Rozmównica

Zapraszamy na cykl spotkań, o nazwie Rozmównica, w którym przy wsparciu ekspertów i w żywym kontakcie z widzami - kształtujemy język refleksji o tańcu, odkrywając jego nieoczywiste związki z różnymi dyscyplinami nauki i sztuki.


Odcinki od najnowszych:

Rozmównica „Taniec widzów”
2020-06-16 10:26:00

Zapraszamy na specjalną odsłonę cyklu „rozmównica” pt. „Taniec widzów”. Pragniemy przyjrzeć się publiczności tańca współczesnego - spróbować opisać, jaka jest i co przyciąga ją na spektakle tańca. Będziemy też dyskutować o słuchaniu i angażowaniu widza, czyli o sposobach, jakie stosują zespoły i instytucje, aby rozwijać i aktywizować swoją widownię. Do rozmowy zaprosiliśmy Joannę Leśnierowską - dramaturg, krytyczkę, kuratorkę tańca i performerkę, od 2004 roku prowadzącą program performatywny Stary Browar Nowy Taniec w ramach założonej przez Grażynę Kulczyk Fundacji Art Stations Foundation. Naszym gościem będzie Joanna Szymajda, kierowniczka baletu Opery Wrocławskiej, krytyczka, doktor nauk humanistycznych, pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2010-2017, kuratorka projektów tanecznych takich jak np. Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Będzie z nami także Konrad Kurowski - producent i menadżer Lubelskiego Teatru Tańca (od 2014 roku), współorganizator Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie, współzałożyciel Polskiej Sieci Tańca, reprezentujący Lubelski Teatr Tańca - wraz z Anną Kalitą - w Aerowaves, europejskiej sieci domów tańca. Poruszymy tematy budowania publiczności tańca współczesnego i baletu klasycznego, badań publiczności, metod budzenia zainteresowania sztuką tańca oraz - w kontekście aktualnej sytuacji na świecie - wpływu pandemii na zachowania odbiorców kultury. Rozmównica pt. „Taniec widza” odbywa się w ramach projektu CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge, współfinansowanego z unijnego programu Kreatywna Europa. Prowadzenie: Agnieszka Jachym i Robert Chodyła Zapraszamy do odkrywania publiczności tańca współczesnego i teatru tańca - wciąż mało znanego, a niezbędnego ogniwa tanecznej i teatralnej komunikacji! Więcej o projekcie: http://clashproject.eu/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/polski-teatr-taca/message

Rozmównica „Taneczność teatru - część druga”
2020-05-26 09:17:31

Zapraszamy na Rozmównicę  pt. „Taneczność teatru - część druga”, organizowaną z okazji Dnia Teatru Publicznego. Kontynuować dyskusję poświęconą fizyczności we współczesnym teatrze, w którym komponowany ruch oraz świadomość ciała pełnią bardzo istotną rolę. Porozmawiamy o rozmaitych zastosowaniach gestu, tańca, ruchu i bezruchu. Zastanowimy się, czy ruch sceniczny jest nowym teatralnym zjawiskiem i czym różni się od choreografii? Kim jest „ruchmistrz”? Na czym polega choreografia w zadaniach czysto aktorskich? Jak wpływa na wizualność i muzyczność spektaklu? Pochylimy się nad rolą ruchu w spektaklu na poziomie energetycznym i zjawiskiem czerpania przez teatr z technik i stylów tańca, m.in. z tańca konceptualnego. Naszymi gośćmi będą Jadwiga Majewska - krytyk, teoretyk, kuratorka międzynarodowych projektów artystycznych, badawczych i edukacyjnych, wykładowca, autorka tekstów w Teatrze , Didaskaliach , Znaku czy Dwutygodnik u, autorka opracowań dwóch antologii tekstów o tańcu współczesnym. Spotkamy się z Natalią Korczakowską, reżyserką spektakli teatralnych, m.in. Stanisława Lema  Solaris  dla TR Warszawa czy adaptacji Berlin Alexanderplatz  Alfreda Döblina, dyrektorką artystyczną Teatru Studio teatrgaleria w Warszawie, reżyserką spektakli operowych. Dołączy do nas Weronika Pelczyńska, tancerka, choreografka, autorka solowego spektaklu Yvonne Yvonne - remiksu twórczości Yvonne Rainer, współtwórczyni spektaklu  Fire is raging in your hair  w choreografii Anny Nowickiej, zaangażowaną  w tworzenie choreografii oraz ruchu scenicznego do sztuk w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Gościć będziemy Weronikę Szczawińską, reżyserkę teatralną, dramaturżkę, doktorkę nauk o sztuce, tworzącą spektakle mające formę esejów scenicznych, łączących elementy teatru, performance’u, tańca i refleksji teoretycznej, jak Geniusz w golfie w Teatrze Starym w Krakowie czy Nigdy więcej wojny zrealizowany w Komunie Warszawa. Cyklowi ‚rozmównic” patronuje kwartalnik Taniec. Wydarzenie odbywa się w ramach Dnia Teatru Publicznego, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/polski-teatr-taca/message

Rozmównica „Taneczność teatru - część pierwsza”
2020-05-16 17:39:52

„Taneczność teatru” rozmowa poświęcona obecności ruchu, gestu i tańca w różnych odmianach widowiska teatralnego. Zależy nam na wielości perspektyw i na spojrzeniu na ruch sceniczny różnymi oczami. Pragniemy, aby w jednej dyskusji spotkali się ze sobą twórcy reprezentujący rozmaite - estetyczne i pokoleniowe - perspektywy widzenia zjawiska ruchu w teatrze. Jak używa się ruchu jako środka ekspresji w teatrze dramatycznym, postdramatycznym, muzycznym i plenerowym? W jaki sposób sposób myślą o ruchu i jakimi metodami pracują z ruchem tancerz, aktor, reżyser i choreograf? Jak przebiega ich współpraca? Zadamy sobie pytanie, jaka jest rola ruchmistrza w procesie tworzenia spektaklu? I kim ta tajemnicza postać jest? W tle naszej dyskusji będzie pytanie o fizyczność w teatrze współczesnym i ciało jako - być może dominujący - środek wyrazu --- Send in a voice message: https://anchor.fm/polski-teatr-taca/message

Rozmównica - Narodowość Tańca
2020-05-06 12:22:15

Podczas rozmowy odkrywać będziemy urok, wspólnotowy charakter oraz odrębność i niepowtarzalny koloryt polskich tańców narodowych. Spotkamy się z dr hab. Tomaszem Nowakiem, muzykologiem i antropologiem tańca, zatrudnionym w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nowak jest znawcą koncepcji i przemian tańca narodowego w Polsce, autorem rozprawy pt. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany, twórcą artykułów poświęconych polskim tradycjom tanecznym i muzycznym na Kresach i tańcom mniejszości narodowych w Polsce, członkiem International Council for Traditional Music. Drugim gościem będzie Jarosław Świątek, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Choreografia i Technika Tańca oraz Studium Choreograficznego w Krakowie o specjalności Taniec Ludowy i Narodowy. Ten choreograf i pedagog, adaptator na scenę tańców okolic Częstochowy, od 1993 roku związany jest z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny - początkowo jako tancerz-solista, następnie kierownik baletu, a obecnie  - kierownik artystyczny. Porozmawiamy o tym, co pociągającego mają w sobie polskie tańce narodowe, który z nich jest najstarszy, co składa się na ich kanoniczną „wielką piątkę”, jak zmieniała się popularność tańców narodowych „wczoraj” i „dziś”. Zapytamy ekspertów, dlaczego wciąż warto się uczyć poloneza, kujawiaka, mazura, krakowiaka i oberka i przy jakich okazjach społecznych te tańce wciąż nam towarzyszą. Podpowiemy też, jak tańczyć poloneza - najstarszy spośród polskich tańców narodowych -  aby oddać ducha tego tańca - wywodzącego się z dworskiego ceremoniału, majestatycznego, korowodowego, wyrażającego powagę i szlachetność oraz wzajemny szacunek w relacjach damsko - męskich. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/polski-teatr-taca/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie