Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podcast Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to rozmowy na temat rodzicielstwa i bezpieczeństwa dzieci m.in. w kontekście zagrożeń online. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.


Odcinki od najnowszych:

Rodzicielstwo to najbardziej rozwojowa przygoda życia - rozmowa z Małgorzatą Musiał
2020-02-18 23:34:37

Rozmowa z Małgorzatą Musiał, pedagogiem, autorką bloga Dobra Relacja, o  tym jak budować relacje z dziećmi i nastolatkami, jak rozumieć ich  zachowania i potrzeby, jaką rolę nowe technologie pełnią w codzienności  młodych ludzi, i o tym jak rodzice mogą dzieci i młodzież wspierać w  zachowaniu równowagi pomiędzy czasem spędzanym online i offline.    Podcast zrealizowany w ramach kampanii Domowe Zasady Ekranowe.   Więcej informacji: rodzice.fdds.pl

Bycie dobrym rodzicem zaczyna się od bycia dobrym dla siebie - rozmowa z Katarzyną Kalinowską
2020-02-18 23:30:17

Rozmowa z Katarzyną Kalinowska, psycholożką, trenerką Fundacji FamilyLab  Polska, autorką projektu Przystanek Relacja, na temat tego co to znaczy  być przewodnikiem dziecka w świecie cyfrowym, dlaczego tak ważne jest,  żeby rodzice umieli się zatrzymać i zatroszczyć o siebie i jaka jest ich  rola w dbaniu o równowagę korzystania przez dzieci i młodzież z  internetu.    Podcast zrealizowany w ramach kampanii Domowe Zasady Ekranowe. Więcej informacji: rodzice.fdds.pl

Rodzic potrzebuje być świadomy swojej siły - rozmowa z Joanną Dulińską
2020-02-18 23:23:49

Rozmowa z Joanną Dulińską, psychoterapeutką i superwizorką, o  rodzicielstwie i relacjach w rodzinie, o tym jak odkrywać potrzeby,  które kryją się za zachowaniami dzieci i jak je rozumieć, jak radzić  sobie z poczuciem bezradności wobec różnych, trudnych dla nas zachowań  dzieci, czym jest świadoma siła rodzica  oraz po co w rodzinie  wprowadzać zasady i jak reagować kiedy nie działają.    Podcast zrealizowany w ramach kampanii Domowe Zasady Ekranowe.   Więcej informacji: rodzice.fdds.pl

Nastolatki przeciążone stresem, szukają ukojenia online - rozmowa z Natalią Fedan
2020-02-18 14:10:12

Rozmowa z Natalią Fedan, psycholożką, trenerką i propagatorką metody  Self-Reg, o tym jaką funkcję w życiu nastolatków pełnią urządzenia  ekranowe, co stresuje nastolatki i jak im pomagać w  samoregulacji oraz  jak wspierać młodych ludzi  w zmianie niekorzystnych nawyków związanych z  korzystaniem z internetu.   Podcast zrealizowany w ramach kampanii Domowe Zasady Ekranowe.   Więcej informacji: rodzice.fdds.pl

Ustalamy domowe zasady ekranowe - rozmowa z Łukaszem Wojtasikiem
2020-02-18 12:57:19

Rozmowa z Łukaszem Wojtasikiem, koordynatorem projektu Dziecko w Sieci, o  tym jak regulować korzystanie z urządzeń ekranowych w rodzinie, tak by  były one pozytywnym dodatkiem do życia rodzinnego, a nie jego centralnym  punktem.    Podcast zrealizowany w ramach kampanii Domowe Zasady Ekranowe.   Więcej informacji: rodzice.fdds.pl

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie