Kurs Cudów Online

Nagrania zajęć Kursu Cudów Online ze strony: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/


Odcinki od najnowszych:

Chrystus się rodzi
2017-12-24 10:01:09

"Dziś rodzi się we mnie święty Chrystus". (Kurs Cudów, lekcja 303) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 24.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem XI Rozdziału 15 Tekstu i lekcją 303 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: E’s Jammy Jams: Oh Little Town of Bethlehem, Ewa Farna: Gdy się Chrystus rodzi, Relaxdaily: Christmas song, P. Tchaikovsky: Waltz of the Flowers, Mariah Carey: All I want For Christmas is You, E’s Jammy Jams: Jolly Old St. Nicholas, Jingle Punks: O Christmas Tree, Jingle Punks: We Wish You a Merry Christmas, Andy Williams: Happy Holiday, Golec Orchestra: Przybieżeli do Betlejem, 12 Great Rays: Lesson 303, Saint of Sin: Secret of Wings, Jose Feliciano: Feliz Navidad Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Czas odrodzenia
2017-12-17 10:02:03

"Święta chwila jest prawdziwym czasem Chrystusa. W tej bowiem wyzwalającej chwili Syn Boży nie jest obarczany żadną winą i jego nieograniczona moc zostaje mu w ten sposób przywrócona". (Kurs Cudów, rozdział 15, X) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 17.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem X Rozdziału 15 Tekstu Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) oraz fragmentem przekazu Jezusa zatytułowanego "Święta Chwila" danego za pośrednictwem Jayema (Jona Marka Hammera). Piosenki puszczane w tle: Harmonic Landscape: "Cascade", Piano Guys: track 9, Londin Studio Orchestra: Little Drummer Boy, Mitch: track 2, Paul Pitman - Chopin: Preludes, Book 2 - Bruyeres, Vadim Chaimovich - Chopin: Nocturne op. 9, No.2, The USAF Strings - Bach: Air, P. Tchaikovsky: Symphony 6 Second Movemement "Pathetique", P. Tchaikovsky: Pas de Deux (The Nutcracker - Dziadek do orzechów), Il Divo: When a Child is Born, P. Tchaikovsky: Waltz of the Flowers Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Pan jest moim pasterzem
2017-12-10 10:00:38

"Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną". (fragment psalmu 23) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 10.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem VII rozdziału 8 oraz lekcją 339 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: Ścieżka dźwiękowa z gry: "Life is strange", Album"Relaxdaily" oraz: The 12 Great Rays: Psalm 23 i Volfgang Amadeus Mozart: Serenade 13, G major Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Nie ma potrzeby, bym czynił cokolwiek
2017-12-03 10:01:09

Gdy pokój przychodzi w końcu do tych, którzy zmagają się z pokusą i walczą przeciwko uleganiu grzechowi, gdy światło nastaje w końcu w umyśle oddanym kontemplacji lub gdy ktokolwiek osiąga wreszcie cel, wówczas z radością zdaje sobie zawsze sprawę jedynie z tego: „Nie ma potrzeby, bym czynił cokolwiek”. (Kurs Cudów, Rozdział 18, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 03.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem VII rozdziału 18, fragmentem podrozdziału I rozdziału 15, jednym zdaniem z podrozdziału I rozdziału 16 Tekstu oraz lekcją 337 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: Ścieżka dźwiękowa z gry: "Life is strange", Album"Relaxdaily" oraz: Saint of Sin: Song of Return Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Odzwierciedlenie świętości
2017-11-26 10:00:41

"Gdybyś choć przez chwilę uświadomił sobie uzdrawiającą moc, jaką odzwierciedlenie Boga, lśniące w tobie, może przynieść całemu światu, nie mógłbyś doczekać się chwili, kiedy oczyścisz zwierciadło swego umysłu, by otrzymać wizerunek świętości uzdrawiającej świat". (Kurs Cudów, Rozdział 14, IX) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 26.11.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem IX Rozdziału 14 Tekstu oraz lekcją 285 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: Album"Relaxdaily" oraz "Lesson 285" - Bastian - 12 Great Rays Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Stworzony, by stwarzać
2017-11-19 23:38:35

"Myślom Bożym dana jest wszelka moc, którą posiada ich własny Stwórca. On bowiem dodaje do miłości poprzez jej szerzenie. W ten sposób Jego Syn ma udział w stworzeniu, a zatem musi mieć udział w mocy stwarzania.” (Kurs Cudów, „Czym jest stworzenie” z Książki Ćwiczeń) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 19.11.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się fragmentami z rozdziału 1, 2, 3, 4 i 6 Tekstu oraz „Czym jest stworzenie” z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: Album"Relaxdaily" oraz piosenka "Beethoven's 5 Secrets" - Piano Guys Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Od zaufania do pokoju
2017-11-12 10:02:06

„Dzieci Boże mają prawo do doskonałego komfortu płynącego z doskonałego zaufania.Póki tego nie osiągną, marnują siebie i swe prawdziwe siły twórcze na próżne próby zwiększenia sobie komfortu za pomocą niewłaściwych środków. Prawdziwe środki zostały im już jednak dostarczone i nie wiążą się z żadnym wysiłkiem z ich strony”. (Kurs Cudów, Rozdział 2, III) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 12.11.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się m.in. rozdziałem 2, podrozdziałem III, V i VI oraz rozdziałem 4, podrozdziałem III oraz rozdziałem 8, podrozdziałem V Tekstu Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: album "Relaxdaily" oraz WorshipMob: „Here as In Heaven” Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Bóg albo ego
2017-11-05 12:32:09

„Syn Boży jest bez ego. Cóż może wiedzieć o szaleństwie i śmierci Boga, skoro w Nim trwa? Cóż może wiedzieć o żalu i cierpieniu, skoro żyje w wiecznej radości? Cóż może wiedzieć o lęku i karze, grzechu i poczuciu winy, nienawiści i ataku, skoro wszystkim, co go otacza, jest wiekuisty pokój, na zawsze wolny od konfliktu i niezmącony, w najgłębszym milczeniu i spokojności?” (Kurs Cudów, „Czym jest ego” z Książki Ćwiczeń) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 5.11.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się fragmentem „Czym jest ego” z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów oraz Wstępem i fragmentami podrozdziałów rozdziału 11 Tekstu Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle pochodzą z albumu "Relaxdaily". Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Ze śmierci do życia
2017-11-01 11:02:15

"Ojcze, żyjemy i poruszamy się jedynie w Tobie. Nie jesteśmy oddzielni od Twego wiecznego życia. Nie ma śmierci, bo śmierć nie jest Twoją Wolą. My zaś trwamy tam, gdzie Ty nas umieściłeś, w życiu, które dzielimy z Tobą i z wszystkimi żywymi istotami, aby być takimi jak Ty i częścią Ciebie na zawsze. Przyjmujemy Twoje Myśli jako nasze, a nasza wola stanowi na wieki jedność z Twoją Wolą". (Kurs Cudów, fragment lekcji 163) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 1.11.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 3, VII, 6, V, 8, IX, 12, III, 12, IV, 12, VII, 13, Wstęp, 19, IV C, 29, VI Tekstu, lekcją 57, 58 i 163 z Książki Ćwiczeń oraz podrozdziałem „Czym jest śmierć” z Podręcznika dla nauczycieli Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle pochodzą z albumu "Relaxdaily" oraz I Enya "Storms in Africa" Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Z ciemności do światła
2017-10-29 10:00:51

"Dzieci światła nie mogą przebywać w ciemności, bo jej w nich nie ma". (Kurs Cudów, Rozdział 11, III) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 29.10.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 11, III, Rozdziałem 18, III oraz lekcją 302 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle pochodzą z albumu "Relaxdaily". Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów Online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie