SBS Polish - SBS po polsku

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Polish program, including news from Australia and around the world. - Aktualności z Australii, Polski i ze świata. Można posłuchać informacji o Polonii. Nie brak publicystyki i spotkań z ludźmi biznesu, nauki i sztuki.

Kategorie:
Bez kategorii

Odcinki od najnowszych:

CORONAVIRUS: Not in the pyjama! - Koronawirus: Praca w domu? Tylko nie w piżamie!
2020-04-06 03:06:09

During the  pandemic we suggest a series of conversations with a psychologist, psychotherapist Krzysztof Bakalarz. The third conversation is about how to work at home. - W tym trudnym okresie proponujemy cykl rozmów z psychologiem, psychoterapeutą Krzysztofem Bakalarzem. Rozmowa trzecia, o tym jak pracowaċ z domu.    

Exercises at home ... in quarantine? - Ćwiczenia w domu... na kwarantannie ?
2020-04-04 05:54:08

Master of Judo, Krzysztof Frankowski, advises on how to be physically active, especially in these times when we work from home without going outside and not burning calories that we accumulate sitting in front of a computer or TV. - Mistrz Judo, Krzysztof Frankowski, radzi jak być aktywnym fizycznie, szczególnie w obecnych czasach, kiedy pracujemy z domu, nie wychodząc na zewnątrz i nie spalając kalorii, które gromadzimy siedząc przed komputerem lub telewizorem.

Katyn massacre - Katyń 80. rocznica
2020-04-03 02:37:08

An archive conversation with a historian, author of six books on the history of the Katyn massacre, and a historical consultant of the film "Katyn" by Andrzej Wajda, Mr. Stanislaw M. Jankowski. - Przypominamy  archiwalną  rozmowę z historykiem, autorem 6 książek   poświęconych historii zbrodni katyńskiej, konsultantem historycznym filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy panem Stanislawem M. Jankowskim.

Easter competition for Polish seniors - Wielkanocny konkurs dla seniorów
2020-04-03 01:52:08

Polish Community Council of Victoria and POLCARE, the Polish Social Welfare invites seniors to participate in the "EASTER" competition. All seniors are invited to make an Easter egg or write a story or record audio / video memories of Polish Easter tradition. - Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i POLCARE, Polskie Biuro Opieki Społecznej zaprasza seniorów do udziału w konkursie „WIELKANOC".  Wszystkich Seniorów zapraszamy do wykonania pisanki lub napisania  opowieści albo nagrania wspomnień audio/video o polskich tradycjach wielkanocnych.

Movir review: series 'Ultraviolet' - Recenzja filmowa : serial 'Ultraviolet'
2020-04-02 05:46:09

The young girl joins the group "Ultraviolet", bunch of amateur detectives who solve cases difficult to deal by the police. - Młoda dziewczyna przyłącza się do grupy „Ultraviolet”, składającej się z detektywów amatorów, którzy rozwiązują sprawy trudne do wyjaśnienia dla policji.

Remembering Krzysztof Penderecki - Stanisław Deja wspomina Krzysztofa Pendereckiego
2020-04-01 07:35:09

Krzysztof Penderecki dies - Maestro, unique talent, hard-working and a very much loved warmhearted man. That's how in 2019 a world-class pianist Stanisław Deja spoke of the great Krzysztof Penderecki. - Zmarł Krzysztof Penderecki - Mistrz, niepowtarzalny, niezmiernie pracowity, bardzo lubiany, ciepły człowiek. Tak o Krzysztofie Pendereckim mówił odwiedzając w 2019 roku Australię światowej klasy pianista Stanisław Deja.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie