Podatki na prawo

Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych i prawnych z punku widzenia biznesu - Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów, ich interpretacji przez władze, oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego. Gospodarzem audycji jest Paweł Rochowicz.


Odcinki od najnowszych:

Podatkowe aspekty przekazywania darowizn w czasie epidemii COVID-19
2020-06-24 14:58:30

W czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono przepisy zachęcające do darowizn sprzętu ochronnego na rzecz szpitali czy stacji ratownictwa medycznego. Ze wsparcia korzystają także darowizny komputerów dla szkół. W przepisach tarczy antykryzysowej oraz rozporządzeń dla darczyńców przewidziano ulgi dotyczące podatków dochodowych i VAT.

JPK_V7M (tzw. VDEK): różne strategie – jeden cel
2020-05-08 08:51:46

Od 1 lipca 2020 roku podatnicy VAT będą zobowiązani do szczegółowego raportowania do fiskusa danych o dokonywanych transakcjach za pomocą nowej struktury elektronicznej pliku JPK_V7M (tzw. VDEK), który stanowi połączenie (i rozwinięcie) dotychczasowych plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7. Pierwotnie nowy plik JPK_V7M miał być obowiązkowy dla tzw. dużych przedsiębiorców już od 1 kwietnia 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 termin ten przesunięto do 1 lipca. Nowe deklaracje oznaczają dla przedsiębiorców sporo pracy związanej z wdrożeniem odpowiedniego oprogramowania. Odłożenie terminu na te obowiązki oznacza nieco więcej czasu na przygotowania i może też skłonić do refleksji nad unowocześnianiem sposobu rozliczeń z fiskusem.

Tarcza antykryzysowa – jak wykorzystać rozwiązania oferowane przedsiębiorcom?
2020-04-23 09:14:40

Wprowadzone ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 znacznie wpłynęły na działalność wielu przedsiębiorstw, co spowodowało trudności z regulowaniem zobowiązań m.in. wobec państwa. W związku z tym, pod koniec marca Sejm uchwalił ustawę zawierająca pakiet ułatwień dla biznesu, tzw. „tarczę antykryzysową”. Przewidziano w niej m.in. odroczenie obowiązków sprawozdawczych związanych z podatkami, a także możliwości ich późniejszej zapłaty bez dodatkowych opłat. Wiele firm, zwłaszcza małych, już złożyło stosowne wnioski.

Klauzula obejścia prawa podatkowego a opinia Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
2020-03-09 11:56:25

Klauzula obejścia prawa to obowiązujący od 15 lipca 2016 roku zespół przepisów Ordynacji Podatkowej, pozwalający władzom skarbowym podważyć działanie sztucznych struktur nakierowanych na optymalizacje podatkowe. Postępowania w tym zakresie są prowadzone według określonej procedury. Dotychczas wszczęto ich ponad 20. Istotnym organem jest Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. W grudniu ubiegłego roku wydała ona swoją pierwszą opinię co do tego, jak należy rozumieć unikanie opodatkowania.

Z jakich zachęt na inwestycje i innowacje korzystają firmy?
2020-01-29 12:35:50

Inwestycje i innowacje to istotna kwestia dla rozwoju gospodarczego kraju. Dzięki nim pojawiają się nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa stają się nowocześniejsze i w efekcie bardziej konkurencyjne. Jednak poziom inwestycji w Polsce nie jest zadowalający. W 2016 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował ponad 11-procentowy spadek w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach wskaźnik ten nieznacznie rósł i w 2017 roku był wyższy o 6,5 proc., a w 2018 o 15,4 proc. Prognozy ekonomistów na 2020 rok już nie są tak optymistyczne – znów mówi się o ledwie kilkuprocentowym wzroście.

Procedura cywilna po zmianach – drożej i szybciej?
2019-12-20 15:35:47

W ostatnich miesiącach wprowadzono zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Dotyczą one m.in. postępowań w sprawach gospodarczych. Ich celem jest m.in. odciążenie sądów od nawału spraw. Dotychczas spory gospodarcze ciągnęły się średnio po kilkanaście miesięcy w każdej instancji, a nierzadkie były przypadki, w których wyrok zapadał dopiero po kilku latach.

Podatek od nieruchomości wynajętych na cele gospodarcze
2019-11-28 15:18:49

Firmy, które wynajmują swoje nieruchomości, muszą się liczyć z płaceniem specjalnego podatku od tego typu wynajmu. Podatek pierwotnie miał obciążać wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Jednak po wielu sporach, na tle przepisów o równej konkurencji, wprowadzono swoistą fiskalną hybrydę, obciążającą nie tylko supermarkety i biurowce, ale wszystkich, którzy wynajmują nieruchomości na cele gospodarcze, nie tylko biurowe i handlowo-usługowe.

Biała lista podatników VAT
2019-11-07 13:24:17

Od 1 września 2019 r. obowiązuje oficjalny wykaz rachunków bankowych należących do podatników VAT, zgłoszonych administracji skarbowej, na które należy regulować należności w obrocie gospodarczym. To tzw. Biała Lista, jeden ze środków zwalczania nadużyć podatkowych.

Raportowanie cen transferowych – roczne sprawozdanie
2019-10-04 10:09:33

Przełom września i października to czas składania rocznej informacji o cenach transferowych CIT-TP, składanych przez podatników CIT. Po zakończeniu zbierania informacji i sporządzeniu informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi można odetchnąć z ulgą, ale należy pamiętać, że za rok takie sprawozdanie będzie znacznie obszerniejsze i wymagające podania znacznie bardziej szczegółowych rachunków ekonomicznych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
2019-08-29 11:31:20

13 sierpnia 2019 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To efekt coraz silniejszej walki z tymi zjawiskami w Unii Europejskiej – ustawa ma wdrażać europejską dyrektywę w tej sprawie. Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą wymagały m.in., by osoby zajmujące się w przedsiębiorstwach tą tematyką dostarczały zaświadczenia o niekaralności oraz odbyły przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obowiązki takie mają dotyczyć firm z sektora finansowego, ale też np. pośredników w obrocie nieruchomościami, biur rachunkowych czy podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie