Pogawędnik filozoficzny

Porozmawiajmy o filozofii - jak się ją studiuje, jak się w niej i dla niej pracuje, jakie stawia wyzwania, przysparza trudności, ale i jakimi obdarza radościami. Rzeczowo, ale nie zawsze w akademickim tonie. Serio, ale nie bardzo poważnie. W duchu pogawędki, niekoniecznie konwersatorium. Pogawędnik redagują Pracownicy i Doktoranci Katedry Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu, przy wsparciu Studentów i Studentek toruńskiej filozofii oraz wspólnoty jej przyjaciół. Zachęcamy do kontaktu, komentarzy, przesyłania własnych pomysłów na kolejne odcinki. Nasz adres: pogawednik.filozoficzny@gmail.com

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

O rozumie i jego trzech nowożytnych właścicielach (oraz mała rekomendacja)
2020-06-22 06:00:00

W miniwykładzie prezentujemy filozofię Johna Locke’a, George’a Berkeleya i Davida Hume’a. Lektura ich pism pokazuje, jak odmiennie pojmowali ludzką rozumność i na jak różne jej ograniczenia wskazywali. Nierzadko też powoływanie się na rozum skrywało praktyczne cele, religijne czy polityczne, które wydawały się im niewątpliwie słuszne. Być może zatem zbyt pochopnie wrzucamy ich wszystkich do jednej szuflady z napisem „empiryści”, a dorobek Oświecenia zbyt szybko opatrujemy etykietką „epoka rozumu”.  * * *  Zapraszamy też do wysłuchania małego dodatku: pierwszej z cyklu filozoficznej rekomendacji, w których prezentujemy książki, artykuły, koncepcje lub postaci. Dziś miniaturka o wciskaniu kitu. Żeby ułatwić nawigację - od dziś dzielimy podkasty na rozdziały.

O estetyce fotografii Jana Bułhaka
2020-06-08 06:00:00

Był taki czas w historii fotografii, kiedy twórcy obrazów świetlnych oraz ich odbiorcy  zastanawiali się nad tym, czy uzyskane drogą automatyczną zdjęcie kiedykolwiek będzie można uznać za dzieło sztuki. Okazuje się, że rozważania natury filozoficznej dotyczące fenomenologii i ontologii procesu twórczego doprowadziły wielu myślicieli do potwierdzenia tezy, mówiącej, iż zdjęcie może być obrazem fotograficznym, a więc dziełem artystycznie i estetycznie wartościowym.  Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jakubem Maciejewskim i Kingą Kaśkiewicz o fotografice Jana Bułhaka. Więcej informacji i fotografii na stronie Instytutu Filozofii UMK:  https://www.filozofia.umk.pl/

O filozofii gadają dzieciaki
2020-06-01 06:00:00

W Dzień Dziecka i w oczekiwaniu na pierwszy dzień lata oddajemy mikrofon mniej letnim myślicielom. Emilka i Janek gadają o filozofii, czyli o tym, dlaczego rozsądek nie może być chory, powietrze nas przenika a pewna Gośka wolałaby być iluzją.

O studiowaniu dzieł Berkeleya w Jerozolimie
2020-05-25 05:00:00

Doktorantka z Uniwersytetu w Jerozolimie, Ofra Drorit Sherefkin postanowiła podjąć zaawansowane studia nad filozofią George'a Berkeleya. Okazało się, że podobnych sobie pasjonatów odnalazła w miejscach równie odległych od Jerozolimy jak irlandzkie Cloyne, gdzie Berkeley był biskupem: w Toruniu, szwedzkim Lund oraz Kanadzie, Teksasie i Japonii. Dlaczego XVIII-wieczny brytyjski empirysta łączy dzisiaj badaczy z całego świata? Czyżby wyprzedzał swoją epokę? Bo fakt, że najlepiej analizuje się w zespole jego tekst "De motu" z 1721 roku na internetowej platformie Zoom, nie może być jedynym powodem... Naszą rozmowę również nagraliśmy przez internet, lekceważąc dzielące nas tysiące kilometrów i Morze Śródziemne. Naszym przewodnikiem jest Adam Grzeliński. Więcej informacji znajdziecie tutaj .          

O trzymiesięcznicy czyli jubileusz Pogawędnika
2020-05-18 06:00:00

Minęły trzy miesiące nadawania naszego podkastu. Czas  na pierwsze podsumowanie i wielkie podziękowania dla naszych słuchaczy. To dzięki Wam nasz początkowo niepoważny projekt się udał i dalej będzie się rozwijał. Rozmawiamy trochę o sobie, ale też o filozofii, Madagaskarze, o tym, czym jest amatorszczyzna i dlaczego ważna jest pasja.

O pozytywach izolacji filozofa w czasie pandemii (Roomet Jakapi z Estonii)
2020-05-11 06:00:00

Domykamy cykl wypowiedzi filozofów z różnych zakątków Europy poświęconych pandemii. Po relacji prof. Simone Pollo z Rzymu i miniwykładzie prof. Nigela Dowera z Aberdeen o etyce globalnej w kontekście zarazy oddajemy głos prof. Roometowi Jakapi z Tartu Ülikooli (Uniwersytet Tartu, Estonia). Nasz gość z ironicznym dystansem przekonuje nas, że izolacja filozofa w czasie zarazy ma przynajmniej kilka pozytywnych skutków. Tłumaczenie opracował i przedstawił Piotr Domeracki.

O nudzie (romantycznej)
2020-05-04 00:00:00

Ten odcinek dedykujemy wszystkim znudzonym przedłużającym się przesiadywaniem w domu. Niech Was wszystkich pocieszy myśl, że nuda to nie byle co, ale poważna kwestia filozoficzna. Naszą przewodniczką jest literaturoznawczyni prof. Magdalena Bizior-Dombrowska z Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, autorka książki " Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym ". Rozmawiamy o nudzie, Słowackim (który wielkim nudzącym się był), Krasińskim, łzach świętej Scholastyki, plamie krwi na rękopisie i o tym, dlaczego pałasza nie da się nosić jak płaszcza. Ilustracją odcinka jest fragment obrazu Edwarda Hoppera "Morning sun" (1952). Zainteresowanych odsyłamy tam .

On the Pandemic & Global Ethics (Nigel Dower from Scotland)
2020-04-27 06:00:00

We continue broadcasting short talks from philosophers from different parts of Europe about the pandemic. After Simone Pollo’s correspondence from Italy (Università Sapienza di Roma) it is time for voice from the north. We present the speech by Nigel Dower from the Aberdeen University, Scotland. Our guest is involved in global ethics, so his talk is pivotal not only from the Scottish point of view, but also from the European and global perspective. The Polish translation by Piotr Domeracki is available here . 

O pandemii i etyce globalnej (korespondencja Nigela Dowera ze Szkocji)
2020-04-27 06:00:00

Kontynuujemy nadawanie wypowiedzi filozofów z różnych części Europy na temat pandemii. Po wypowiedzi Simone Pollo z Włoch (Università Sapienza di Roma) czas na głos z północy: profesora Nigela Dowera z Uniwersytetu w Aberdeen. Nasz gość zajmuje się etyką globalną, dlatego jego głos jest istotny nie tylko w perspektywie szkockiej, ale także europejskiej i światowej. Tłumaczenie opracował Piotr Domeracki. Oryginalna wypowiedź w języku angielskim dostępna jest tutaj .

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie