GeoEdukacja

Geografia w przestrzeni dźwiękowej

Kategorie:
Edukacja Kursy

Odcinki od najnowszych:

Globalne zagrożenia środowiska
2020-05-29 23:02:34

Globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze - podstawowe informacje Dodatkowe materiały: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/08/globalne-ocieplenie-zanik-pokrywy.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/11/wzrost-temperatur-animowany-wykres.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/06/globalne-ocieplenie-showyourstripes.html

Obszary okołobiegunowe
2020-05-29 22:43:56

Środowisko przyrodnicze oraz zmiany jakie w nim zachodzą na obszarach okołobiegunowych Dodatkowe materiały: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/08/globalne-ocieplenie-zanik-pokrywy.html

Problem głodu na świecie
2020-05-24 12:22:36

Czym jest głód? Jakie są jego przyczyny i metody walki z głodem? Oraz kilka informacji na temat otyłości i racjonalnego odżywiania. Materiały dodatkowe: https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/problem-otyosci.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2020/05/god-2019.html

Typy rolnictwa
2020-05-22 18:01:05

Charakterystyka rolnictwa: intensywnego i ekstensywnego; konsumpcyjnego i towarowego; odłogowego, ugorowego, plantacyjnego i uspołecznionego

Trzęsienia ziemi
2020-05-21 12:11:06

Przyczyny, skutki i rozmieszczenie trzęsień ziemi. Dodatkowe materiały: https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/09/trzesienia-ziemi.html https://geo-edukacja.blogspot.com/2019/09/materiay-dotyczace-tsunami.html

Grawitacyjne ruchy masowe
2020-05-20 21:26:51

Rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych, czynniki wpływające na ich intensywność

Wietrzenie
2020-05-19 12:09:04

Rodzaje wietrzenia i przebieg procesu wietrzenia. Zróżnicowanie intensywności wietrzenia w różnych strefach

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie