Wszechnica.org.pl - Nauka

„Wszechnica.org.pl - Nauka” to baza wykładów zrealizowanych we współpracy z prestiżowymi instytucjami naukowymi. Wśród naszych partnerów znajdują się m.in. Festiwal Nauki w Warszawie, Muzeum Ziemi PAN, Kampus Ochota UW, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz kawiarnie naukowe. Wszechnica.org.pl nagrywa też własne rozmowy z ludźmi nauki. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspomagania Wsi. Do korzystania z naszego serwisu zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie rzetelną wiedzę oraz ciekawe dyskusje. Zapraszamy też na nasz drugi kanał "Wszechnica.org.pl - Historia".

Kategorie:
Edukacja Kursy

Odcinki od najnowszych:

127. Żywe skamieniałości. Czy istnieją naprawdę? - Dr Daniel Tyborowski
2020-08-01 13:58:40

Dr Daniel Tyborowski podczas wykładu wyjaśnia, które organizmy można uznać za żywe skamieniałości. Paleontolog w miejsce tego popularyzatorskiego i nieprecyzyjnego terminu wprowadza pojęcie stabilomorfizm. Uczony wyjaśnia, czym według naukowej definicji są stabilomorfy oraz przedstawia przykłady takich zwierząt. Cykl "Środowe spotkania z dziejami Ziemi" realizujemy we współpracy z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Wideo: https://wszechnica.org.pl/wyklad/zywe-skamienialosci-czy-istnieja-naprawde

126. Metamateriały - Dr Tomasz Stepaniuk
2020-07-30 20:54:04

Dr Tomasz Stefaniuk podczas wykładu zarejestrowanego w trakcie Festiwalu  Nauki w Warszawie opowiada, czym są metamateriały oraz jakie mogą być  ich zastosowania.   Metamateriały to sztuczne materiały, które posiadają właściwości nie  występujące naturalnie w przyrodzie. Ich cechy nie są jedynie pochodną  surowców, których używa się do ich produkcji, ale tego jak  zaprojektowana jest ich struktura. Jako pierwszy w teoretycznej pracy  opisał je w latach 60. rosyjski fizyk Wiktor Vesalago, który rozważał  istnienie materiałów posiadających ujemny współczynnik załamania fali.  Jego praca nie wzbudziła wówczas szerszego zainteresowania. Dopiero pod  koniec lat 90. anglosascy fizycy John Pendry i David Smith przekuli tę  ideę w praktykę.   Podczas wykładu dr Tomasz Stefaniuk z Wydziału Fizyki UW tłumaczy, jak  projektowane są metamateriały oraz do czego mogą być wykorzystane. Ich  przeznaczenie to nie tylko supersoczewki, komunikacja satelitarna,  medycyna, ochrona akustyczna czy konstrukcje wykorzystujące chłodzenie  radiacyjne do walki z katastrofą klimatyczną. Można je również w  przyszłości zastosować do tak fantastycznych celów jak ochrona budynków  przed trzęsieniami ziemi czy stworzenie tzw. czapki niewidki. Obiecująco  wygląda również perspektywa wykorzystania metamateriałów mechanicznych. Wideo: https://wszechnica.org.pl/wyklad/metamaterialy1

125. O prawdziwych paradoksach - dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
2020-07-29 18:02:57

Podczas wykładu zarejestrowanego w trakcie Dnia Odkrywców Kampusu Ochota UW 2019 dr Piotr Chrząstowski-Wachtel opisuje paradoksy oraz wyjaśnia, w jaki sposób powstały. Mianem paradoksów określa się w logice twierdzenia zaskakujące bądź prowadzące do sprzecznych wniosków. Nim jednak prelegent przechodzi do omawiania takich, opisuje te potoczne, które na gruncie nauki takimi nie są. Wśród tych znajdują się paradoksy strzały oraz Achillesa i żółwia, które sformułował żyjący w V w. p.n.e. Zenon z Elei, dotyczące czasu i przestrzeni. Ponadto w tym gronie prowadzący wykład umieszcza paradoks bliźniąt, paradoks petersburski oraz grę Bernoulliego. W zasadniczej części wystąpienia dr Chrząstowski-Wachtel wyjaśnia, dlaczego w ogóle paradoksy powstają. Następnie omawia najbardziej znane. Do takich należą antynomia Roussella (paradoks fryzjera) oraz podobne do niego paradoksy kłamcy czy wszystkich zbiorów. Prócz tego prowadzący rozważa, czy Bóg może być jednocześnie wszechmocny i wszechmogący oraz opisuje spór Protagorasa z Euathlosem. Wideo: https://wszechnica.org.pl/wyklad/o-prawdziwych-paradoksach/

124. Wirusy. Jak przysłużyły się nauce? - Prof. Magdalena Fikus
2020-07-20 19:53:39

Prof. Magdalena Fikus podczas prelekcji opisuje najciekawsze odkrycia  naukowe na temat wirusów. Mówi o pracach na temat infekujących komórki  bakteryjne bakteriofagów, wirusa mozaiki tytoniowej, wywołujących  nowotwory wirusów mięsaków ptaków i SV40, HIV, słynnej grypy hiszpanki  oraz siejącego obecnie postrach na świecie Sars-CoV-2, wywołującego  chorobę COVID19. Oprócz tego, prelegentka opowiada o sylwetkach  naukowców, którzy są autorami wspomnianych badań.

123. Człowiek i dieta, czyli zwyczaje żywieniowe okiem biologia ewolucyjnego - Dr Agnieszka Kloch
2020-07-14 15:19:32

Dr Agnieszka Kloch podczas wykładu, który odbył się w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie, analizuje popularne diety z punktu widzenia biologa ewolucyjnego. Prelegentka skupia się na krytyce argumentów, którymi posługują się zwolennicy diety paleo czy bezglutenowej, aby przekonać innych do ich stosowania. Zwraca uwagę, że z naukowego punktu widzenia czynione przez nich uzasadnienia pozbawione są racji bytu.

122. Jaki kolor miały dinozaury? Kolory z przeszłości geologicznej - dr Daniel Tyborowski
2020-07-13 16:45:19

Jaki kolor miały dinozaury i inne zwierzęta kopalne? Podczas wykładu dr Daniel Tyborowski wyjaśnia, w jaki sposób naukowcy ustalają barwy organizmów, które żyły przed milionami lat. Paleontolog opisuje również przykłady kolorów z przeszłości geologicznej, które zachowały się w skamieniałościach odnalezionych na stanowiskach kopalnych na całym świecie. Cykl "Środowe spotkania z dziejami Ziemi" realizujemy we współpracy z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie http://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/

121. Giganty epoki lodowcowej - dr Daniel Tyborowski
2020-06-10 17:05:00

Dr Daniel Tyborowski podczas kolejnego wykładu opowiada o megafaunie  plejstoceńskiej. Gigantyczne zwierzęta epoki lodowcowej, które  paleontolog omawia podczas prelekcji, to przede wszystkim mastodonty i  mamuty. Nie zabrakło jednak również czasu na przedstawienie kopalnych  drapieżników. Cykl „Środowe spotkania z dziejami Ziemia” realizujemy we  współpracy z Muzeum Ziemi w Warszawie  http://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/.

120. Geocentryzm a Einstein - Jan Kwapisz
2020-05-14 12:20:11

Jan Kwapisz opowiada o ewolucji poglądów na temat miejsca Ziemi we wszechświecie. Do czasu rewolucji kopernikańskiej dominującą teorią był geocentryzm, mimo że opierał się na błędnych błędnych założeniach Arystotelesa. Dopiero odrzucenie jego autorytetu przez polskiego astronoma spowodowało, że został zastąpiony przez heliocentryzm. Teorię heliocentryczną ugruntowały prace i odkrycia Keplera, Newtona, Galileusza i Foucaulta. Wykład odbył się dzięki współpracy z Kołem Naukowym Filozofii Nauki UW.

119. Morskie potwory ery dinozaurów - dr Daniel Tyborowski
2020-05-12 16:41:11

Tematem kolejnego wykładu z cyklu „Środowe spotkania z dziejami Ziemi”  były gady morskie żyjące w czasach dinozaurów. Dr Daniel Tyborowski  skupia się na trzech liniach ewolucyjnych morskich olbrzymów ery  mezozoicznej: mówi o ichtiozaurach, pliozaurach i plezjozaurach oraz  mezozaurach. Paleontolog wskazuje ciekawe przykłady adaptacji  ewolucyjnych wśród tych zwierząt, które były związane ze spożywanych  pokarmem bądź środowiskiem życia.  Wykłady z cyklu "Środowe spotkania z dziejami Ziemi" organizujemy dzięki  współpracy z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie  http://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/

118. Procesy powstawania skamieniałości - Dr Daniel Tyborowski
2020-05-07 16:53:15

Dr Daniel Tyborowski opowiada podczas wykładu, jak powstają  skamieniałości. Paleontolog na wstępie rozróżnia różne rodzaje fosyliów i  wyjaśnia, dlaczego większość organizmów po śmierci ulega rozkładowi.  Mówi również, dlaczego częściej w materiale kopalnym zachowują się  tkanki kostne, a o wiele rzadziej tkanki miękkie. W kolejnej części  wystąpienia prelegent wskazuje dziewięć czynników, które sprzyjają bądź  przeszkadzają powstaniu skamieniałości. To, czy szczątki ulegną  fosylizacji zależy nie tylko od budowy organizmu oraz typu środowiska w  jakim żył i umarł, ale również od procesów fizykochemicznych  zachodzących w osadzie. Ostatnią część wykładu dr Tyborowski poświęca na  opisanie wybranych przykładów zachowania skamieniałości. Mogły one ulec  zamrożeniu (mamuty z Syberii), bituminizacji (Rancho La Brea w  Kalifornii) czy zachować się wosku ziemnym (nosorożec włochaty ze  Starunii). Paleontolog opisuje również przykłady sylifikacji (Rhynie  Chert w Szkocji) bądź opalizacji (Adelajda w Australii). Tak czy  inaczej, zachowane fosylia oddają jedynie 1-2 proc. rzeczywistej  różnorodności biologicznej. Prelekcja powstała w ramach cyklu „Środowe  spotkania z dziejami Ziemi”, który realizujemy we współpracy z Muzeum  Ziemi PAN w Warszawie.  Dr Daniel Tyborowski – adiunkt naukowy w Muzeum Ziemi w Warszawie.  Interesuje się gadami morskimi, paleobiologią kręgowców morskich oraz  izotopowym badaniem zębów i kości

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie