo Grómu. Tam nóm syncy wytłumaczyli jak własciwie wznikła cało idea Dolańskigo Grómu a jak wyglóndajóm przygotowania a samotny przebieg akcji. Całe wideo je do dyspozycji na YouTubie  ''O naszych po naszymu'' a podcast, standardowo na Waszych ulubionych stacjach podcastowych.

Anet Wałach - O podróży do południowej ameryki
2020-05-15 06:00:00

Tak tymtu razym my se kupe zamówili.... Z Anet, kiero była ze swojóm koleżankóm Alex na pół roku w Ekwadorze. Musieli my to skrócić, bo na taki format my was eszcze nie przigotowali. :D. Cieszcie se na opowiadania o trudnej podróży do Ekwadoru, studiu, wycieczkach a życiu w tamtym innym świecie. Prziszło aj na doświadczynia z kawowej plantaży albo pobytu w dżungli. Nóm se ta rozmowa bardzo podobała, tak mómy nadzieje że aj Wóm se bydzie podobać. Po piyrsze my spróbowali online streamowani, kaj se możecie podziwać na to jak cało rozmowa przebiegała ( https://youtu.be/RQ4WpFA_LrQ ).

Marek Grycz a Marian Adamek - Z dwóma sportowcami o dwóch różnych sportach.
2020-04-15 14:50:36

Je tu dalszy 15. dziyń miesiónca a my wóm publikujymy dalszy z odcinków naszego podcastu. Tym razym z naszymi dwoma kolegami Markym Gryczym, kiery robi pjynciobój nowoczesny a Marianym Adamkym, kiery gro za Trzyniec w ''A-czku''. Tak jak zawsze rozmowa różnie lotała od tematu do tematu. Przedyskutowali my z synkami naprziklad jak to fónguje w jejich sportach, jak zacznyli swojóm kariere, jaki majom plany a wiele innych. 

Marek David - Reżyser a student JAMU
2020-03-15 08:00:00

Cześć, Dzisio my se zaprosili Marka Davida. Je to nasz kolega, reżyser a dramaturg. Powykłodali my se o jego karierze studenta reżysera. Co wszystko napisoł a jak funguje teatr a film. Troche my aj odskoczyli do Hollywood-u. Wyglóndo to aj na to, że bydymy mieć swój własny film. :D Marków film Babi je na YT,  czyli w ramach karanteny polecomy se podziwać ( https://www.youtube.com/watch?v=0i_FUAQZ4-E )

Michał Staszowski - Narciarz a strzigocz owiec
2020-02-15 08:00:00

Je 15.2. a my mómy dla Was nowy odcinek. Naszym gościym je teraz inszy Michał a mianowicie Michał Staszowski. Michał je reprezentant ČR w narciarstwie zjazdowym. Pokecali my o samotnym jeżdżyniu na nartach a tak samo aj o ekwipunku, pózni my se dostali na strzigani owiec a potym my se wrócili zas na narty...... a potym zas owce :)

Michal Wierzgoń - O muzyce a życiu perkusisty
2020-01-15 08:00:00

Nasz piyrszy odcinek !!! Jak uż było powiedziane w intru, zdecydowali my se na nasz piyrszy odcinek zaprosić naszego fantastycznego kolege Michała Wierzgonia. Za godzine a pół se nóm udało przedyskutować czym se aktualnie Michał interesuje a co robi. Dotkli my se i systemu szkolnictwa w Czeski Republice. Pod kóniec odcinka prziszła dyskusja na temat businessu muzycznego a to jak działo system płacynio artystow z streamowych służeb jako Spotify albo Apple Music.

#0 Intro - Co se gotuje ?
2020-01-13 14:51:01

Jak uz mómy w popisie naszego kanału, tak je w planie zaczóńć robić podcast na temat ciekawych osób na zaolziu. Moderatorami całego podcastu bedymy my dwo: Roman a Tomasz. Momy nadzieje że was bedóm nasze rozmowy bawić tak jak nas bawiły w ramach nagrowanio.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie