Kurs Cudów Online

Nagrania zajęć Kursu Cudów Online ze strony: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/


Odcinki od najnowszych:

Wy jesteście światłością świata
2017-03-05 14:06:43

"Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu" (Mt 5,14-15)

Twoja wiara cię uzdrowiła
2017-02-26 10:00:55

"Nie ma takiego problemu w żadnej sytuacji, którego nie rozwiązałaby wiara" (Kurs Cudów, Rozdział 17, VII) Wszystko o uzdrowieniu twojego umysłu. Na podstawie Biblii, Kursu Cudów i własnego doświadczenia. Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów online z Rafałem Wereżyńskim z dnia 26.02.2017 r. Podczas zajęć posłużyliśmy się między innymi następującymi fragmentami z Kursu Cudów: Rozdział 1, I, Zasady Cudów: 17, 20 i 24, Rozdział 17, VII, akapit 1-2, Rozdział 28, II, akapit 11 oraz Książka Ćwiczeń, Lekcja 136, akapit 7 i Podręcznik dla nauczycieli, fragm. części 5, III oraz części 6 (tłumaczenie Wydawnictwa Centrum, 2007) oraz z Nowego Testamentu: Mk 5,21-42, J 4,46-53 oraz J 5,1-18 (Biblia Tysiąclecia, 1996) Aby słuchać na żywo zajęć Kursu Cudów online, a także odsłuchać zajęcia archiwalne, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online/ Więcej zajęć archiwalnych znajdziesz tutaj: http://kurscudow.org/cwiczenia-online/archiwum/zajecia-online.html

Od ucznia do zbawiciela
2017-02-19 10:00:30

Wszystko o twojej drodze od ucznia przez apostoła do zbawiciela świata. Na podstawie Biblii, Kursu Cudów i własnego doświadczenia.

Miłość i święty związek
2017-02-14 21:21:20

"Świętego związku, będącego wielkim krokiem ku postrzeganiu świata rzeczywistego, trzeba się nauczyć. Jest to dawny, bezbożny związek, przeobrażony i ujrzany na nowo. Święty związek jest niezwykłym osiągnięciem w nauczaniu. We wszystkich swoich aspektach, w miarę jak się rozpoczyna, rozwija i zostaje osiągnięty, przedstawia sobą odwrotność bezbożnego związku Niechaj cię to pocieszy: tylko początek jest trudny. Tutaj bowiem cel związku zostaje nagle zamieniony na dokładną odwrotność tego, czym był. Oto pierwszy skutek ofiarowania związku Duchowi Świętemu, aby użył go do Swoich celów". (Kurs Cudów, Rozdział 17, V)

Prawo miłości
2017-02-12 10:16:01

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy". (Mt 22, 37-40)

Ja i Ojciec jedno jesteśmy
2017-02-05 10:00:46

Nauki Jezusa zawarte w Biblii i w Kursie Cudów chcą doprowadzić cię do doświadczenia pojedynczości twojego umysłu, czyli rozpoznania, że stanowisz jedność z Bogiem. Jezus pokazał ci drogę, ale nie czyń z niego bożka. On jest twoim bratem, który próbuje ci pokazać, że Ojciec ma tylko jednego Syna i ty nim jesteś. Nie jesteś oddzielony od Boga, tak samo, jak nie jesteś oddzielony od Jezusa. Istnieje tylko Jedna Jaźń.

Prawda poza złudzeniami
2017-01-29 10:00:11

Rzeczywistość podlega prawom Bożym, nie zaś regułom, które ty ustaliłeś. (...) Pozory zwodzą dlatego, że są pozorami, a nie rzeczywistością. Nie rozwódź się nad nimi w żadnej formie. (...) Pozory mogą oszukać tylko umysł, który chce być oszukiwany. (Kurs Cudów, Rozdział 30, IV)

Uzasadnienie przebaczenia
2017-01-22 10:00:14

"Gniew nigdy nie jest uzasadniony. Atak nie ma podstaw. To tu rozpoczyna się ucieczka przed lękiem i zostanie uczyniona całkowitą" (Kurs Cudów, Rozdział 30, VI)

Poza wszystkimi bożkami
2017-01-15 10:00:09

"Bożki są całkiem konkretne. Twoja wola zaś jest uniwersalna, ponieważ jest bezgraniczna. Nie ma więc ona żadnej formy ani też nie zadowala się wyrażaniem w kategoriach formy. Bożki są ograniczeniami. Są one przekonaniem, że istnieją jakieś formy, które przyniosą szczęście, i że poprzez ograniczenie osiąga się wszystko. To tak, jakbyś powiedział: Nie potrzebuję wszystkiego. Chcę tej drobnej rzeczy i ona będzie dla mnie wszystkim." (Kurs Cudów, Rozdział 30, III)

Reguły podejmowania decyzji
2017-01-08 10:00:20

Na początku rozdziału 30 Kursu Cudów pojawia się fragment zatytułowany Reguły podejmowania decyzji. Jest to jedna z nielicznych części Tekstu, która przypomina bardziej Książkę Ćwiczeń, gdyż zajmuje się praktyką. Chodzi oczywiście o praktykę polegania na Bogu. We fragmencie tym jest mowa między innymi o tym, że nieustannie podejmujesz jakąś decyzję, nawet jeśli nie zawsze sobie to uświadamiasz. Oznacza to więc, że wszystko, co widzisz czy czujesz, odzwierciedla jedynie decyzję, jaką aktualnie podejmujesz. W każdej chwili możesz zdecydować inaczej.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie