Nowiny Wikiradia

Nowiny Wikiradia to rozmowy wikipedystów o Wikipedii, najwi?kszej encyklopedii ?wiata. Podczas audycji omawiamy ostatnie wydarzenia ze ?wiata Wikipedii, projektów siostrzanych i spo?eczno?ci wikipedystów. Zapraszamy do kontaktu podczas nagrywania audycji. Audycje prowadz? Borys Kozielski i Marek Mazurkiewicz. Notes audycji


Odcinki od najnowszych:

Nowiny 13 tygodnia 2016 roku
2016-04-04 16:31:19

Grafika Roku 2015 (Picture of the Year 2015) Wiki lubi zabytki European Science Photo Competition 2015 Kaszubska Wikipedia zbli?a si? do 5 tysi?cy hase? Polska Wikipedia na 4 miejscu pod wzgl?dem aktywno?ci w mi?dzynarodowym konkursie Wikimedia CEE Spring 2016. Multilicencje w Commons Artyku?y o ruchu [wolno/otwarto]?ciowym s? w z?ym stanie. Has?o o Wikipedii te? le?y… Darek Jemielniak w TVN 24 Inny punkt widzenia Wikipedia w mediach Jacek Halicki Projekt Faras

Nowiny 10 tygodnia 2016 roku
2016-03-15 00:51:02

W studiu Wikiradia w MDK przy ul ?azienkowskiej 7 Marek Mazurkiewicz i Szymon Grabarczuk z Lublina rozmawiaj? o Wikipedii i projektach siostrzanych. Tematy poruszone w audycji: Komisja Stypendialna b?dzie w tym roku przyjmowa?a wnioski na Wikimani? od 14 do 27 marca. Katherine Maher tymczasow? dyrektork? wykonawcz? Komitet Arbitra?owy wybrany Rozbudowane powiadomienia, wzmocnienie hase? niektórych grup u?ytkowników, SET - pojedyncza zak?adka edycji Projekt Owidiusz “Sztuka Kochania” Statystyki pobra? Wiki?róde?

Nowiny 9 tygodnia 2016 roku
2016-03-07 20:53:00

Konferencja Wikimedia Polska 2016 - zaproponowano Bydgoszcz Central Eastern Europe Spring Wikipedia:Wikipedia te? jest kobiet?

Nowiny 7 tygodnia 2016 roku
2016-02-23 06:22:48

Tornado w San Francisco (kontekst: Strategia i kontrowersje)  Kto chce konkurowa? z Google?  Prawo Godwina   Czy mamy kopi? polskoj?zycznej Wikipedii?  Kompozytorzy polscy w Wikimedia Commons   Wikiradio ma edytor wizualny 1% dla Wikipedii  

Nowiny 2 tygodnia 2016 roku
2016-01-19 06:14:17

Na hangoutsie po??czyli si?: Borys Kozielski, Marek Mazurkiewicz i Wojciech P?dzich Wikia Prepedia Deletionpedia Citizendium 15. Urodziny Wikipedii. Wikipedia w mediach Wikimania 2016 Jeszcze jedno podsumowanie: Co zrobili?my dla Wikipedii i innych projektów w 2015? 50 kompozytorów na 15. lecie

Nowiny 1 tygodnia 2016 roku
2016-01-12 04:57:21

Szymon Grabarczuk, Marek Mazurkiewicz, Wojciech P?dzich i Borys Kozielski omawiaj? najnowsze wydarzenia w ?wiecie Wikipedii Sprostowanie: mechanizm wykrywaj?cy wandalizmy uczy si? wi?c mo?na mówi? o sztucznej inteligencji. Jeszcze jeden tekst z serii podsumowania 2015 Jak Twitter i Wikipedia zmieni?y ?wiat? Rozmawiaj? dr Piotr Toczyski i Przemys?aw Iwa?czyk Wikimania 2016 21–28 czerwca Ksi??ka Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywacj?. Wikipedia i motywacje

Nowiny 53 tygodnia 2015 roku
2016-01-05 04:18:30

Tydzie? Artyku?u Czesko-S?owackiego II od 1 do 7 stycznia 2016 Obchody 15 lecia Wikipedii ju? 15 stycznia 2016 pi?tek w Zach?cie Materia?y z Wiki?róde? s? dost?pne na czytniki w formacie mobi i epub Rok 2015 na Wiki?ród?ach Projekt Baczy?ski 2015 Wikimedia pozwana przez muzeum za zdj?cia dzie? z domeny publicznej Sztuczna inteligencja ochroni Wikipedi? U?ytkownik Andrzei111 3 stycznia 2016 roku do??czy? do grona administratorów polskoj?zycznej Wikipedii. Top600 2015 w Wikidanych i Wikipedii Statystyki 2015 roku

Nowiny 50 tygodnia 2015 roku
2015-12-14 21:54:51

Szymon Grabarczuk, Borys Kozielski i Marek Mazurkiewicz przez Hangout. Zlot zimowy 2016 Ankieta o komunikacji wewn?trznej Stowarzyszenia Wikimedia Polska 5 fajnych propozycji w ankiecie dla gików 2015 Algorytm wikipedia-Mining ujawnia najbardziej wp?ywowe Uniwersytety ?wiecie Wiki Lubi Zabytki 2015

Nowiny 48 tygodnia 2015 roku
2015-11-30 20:27:25

Fina? Roku Obrz?dowego z Wikipedi? 2015. Pliki wideo Konkurs fotograficzny European Science Photo Competition 2015 Zlot Zimowy Rezydent Wikipedii w Muzeum Narodowym w Warszawie Zako?czy? si? Tydzie? Luksemburski w projekcie Tygodni Tematycznych Trwa Tematyczny Tydzie? Biologiczny Propozycja Tygodnia Praw Cz?owieka Wiki?ród?a - Matlin zaprasza do pracy nad indeksami wchodz?cymi w sk?ad nowego wikiprojektu Biblioteka my?li ludzkiej oraz do dodawania ju? istniej?cych do listy Zarz?d Stowarzyszenia Wikimedia Polska zaprasza na spotkania w ka?dy wtorek o 21 na kanale #wikimedia-pl na serwerze freenode na IRC. Audycje Nowiny Wikiradia s? nagrywane w poniedzia?ki o 20:00. W notatkach znajduje si? link do spotkania na ?ywo.

Nowiny 45 tygodnia 2015 roku
2015-11-09 20:59:24

Marek Mazurkiewicz i Borys Kozielski ?acz? si? przez hangouts. Zmiany w sposobach edytowania Nowe narz?dzie do przegl?dania ostatnich zmian, historii w trakcie testów Rozmowa z Jerzym Dygasem w Wikiradiu Mariusz Szczygie? - wywiad dla Polskiego Radia 24 Nagranie rozmowy z Mart? Moraczewsk? specjalnie dla Nowin. Poni?ej lista linków polecanych przez Mart?: Galeria obrazów Muzeum Narodowego Program Glamorous Muzeum Narodowe w Warszawie kolekcja Odkurz dokument Rok obrz?dowy z Wikipedi?.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie