Kurs Cudów Online

Nagrania zajęć Kursu Cudów Online ze strony: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/


Odcinki od najnowszych:

Przyjęcie Pojednania
2017-05-07 10:00:40

"Nic, w co wierzy ten świat, nie jest prawdziwe. Świat to miejsce, którego przeznaczeniem jest być domem dla tych, którzy głoszą, że nie znają siebie i mogą doń przyjść, by kwestionować to, czym są. I będą przybywać aż do czasu, gdy Pojednanie zostanie zaakceptowane i nauczą się, że nie można wątpić w siebie i nie być świadomym, czym się jest." (Kurs Cudów, fragment lekcji 139)

Uzdrowienie poprzez połączenie
2017-04-30 10:00:38

"Świat jest posłuszny prawom, którym służy choroba, ale uzdrowienie działa niezależnie od nich. Niemożliwe jest, by ktoś został uzdrowiony sam. W chorobie musi on być oddzielony i odrębny. Uzdrowienie jest jednak jego własną decyzją, by ponownie stanowić jedność oraz by uznać swą Jaźń ze wszystkimi Jej częściami nienaruszonymi i nietykalnymi". (Kurs Cudów, fragment lekcji 137)

Świadectwo zmartwychwstania
2017-04-23 10:00:28

"Chcesz przyłączyć się do zmartwychwstania czy do ukrzyżowania? Chcesz potępiać swych braci, czy ich uwolnić? Chcesz wznieść się ponad swoje więzienie i wstapić do Ojca? Wszystkie te pytanie są jednakie i razem otrzymując odpowiedź". (Kurs Cudów, Rozdział 11, VI)

Tajemnica fizycznego zmartwychwstania
2017-04-16 09:44:55

"Moje ciało zniknęło, ponieważ nie miałem żadnych złudzeń co do niego. Ostatnie złudzenie odeszło. Ciało złożono w grobie, lecz nie pozostało nic, co można by pogrzebać. Nie uległo ono rozkładowi, ponieważ to, co nierzeczywiste, nie może umrzeć. Ono po prostu stało się tym, czym zawsze było. I to właśnie znaczy „odsunąć kamień”. Ciało znika i nie ukrywa dłużej tego, co leży ponad nim. Ono po prostu przestaje przeszkadzać widzeniu. Odsunąć kamień oznacza spojrzeć ponad grobem, ponad śmiercią oraz zrozumieć nicość ciała. To, co zostało zrozumiane jako nicość, znika". Jezus Chrystus

Wielki Tydzień
2017-04-09 10:00:50

"Wielkanoc to znak pokoju, a nie bólu. Uśmiercony Chrystus nic nie znaczy. Ale zmartwychwstały Chrystus staje się symbolem, że Syn Boży wybaczył samemu sobie; znakiem, że uważa siebie za uzdrowionego i całego" (Kurs Cudów, Rozdział 20, I)

Zwycięstwo nad śmiercią
2017-04-02 10:00:20

"A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" (1 Kor 15,54-55)

Narodzić się z Ducha
2017-03-26 10:01:04

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3)

Proście, a będzie wam dane
2017-03-19 10:00:35

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą" (Mt 7,7-8)

Szukajcie naprzód Królestwa
2017-03-12 10:00:49

Zamiast mówić "Szukaj naprzód Królestwa Bożego", powiedz: "Niech wolą moją będzie naprzód Królestwo Boże", a znaczyć to będzie: "Poznaję, czym jestem, i przyjmuję me własne dziedzictwo" (Kurs Cudów, Rozdział 3, VII, akapit 11)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie