ANTYWIRUS

Marcin Jakimowicz, dziennikarz "Gościa Niedzielnego" szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu na walkę z wirusami, które osłabiają naszego ducha.


Odcinki od najnowszych:

ANTYWIRUS #11. On naprawdę czyni wszystko nowe
2020-10-29 09:00:00

Marcin Jakimowicz opowiada o Bogu, który nieustannie zaskakuje.  – Kiedy słucham narracji filmików, które krążą w internecie, strasząc końcem świata, a Apokalipsy używając jako straszaka, mam wrażenie, że ci, którzy je kręcą, tkwią mentalnie w Starym Przymierzu. Nie doświadczyli tak naprawdę tego, czym jest miłość Boża – stwierdza Marcin Jakimowicz.. – Ta Apokalipsa, którą wielu mnie straszy, kończy się słowami: „Zaiste przyjdę niebawem. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!”. Jezus w Apokalipsie zapowiada: „Oto wszystko czynię nowe”. W nagraniu dziennikarz "Gościa" przytacza kolejne biblijne przykłady, gdy Pan Bóg "czyni nowe". - Żydzi nie mogą dotykać zmarłych. Prawo im tego zabrania. Co robi Jezus, gdy widzi córkę Jaira czy młodzieńca z Nain? Dotyka zwłok. W Biblii czytamy też o kobiecie od 12 lat cierpiącej na krwotok. Żydzi nie mogą dotykać takich kobiet – zabrania tego surowo religia. Co ją uzdrowiło? Dotknęła się Jezusa!" - Żydzi nie mogli spożywać krwi. To nie był przepis przegłosowany przez parlamentarną większość, ale nakaz Tego, którego imienia się nie wymienia. I nagle na świat przychodzi Jego Syn, który mówi: będziecie pili moją krew. Czy możemy się dziwić, że w tłumie nastąpiło pęknięcie? Jan i trzy szóstki: J 6,66: „Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło”. - Jan Chrzciciel – postać stojąca na granicy Starego i Nowego Przymierza - nie pił wina. Co robi Jezus? Pierwszym cudem Jezusa jest to, że daje ludziom 600 litrów wybornego wina. I mówi: teraz przyzwyczajajcie się do hojności mojego Ojca, nie do waszego braku. On naprawdę wszystko czyni nowe. - Pamiętam pewną dyskusję. Ktoś rzucił na koniec: Ale przecież Bóg za dobre wynagradza, a za złe każe. Wtedy odezwał się mój przyjaciel: „To prawda. Ale kto przyjął całą karę? Jezus Chrystus”. W kolejnych odcinkach cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz "Gościa Niedzielnego" szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #10. Co może jeden człowiek?
2020-10-28 09:00:00

Bardzo często spotykam się z pytaniem "co ja mogę?" - taki jeden szaraczek, który siedzi w domu i się modli. Nad tym zastanawia się Marcin Jakimowicz w 10. odcinku ANTYWIRUSA. Za szczyt bezradności uznaje się stwierdzenie, że nie możemy nic - co najwyżej się pomodlić. A doświadczenie Marcina Jakimowicza jest zupełnie inne. Modlitwa naprawdę może przenosić góry. Posłuchajcie. W kolejnych odcinkach cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz "Gościa Niedzielnego" szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #9. Nie bój się, nie lękaj się
2020-10-27 08:19:45

Czy wiesz, ile razy Bóg w Biblii zapewnia nas, że nie mamy czego się lękać? Posłuchaj! Mówi o tym dziennikarz "Gościa Niedzielnego" Marcin Jakimowicz. Dziś wielu ludzi pyta, jak się nie bać w tych czasach. A w Biblii mamy dokładnie tyle razy zapewnienie "nie bój się", ile jest dni w roku. To podstawowy komunikat płynący z Pisma Świętego. W kolejnych odcinkach cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz "Gościa Niedzielnego" szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #8. Jezus dał im moc wyganiania wszelkich chorób poza koronawirusem?
2020-10-20 09:00:00

W kolejnym odcinku "Antywirusa" o tym, dlaczego w Ewangelii nie jest powiedziane "módlcie się za chorych", ale "uzdrawiajcie chorych". Ewangelia według Mateusza. Wersja 2020: „Udzielił im władzy, by leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Poza koronawirusem, bo tego za Chiny nie przewidział - pisał Marcin Jakimowicz w swoim komentarzu na gosc.pl W kolejnym odcinku Antywirusa o tym, dlaczego w Ewangelii nie jest powiedziane "módlcie się za chorych", ale "uzdrawiajcie chorych". Czy Marcin Jakimowicz nie chodzi do lekarza, kiedy choruje? - Chodzimy do lekarza, ale najpierw modlimy się całą rodziną o uzdrowienie - mówi dziennikarz "Gościa Niedzielnego". Dlaczego? Bo On jest Bogiem i rozdaje karty. Posłuchajcie. W kolejnych odcinkach nowego cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz Gościa Niedzielnego szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego   wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #7. Prawda podana bez miłości jest zabójcza
2020-10-19 07:04:43

„Stawianie moralności przed Ewangelią to jak stawianie wozu przed koniem. Później się dziwimy, że to nie ujedzie” – mówi w 7. odcinku „Antywirusa” Marcin Jakimowicz.  Jezus siada przy studni, zaczyna rozmowę z Samarytanką o w południe, kiedy jest najgoręcej. Być może dlatego, że wtedy nikt do studni nie przychodził, a ta kobieta tak wstydziła się innych, że wolała być tam sama – mówi w kolejnym nagraniu „Antywirusa” Marcin Jakimowicz. – To fascynujące, że Jezus siada i mówi do tej kobiety: „Daj mi pić”. Wchodzi z nią w dialog. Chociaż On jest dawcą wody żywej. Ten, który daje wodę żywą, umierając na krzyżu też woła „pragnę”. To sprawiło, że ta kobieta wróciła nawrócona i przyprowadziła do Jezusa całą wioskę – zwraca uwagę. Dalej dziennikarz „Gościa” stwierdza, że prawda „nie jest taranem, nie działa jak czołg”. I jeszcze: „Jeśli wyjedziemy z prawdą podaną bez miłości, to możemy kogoś zabić. Jeśli w tym, co chcę przekazać drugiej osobie nie ma współczucia, troski o jej duszę, to lepiej nic nie mówić”. – Najpierw muszę mieć doświadczenie, że Bóg mnie kocha, a potem dopiero wchodzić w prawo moralne. Jeśli odwrócimy kolejność, a często to czynimy, nie dziwmy się, że ludzie są strasznie zagubieni. Bo wracają do domu i mówią: „Chce być dobry, ale nie potrafię” – mówi Marcin Jakimowicz. W kolejnych odcinkach nowego cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz Gościa Niedzielnego szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego   wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #6. Tato, zapłaciłem
2020-10-17 08:00:00

Ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu to tetelestai , „Tato, zapłaciłem”. On zapłacił za mój grzech. To znaczy, mój grzech był potwornie wielki, że wykopałem taką przepaść między sobą a Bogiem, że jedynym sposobem, żeby zasypać tę przepaść było to, że Syn Boży musiał przyjść i umrzeć. Bo „zapłatą za grzech jest śmierć”. A Bóg jest konsekwentny. Jeśli coś powiedział, to jest temu wierny. Marcin Jakimowicz przypomina źródła grzechu, wraca do historii Adama i Ewy. Zwraca uwagę, dlaczego Ewa dała się zwieść. Jaka jest reakcja Boga na grzech pierwszych ludzi? „Jego reakcją nie jest to, że ich wygania” – podkreśla dziennikarz „Gościa”. „O tym zdaniu rzadko się mówi: Bóg własnoręcznie uszył im ubrania ze skór”. „Najlepsza informacja, która powinna nas dotknąć zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu – mówi dalej – jest taka: Skoro zapłatą za grzech jest śmierć, a Jezus przyszedł po to, żeby zapłacić, to znaczy, że od tego momentu nie jesteś Bogu nic winien. Bo On zapłacił absolutnie za wszystko. I wszystkie twoje dobre uczynki są tylko odpowiedzią na Jego miłość”. W kolejnych odcinkach nowego cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz Gościa Niedzielnego szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego   wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #5. Bóg mówi: nie jesteś bublem
2020-10-16 07:04:41

Marcin Jakimowicz przypomina, że Biblia nie mówi nic na temat tego, co Jezus robi przez 30 lat. „Jezus w tym czasie jest ukryty. Nasiąka Bożą obecnością. Kiedy wychodzi, rozlewa się z Niego łaska. Dlatego że On wie, kim jest Jego Ojciec”.   „Jezus na początku swojej misji słyszy: Jesteś synem, kocham cię i podobasz mi się” – mówi dalej dziennikarz „Gościa”. „W następnym zdaniu czytamy, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Kiedy demon przychodzi do Mesjasza, dwukrotnie zaczyna syczeć: »jeśli jesteś Synem Bożym...«. Ma taki tupet... Przecież on dobrze wie, kim jest Jezus. Tymczasem Jezus nie wchodzi w dialog z szatanem. Torpeduje jego słowa słowem Bożym. Trzecie kuszenie nie zaczyna się już od tych słów »jeśli jesteś...«. Jeżeli Chrystusowi, który jest przeczysty, szepta te słowa, to co dopiero nam, gdy będziemy patrzyli w lustro. Którą drogę wybierzemy? Podszepty Złego czy to, co czytamy w Biblii? Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. To znaczy: Bóg patrząc na ciebie, mówi: »Taką cię chciałem, takiego cię chciałem. Nie jesteś bublem. Udałeś, udałaś mi się!«”. W kolejnych odcinkach nowego cyklu ANTYWIRUS Marcin Jakimowicz, dziennikarz Gościa Niedzielnego szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego   wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

Antywirus #4. Jezus kocha desperatów
2020-10-15 14:01:29

Wszelkie bariery warte są przekroczenia, żeby tylko spotkać się z żywym Bogiem. Mówi o tym Marcin Jakimowicz w kolejnym odcinku z serii „Antywirus”. – Dwa tysiące lat temu pierwszą reakcją na imię Jezusa było to, że wynoszono na ulice chorych, żeby mogli choć dotknąć frędzli jego płaszcza. Co zmieniło się przez dwa tysiące lat? – pyta dziennikarz „Gościa”. I przypomina historię Bartymeusza, niewidomego żebraka. W kolejnych odcinkach nowego cyklu wideo Marcin Jakimowicz, dziennikarz Gościa Niedzielnego szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego   wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS #3. Przekroczyła wolę Boga i została nagrodzona
2020-10-06 07:11:23

Jako pobożni chrześcijanie staramy się żyć zgodnie z wolą Boga. Często za Chiny nie wiemy, jaka ona jest, ale boimy się wykroczyć na milimetr w prawo, na milimetr w lewo. Tymczasem w Ewangelii znajdujemy historię Syrofenicjanki, która postępuje zupełnie inaczej – przypomina Marcin Jakimowicz. W kolejnych odcinkach nowego cyklu wideo Marcin Jakimowicz, dziennikarz Gościa Niedzielnego szuka w słowie Bożym skutecznego sposobu, jak walczyć z wirusami, które osłabiają naszego ducha. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego   wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

ANTYWIRUS#2. Dana nam jest wszelka władza, czyli ciemna strona nie ma żadnej mocy
2020-10-06 06:58:58

Marcin Jakimowicz przypomina, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwo było bardzo prześladowane, a mimo tego czytamy zdumiewające zdanie, że każdego dnia wzrastała liczba uczniów. „Irytują mnie te obrazki, na których przedstawiany jest Jezus siłujący się z demonem na rękę” – stwierdza dziennikarz „Gościa”. Dlaczego? Posłuchaj, co mówi na ten temat w drugim odcinku „Antywirusa”. Jeśli interesuje Cię twórczość Marcina Jakimowicza, przeczytaj jego teksty w Gościu Niedzielnym. Czytaj komentarze Marcina Jakimowicza. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, czytaj Gościa Niedzielnego wspieraj Fundację Gość Niedzielny.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie