Kurs Cudów Online

Nagrania zajęć Kursu Cudów Online ze strony: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/


Odcinki od najnowszych:

Ciało jako doskonałe zwierciadło
2018-03-11 10:00:58

Ciało jest całkowicie neutralne. Nigdy niczego ci nie robi, a jedynie reaguje na twoje myśli. Możesz posłużyć się tym zwierciadłem swojego umysłu, aby spojrzeć do wnętrza, poczuć siebie, uświadomić sobie, co ciało ci właśnie komunikuje i pozwolić na prawdziwą przemianę. Uzdrowienie nigdy nie dokonuje się jedynie na poziomie mentalnym. Więcej o tym na niniejszym nagraniu zajęć Kursu Cudów Online z 11.03.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 8, VII, 18, VI oraz lekcją 135 Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki w tle: Album Relaxdaily Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Zaproszenie dla Ducha
2018-02-25 10:00:44

Nagranie z 25 lutego 2018 r. Piosenki w tle: Album Relaxdaily

Światło komunikacji
2018-02-18 10:00:20

„Spokojne światło, w którym Duch Święty przebywa w tobie, jest po prostu doskonałą otwartością, w której nic nie jest skrywane, i dlatego nic nie napawa lękiem. Atak zawsze ustąpi miłości, jeżeli go do niej przyniesiesz, a nie będziesz go przed nią skrywał.”. (Kurs Cudów, Rozdział 14, VI) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 18.02.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 14, VI Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki w tle: Raphael: Music to disappear, Angels of the Deep Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Moc tworzenia
2018-02-04 10:01:58

„Jestem odpowiedzialny za to, co widzę. To ja wybieram uczucia, których doświadczam, i decyduję o celu, który chcę osiągnąć. I to ja proszę o wszystko, co zdaje się mnie spotykać, oraz otrzymuję to, o co poprosiłem”. (Kurs Cudów, Rozdział 21, II) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 4.02.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 21, II oraz Lekcjami 132, 236, 253, 278, 280, 320, 338, 339 Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki w tle: Album Relaxdaily oraz Beethoven, Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 - IV. Allegro Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Praktyka świadomego umierania
2018-01-28 10:00:38

"Dlaczego nie miałbyś wprost nie posiadać się z radości, uzyskując zapewnienie, iż całe zło, które - jak myślisz - wyrządziłeś, nigdy nie zostało wyrządzone, że wszystkie twoje grzechy są niczym, że jesteś tak czysty i święty, jakim zostałeś stworzony, i że trwają w tobie światło, radość i pokój? Twój wizerunek samego siebie nie może oprzeć się Woli Boga. Myślisz, że to jest śmierć, lecz to jest życie. Myślisz, że jesteś zniszczony, lecz jesteś zbawiony". (Kurs Cudów, lekcja 93) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 28.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Lekcją 93 Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki w tle: Estas Tonne - Place Of The Gods Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Prawa uzdrawiania
2018-01-21 10:01:01

"Cała choroba pochodzi z oddzielenia. Gdy oddzieleniu się zaprzeczy, ona mija. Mija bowiem, gdy tylko idea, która ją sprowadziła, zostaje uzdrowiona i zastąpiona poczytalnością". (Kurs Cudów, Rozdział 26, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 21.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 26, VII Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki w tle: album Relaxdaily oraz: Mitch: „Heaven is Raining Down” Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Myślenie oparte na cudach
2018-01-14 10:01:35

"Nie jesteś przyzwyczajony do myślenia w oparciu o cuda, lecz można cię wyszkolić, byś w ten sposób myślał. Wszyscy czyniący cuda potrzebują tego rodzaju szkolenia". (Kurs Cudów, Rozdział 2, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 14.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 2, VII, Rozdziałem 21, II, Rozdziałem 1, I i Lekcją 91 Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki w tle: album Relaxdaily oraz: Mitch: „Heaven is Calling” Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Czego dziś nauczasz?
2018-01-07 15:13:05

"Nauczać to pokazywać. Istnieją jedynie dwa systemy myślowe, a ty przez cały czas pokazujesz, że wierzysz, iż albo jeden, albo drugi jest prawdziwy". (Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 7.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Wstępem i pierwszymi dwoma podrozdziałami Podręcznika dla nauczycieli Kursu Cudów oraz Rozdziałem 4, I i Rozdziałem 16, III Tekstu Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: album Relaxdaily. Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Wdzięczność
2017-12-31 10:00:44

"Jedynie docenienie jest właściwą reakcją na brata. Należy mu się wdzięczność zarównoza jego miłujące myśli, jak i za jego wołania o pomoc, ponieważ i jedne, i drugie zdolne są wnieśćdo twej świadomości miłość, jeżeli je prawdziwie postrzeżesz". (Kurs Cudów, Rozdział 12, I) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 31.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem I Rozdziału 12, podrozdziałem VI Rozdziału 13, podrozdziałem III Rozdziału 16 i podrozdziałem 5 Rozdziału 18 Tekstu oraz lekcją 195 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: album Relaxdaily oraz Saint of Sin: Secret of Wings Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie