CSW ŁAŹNIA | LAZNIA CCA

Logika prowadzi nas od punktu A do B, wyobraźnia zabierze nas wszędzie – przywołajmy słowa Alberta Einsteina, mówiąc o sztuce i kulturze, zjawiskach społecznych, w których fantazja i inwencja twórcza są najważniejsze. Podążając za tym, co najciekawsze, odkrywcze, zachęcające do refleksji, czujemy się zobowiązani do tworzenia oblicza CSW ŁAŹNIA potrafiącego przyjąć wyzwania cywilizacyjne czasu, w jakim żyjemy, dbając o piękno i prawdę. CSW ŁAŹNIA stawia sobie za główny cel prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej, będącej częścią światowego dziedzictwa kultury. Naszą misją jest ukazywanie najnowszych zjawisk artystycznych w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie – a zarazem edukacja w tym zakresie, wykorzystująca nowe media i technologie. Cele instytucji realizowane są poprzez organizację wystaw, performansów, interwencji w przestrzeni publicznej, warsztatów, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą, wymiany międzynarodowe, rezydencje artystyczne i nowatorskie programy edukacyjne. “Logic leads us from point A to B, the imagination will take us everywhere” – let us recall the words of Albert Einstein as he talked about art and culture, social phenomena in which fantasy and inventiveness are the most important. Seeking that which is the most interesting, revealing, and which encourages reflection, we feel obliged to create CCA LAZNIA as an institution that can accept the civilizational challenges of the times we live in, while caring for beauty and truth. CSW ŁAŹNIA as its primary objective aims at the presentation and dissemination of the universal values of contemporary art as part of the world’s cultural heritage. Our mission is to present the latest artistic phenomena in their process of transformation, to respond to the cultural and civilizational phenomena of the modern world – while at the same time to educate within this scope through the use of new media and technologies. The goals of the institution are realized through the organization of exhibitions, performances, interventions in public space, workshops, scientific conferences, lectures, concerts and film screenings, as well as through publishing, international exchanges, artistic residences and innovative educational programs.

Kategorie:
Kultura

Odcinki od najnowszych:

Artcast 04 - Jan Sikora
2020-09-29 12:28:48

Cafe Wuhan - sytuacje graniczne i nowe rzeczywistości czyli rozmowa z Janem Sikorą Rozmowę poprowadziły: Kinga Jarocka i Anna Szynwelska Gościem czwartego spotkania z serii ARTCAST jest Jan Sikora, twórca znany z realizacji m.in. projektów przestrzeni publicznych, wielokrotnie nagradzany, wykładowca Akademii sztuk Pięknych w Gdańsku. Punktem wyjścia tej rozmowy był jego projekt pn. “Cafe Wuhan”, który stanowił niezwykle zaskakującą i wyprzedającą rzeczywistość, wizję przyszłości. Wizję, która wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, a także zrodziła wiele pytań, a nawet protestów. Czy najważniejszym zadaniem stojącym przed współczesnymi projektantami to szukanie rozwiązań dla aktualnych problemów? Jaką rolę pełni edukacja w przygotowywaniu młodych projektantów do rozwiązywania tego typu problemów? Czy istnieją wrażliwi inwestorzy, umożliwiający realizację odważnych wizji? Co mogłoby wpływać na powstawanie większej liczby dobrych projektów w otaczającej nas przestrzeni? Na te i wiele innych pytań odpowie nasz gość. prof. ASP Jan Sikora - dyplomowany architekt wnętrz i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi Katedrę Architektury Przestrzeni Kulturowych, członek SARP - Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor wnętrz prywatnych i publicznych, m.in. Stacja Kultura, Sopoteka, Palazzo Blumenstihl w Rzymie. Wielokrotnie nagradzany m.in. międzynarodową nagrodą Library Interior Design Award, Nagrodą Architektoniczną Polityki i Bryłą Roku. Prowadzi autorską pracownię Sikora Wnętrza i biuro architektoniczne Marek+Sikora Architektura.

Artcast 03 - Dorota Nieznalska i Dariusz Sitek
2020-09-24 13:11:36

Sztuka w walce o demokrację czyli rozmowa z Dorotą Nieznalską i Dariuszem Sitkiem Rozmowę poprowadziły: Kinga Jarocka i Anna Szynwelska Gośćmi trzeciego spotkania z serii ARTCAST są Dorota Nieznalska i Dariusz Sitek. Artyści znani są z realizacji obiektów artystycznych dla przestrzeni galeryjnych, jak również z działalności w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia tej rozmowy były ich dwie prace zrealizowane na festiwalu Open City 2019 w Lublinie: "Stół polski" Dariusza Sitka i "JUDENFREI (stos I)" Doroty Nieznalskiej. Te dwa odważne dzieła, stanowiły odpowiedź na hasło festiwalu "GOŚĆ-INNOŚĆ", poruszając temat, który wydaje się niewyczerpany i wciąż nieprzepracowany społecznie. Z jednej strony lubimy uważać się za ludzi otwartych i tolerancyjnych. Jednak manifestacje osób o skrajnych poglądach są coraz liczniejsze. Jak te niepokojące zjawiska wpływają na obecnie realizowane przez artystów projekty? Czy głos ich sprzeciwu może być słyszalny? Jak sztuka ściera się z polityką w walce o prawdę i wolność? dr Dorota Nieznalska - artystka, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brała udział w ponad dwustu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach, m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, NOMUS Nowe Muzeum, MOCAK w Krakowie, CSW Łaźnia, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Arsenał w Białymstoku, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Norrtelje Konsthalle w Szwecji, Kunstforum Ostdeutsche Galerie w Regensburgu. dr hab. Dariusz Sitek - rzeźbiarz, asystent na Wydziale Rzeźby i Intermediów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Wykorzystuje do swoich realizacji drewno, kamień, ceramikę, tworzywa sztuczne, metal. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także plenerach rzeźbiarskich w Polsce i za granicą, konkursach na rzeźby pomnikowe i statuetki.

Artcast 02 - Pamela Bożek i Paweł Błęcki
2020-07-27 11:53:01

To co wspólne: dostępność, kultura, działanie, czyli rozmowa z Pamelą Bożek i Pawłem Błęckim Rozmowę poprowadziły: Kinga Jarocka i Noemi Etush Gośćmi drugiego spotkania z serii ARTCAST będą Pamela Bożek i Paweł Błęcki, artystka i artysta młodego pokolenia, których połączyła praca nad wspólnym projektem. Oboje postanowili zadać odważne pytania m.in. o dostępność w kulturze, wykluczenia, nadprodukcję, a za cel obrali sobie zebrać odpowiedzi i podzielić się nimi możliwie szeroko. Twórcy nie boją się odważnych działań, ale unikają krytyki na rzecz budowania wspólnoty, dzielącej się dobrymi praktykami. W jaki sposób chcą zrealizować swój ambitny plan i z jakimi wyzwaniami chcą się zmierzyć? Pamela Bożek - ur. 1991, Stargard. Studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, absolwentka tamtejszego Wydziału Rzeźby; laureatka stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019) oraz 2. edycji stypendium im. Bogny Olszewskiej (2019); inicjatorka i facylitatorka mikromarki introligatorskiej Notesy z Łukowa. Zajmuje się praktykami postartystycznymi o charakterze partycypacyjnym oraz zagadnieniami wizualnymi w kontekście mechanizmów wykluczania i stygmatyzacji. Paweł Błęcki - Absolwent Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiował również Archeologię i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim oraz Fotografię w szkole filmowej FAMU w Pradze w ramach programu Erasmus. Jego prace prezentowane były m.in. na Miesiącu Fotografii w Krakowie, w Galerii Lokal_30 w Warszawie, w Gdańskiej Galerii Miejskiej, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, w CSW Łaźnia w Gdańsku, w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. W swojej twórczości poddaje recyklingowi zarówno przedmioty jak i znaczenia, tworząc obiekty i instalacje za pomocą których porusza problemy związane z ekologią, socjologią i polityką. Należy do kolektywu artystycznego Zbiór Pusty, którego działania skupione są na wielokierunkowej relacji człowieka z naturą. Współtworzy Wspólnotę Międzygatunkową, której celem jest ochrona każdego przejawu życia na Ziemi.

E-opowieści Łaźniaka: ŁAŹNIAK W ŁAŹNI
2020-07-21 10:59:11

Cześć, nazywam się Łaźniak! Od niedawna mieszkam w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA i podpatruję, co tu się dzieje. A nie jest to takie proste, bo dzieje się bardzo dużo i to w dodatku w dwóch budynkach, które mieszczą się w gdańskich dzielnicach - ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście i ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie. Ale nic się na bój! Jestem Twoim przewodnikiem, więc wszystko Ci wytłumaczę.

E-opowieści Łaźniaka: Dolne Miasto. W Centrum
2020-07-21 10:37:03

Po co jest ta książeczka? Czy Dolne Miasto jest w centrum? A jeśli tak, to od kiedy? Może zawsze było w centrum? Na te pytania odpowie nasza książeczka. Zabierzemy Cię w podróż w czasie, dzięki czemu zobaczysz jak rozwijał się Gdańsk i Dolne Miasto.

Artcast 01 - Julita Wójcik
2020-06-26 13:01:26

W pierwszym odcinku z serii Artcast — gościmy jedną z najwybitniejszych, polskich, współczesnych artystek — Julitę Wójcik, performerkę, autorkę licznych akcji artystycznych w przestrzeniach publicznych, laureatkę wielu znaczących nagród, jej prace na stałe wpisały się w kanon polskiej sztuki współczesnej. Obecna, trudna sytuacja twórców jest wypadkową mało przychylnego systemu zatrudniania oraz wstrząsu spowodowanego nagłym zamknięciem. Wiele instytucji ograniczyło liczbę wydarzeń, a więc również ilość pieniędzy, które planowały przeznaczyć na wynagrodzenia dla artystów. W tym kontekście wybór Julity Wójcik jako pierwszego gościa, wydawał się oczywisty. Artystka wielokrotnie w swoich pracach podejmowała wątek warunków pracy i zatrudnienia artystów.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie