SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Kategorie:
Bez kategorii

Odcinki od najnowszych:

Polish Community Funds - Fundusze polonijne
2020-10-26 05:40:47

The reform of the Perpetual Fund of the Polish community in Australia gen. Juliusz Kleeberg and the Fund. Ewa Malewicz explains Małgorzata Kwiatkowska, President of the Supreme Council of the Australian Polonia. - O reformie Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga oraz Funduszu im. Ewy Malewicz mówi Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Małgorzata Kwiatkowska.

Class of 2020 - HSC Exams - Matura 2020 - gotowi start
2020-10-26 04:49:31

Thousands of year 12 students are sitting for their HSC exams . Will the COVID-19 pandemic have any impact on this year's results? - Tysiące uczniów klas dwunastych przystąpiło do egzaminów  maturalnych. Czy pandemia COVID-19 będzie miała jakikolwiek wpływ na tegoroczne wyniki?

Sister Krystyna Wlodarska is a witness of life of Father Jerzy Popieluszko - Siostra Krystyna Włodarska wspomina...
2020-10-25 06:41:28

October 19 marked the 36th anniversary of the martyrdom of Father Jerzy Popiełuszko, the priest of the Warsaw "Solidarity". - 19 października minęła 36. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników i warszawskiej "Solidarności". Siostra Krystyna Włodarska – Służebniczka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Starowiejskiej  jest świadkiem życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2020-10-25 06:08:54

Przemek Przybylski talks about the second wave of Covid -19  in Poland. M ore than 13,000 new cases a day. Also the wave of protests triggered by the decision of the Constitutional Tribunal on the abortion law. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce, w opracowaniu Przemka Przybylskiego.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie