GeoEdukacja

Geografia w przestrzeni dźwiękowej. Podcasty w zdecydowanej większości zawierają się w programie nauczania szkoły ponadpodstawowej. Dzięki formie podcastu możesz ich słuchać kiedy znajdziesz wolną chwilę. Poszczególne tematy trwają od około 10 do maksymalnie 20 minut - a więc czas na nie znajdziesz bez problemu. Więcej materiałów, także dla maturzystów i uczniów szkół podstawowych na stronie https://geo-edukacja.blogspot.com

Kategorie:
Edukacja Kursy

Odcinki od najnowszych:

Zmiany liczby ludności na świecie
2020-10-22 07:58:34

Jak zmieniała i jak zmienia się obecnie liczba ludności na świecie? Jakie czynniki o tym decydują? Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/11/zmiany-liczby-ludnosci.html

Temperatura powietrza
2020-10-22 07:49:46

W jakich jednostkach mierzymy temperaturę powietrza? Jakie czynniki wpływają na rozkład temperatur powietrza? Jak zmienia się wartość temperatury na Ziemi?

Globalizacja
2020-10-20 09:18:42

Czym jest globalizacja? Jakie są czynniki wpływające na tempo procesów globalizacji na świecie, oraz jakie są wady i zalety wynikające z globalizacji?

Mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
2020-10-20 09:06:30

Jakich wskaźników możemy używać aby porównać ze sobą rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych krajów? Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/dysproporcje-wsrod-najbogatszych.html

Konflikty i terroryzm
2020-10-19 22:04:45

Jakie są przyczyny i skutki konfliktów na świecie? Gdzie toczyły się i gdzie obecnie toczą się konflikty? Czym jest terroryzm? Materiał dodatkowy: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/12/uchodzcy-imigranci-terroryzm.html

Budowa Układu Słonecznego
2020-10-19 21:45:48

Z jakich elementów zbudowany jest Układ Słoneczny? Ile jest planet oraz jakie są ich najważniejsze cechy? Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/05/geografia-atsronomiczna-filmy.html

Integracja i dezintegracja na świecie
2020-10-18 19:35:47

Jak zmieniało się nasilenie procesów integracji i dezintegracji na  świecie? Jakie czynniki decydują o występowaniu tych procesów?

Skład i budowa atmosfery
2020-10-18 19:32:07

Jakie pierwiastki i związki chemiczne tworzą atmosferę? Jakie są cechy poszczególnych warstw atmosfery i jakie zjawiska w nich występują?

Ruch obrotowy Ziemi
2020-10-18 19:25:10

Jakie są cechy, dowody i skutki ruchu obrotowego? Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/sia-coriolisa.html

Ruch obiegowy Ziemi
2020-10-18 19:20:04

Jak przebiega ruch obiegowy? Jakie są dowody na ruch obiegowy oraz jakie jego skutki możemy obserwować na Ziemi? Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/10/ruch-obiegowy.html

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie