Wierni Slowu

...bo Słowo Boże jest żywe i prawdziwe...


Odcinki od najnowszych:

Psalm 23 | Rozważanie | Jak to niczego...?
2020-04-28 07:51:58

Jak Psalmista może powiedzieć, że niczego mu nie braknie? Co ma na myśli? Czy człowiek Boży może mieć pewność, że zawsze wszystkiego będzie miał pod dostatkiem? Jak to stwierdzenie rozumieć w jego kontekście? Bonus: jak prawidłowo rozumieć Filipian 4:13, w którym Paweł pisze, że wszystko może w tym, który go wzmacnia, w Chrystusie?

Psalm 23 | Rozważanie | prawda o nas
2020-04-26 01:24:44

Kim my jesteśmy przed Bogiem? Jaka jest prawda na nasz temat? Skąd porównanie nas do owiec? Skoro jesteśmy jak owce, to skąd może brać się nasze pewność i bezpieczeństwo?

Psalm 23 | Rozważanie | to PAN jest pasterzem moim
2020-04-26 01:22:00

Jaka jest struktura Psalmu 23? Czym różnią się wersety 1-4 od 5-6? Jakiego hebrajskiego imienia Bożego używa Psalmista gdy mówi o Bogu jako o naszym pasterzu? Jakie to ma znaczenie? 

Psalm 23 | Rozważanie | Kontekst
2020-04-25 21:41:13

W jakich okolicznościach Dawid napisał Psalm 23? Jak przedstawia się motyw Boga jako pasterza na kartach Starego Testamentu? 

Psalm 23 | Rozważanie | Trylogia Mesjańska
2020-04-25 21:39:44

Jaki jest szerszy kontekst Psalm 23? Jak wpisuje on się w całą księgę? Jaka jest relacja Psalmu 23 do Psalmów 22 i 24? Jak i dlaczego czytać Psalm 23 w sposób chrystocentryczny? 

Psalm 23 | Rozważanie | Wstęp
2020-04-25 21:36:22

Jakie rodzaju psalmów możemy znaleźć w Biblii? Do jakiego rodzaju należy Psalm 23? Dlaczego powinniśmy studiować Psalm 23? Dlaczego potrzebujemy wpatrywać się w prawdy Psalmu 23, szczególnie podczas trudności? 

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie