Poczet pisarzy polskich | Radio Katowice

Niezwykłą podróż do świata literatury. Jakie tajemnice skrywali pisarze i poeci przed wiekami? Czy cytaty z renesansowych utworów mogą się przydać nam współczesnym? Dlaczego niezmiennie uwodzi nas skromne piękno zadrukowanej strony? Na te i inne pytania odpowiada profesor Ryszard Koziołek wybitny literaturoznawca w rozmowach z Ewą Niewiadomską. Poczet Pisarzy Polskich, czyli bliskie spotkania z autorami najsłynniejszych tekstów - od Mikołaja Reja do Olgi Tokarczuk.
Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Kategorie:
Książki Kultura

Odcinki od najnowszych:

Poczet pisarzy polskich. Odc. 7 Benedykt Chmielowski | Radio Katowice
2020-07-22 19:40:14

Benedykt Chmielowski - twórca jednej z pierwszych polskich encyklopedii, która do dziś jest obiektem zarówno zachwytów jak i szyderczej krytyki. Urodził się w 1700 roku w Łucku, zmarł w w 1763 w Firlejowie. Był polskim księdzem katolickim i pisarzem dewocyjnym. Wspomniana encyklopedia nosi tytuł "Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna". Dziełem pisarza był również niezwykle popularny modlitewnik "Bieg roku całego".

Poczet pisarzy polskich. Odc. 6 Jakub Wujek | Radio Katowice
2020-07-15 18:35:10

Jakub Wujek - kolejna ciekawa postać świata literatury, której zawdzięczamy między innymi przekład Biblii. Urodzony w 1541 w Wągrowcu. Zmarł w 1597 w Krakowie. Jezuita, rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu. Niezwykle pracowity i uzdolniony językowo. W roku 1584 władze zakonu jezuitów zleciły mu przełożenie Pisma Świętego. Podstawą przekładu był łaciński przekład przypisywany św. Hieronimowi. Zapraszają prof. Ryszard Koziołek i Ewa Niewiadomska.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 5 Jan Chryzostom Pasek | Radio Katowice
2020-04-25 14:55:03

Jan Chryzostom Pasek - jedna z barwniejszych postaci polskiej literatury. Pochodził ze szlachty. Wykształcenie zdobył w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Prowadził barwne i awanturnicze życie. Jego "Pamiętniki" są niezwykle barwnym zapisem polskiej obyczajowości XVII wieku. Stały się inspiracją dla wielkich twórców literatury, wśród których byli miedzy innymi :Mickiewicz, Słowacki i Sienkiewicz.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 4 Mikołaj Sęp Szarzyński | Radio Katowice
2020-04-23 13:53:00

Mikołaj Sęp Szarzyński - uważany za najwybitniejszego, obok Jana Kochanowskiego, twórcę literatury staropolskiej. Pisał po polsku i po łacinie. Był autorem sonetów, pieśni, liryków patriotycznych i erotyków. W swojej poezji próbował przestudiować człowieka jako całość - jego duchowość i cielesność.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 3 Jan Kochanowski | Radio Katowice
2020-03-19 11:02:24

Poeta, również tłumacz i dramaturg. Urodzony w 1530 roku w Sycynie, zmarł w 1584 roku w Lublinie. Najwybitniejszy twórca polskiego Renesansu, wybitny poeta na skalę europejską. Tego rodzaju geniusz poetycki pojawił się w literaturze polskiej po raz pierwszy i pozostał jedyny aż do czasu Romantyzmu. O jego niezwykłej twórczości rozmawiają Ewa Niewidomska i prof. Ryszard Koziołek.

Poczet pisarzy polskich. Odc. 2 Mikołaj Rej | Radio Katowice
2020-03-11 20:00:04

Mikołaj Rej - zwany ojcem literatury polskiej. Uważany za sybarytę, który aż nadto kochał przyjemności życia i rubaszne dowcipy. Jako pierwszy zaczął pisać po polsku. Posługiwał się realistycznym językiem. Chciał w swoich tekstach pokazać związek człowieka z naturą. W rozmowie Ewy Niewiadomskiej z profesorem Ryszardem Koziołkiem pojawi się wiele mało znanych wątków z życia Mikołaja Reja, a także sporo cytatów, które zaskakują aktualnością.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie