Ks. Aleksander Woźny Podcast

Rekolekcje i Kazania O. Aleksandra Woźnego


Odcinki od najnowszych:

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Przebaczenie
2020-06-23 12:00:00

Gdy Pan Bóg nam przebacza, wymazuje ze swojej pamięci wszystkie krzywdy, jakie Jemu wyrządziliśmy i my mamy czynić to samo. I trzeba stwierdzić, że bliższy jest Panu Bogu grzesznik pokutujący i przebaczający aniżeli dusze, które uważają się za pobożne, ale żyją w zawziętości ku drugim, są pamiętliwe w krzywdzie.  http://woznyaleksander.pl/

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Nawrócenie
2020-06-23 11:00:00

Nawróćcie się, to znaczy zmieńcie zdanie dotychczasowe. Zmieńcie zdanie wasze, żeby ono zgadzało się ze zdaniem Pana Boga. Uznawajcie za dobro tylko to, co Bóg uznaje za dobro.

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Żal za grzechy
2020-06-23 11:00:00

Właściwie każdy żal powinien być z jakiejś miłości. I wtedy, kiedy jest z miłości niedoskonałej, to mówimy że to jest żal niedoskonały. A o taki właśnie żal z miłości, z miłości doskonałej trzeba prosić i prośmy o niego.  http://woznyaleksander.pl/

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Być człowiekiem dla innych
2020-05-23 21:00:00

Miernikiem u Pana Boga nie jest pieniądz albo efektywna praca, ale wartość znajdująca się w człowieku. A co jest wartością w człowieku? Jest nią zdecydowanie na poniesienie jakiejś ofiary. Jest nią na pewno wkładanie wysiłku w przełamywanie się i zwalczanie w sobie samym wszelkiego egoizmu i zła. Posłuchaj więcej na stronie  http://woznyaleksander.pl/

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Co to jest wdzięczność
2020-05-23 21:00:00

Często używamy słowa wdzięczność. Na przykład nasze modlitwy po Komunii Świętej, które wypływają z wdzięczności nazywamy dziękczynieniem. Zastanówmy się, czy ten czas przeznaczamy na wyrażenie wdzięczności, czy raczej na prośby lub na układanie swojego dnia z Panem Jezusem. Posłuchaj więcej na stronie  http://woznyaleksander.pl/

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Zawierzyć Bogu
2020-05-23 20:00:00

Zawierzyć Bogu naprawdę potrafisz dopiero, gdy Bóg pozostawi Cię twojej słabości. Droga doświadczeń jest drogą bolesną ale drogą jedyną. Posłuchaj więcej na stronie http://woznyaleksander.pl/

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Maryja
2020-05-23 20:00:00

Zdajmy sobie sprawę, że w Maryi wszystko odnosi się do Chrystusa. I wszystko od Chrystusa zależy co w Niej dobrego jest. Bo ze względu na Chrystusa, Bóg Ojciec wybrał Ją na Matkę, pod każdym względem Świętą. Posłuchaj więcej na stronie  http://woznyaleksander.pl/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie