Historia Polski dla dzieci

Historia Polski dla dzieci i według dzieci.
Grupa na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/historia.dla.dzieci
Patronite:
https://patronite.pl/historia-dla-dzieci

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

09 - Rozbicie dzielnicowe
2018-03-19 12:32:42

Rozbicie dzielnicowe oraz dlaczego Władysław II ma przydomek Wygnaniec? Link do iTunes: https://itunes.apple.com/gb/podcast/historia-polski-dla-dzieci/id1344761794?mt=2 Link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/historia.dla.dzieci/ Witam w dziewiątej audycji podkastu “Historia Polski dla dzieci (oraz według dzieci). Omówiliśmy sobie siedmiu historycznych władców Polski. Czy umielibyście ich wymienić i coś o nich powiedzieć? Np. Mieszko I został chrześcijaninem Bolesław I Chrobry został królem Mieszko II stracił Polskę Kazimierz I Odnowiciel odnowił Polskę Bolesław II Śmiały został wypędzony za zabicie biskupa Władysław I Herman wcale nie rządził Bolesław III Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów Bolesław III Krzywousty miał dwie żony. Oczywiście nie od razu. Pierwsza żona urodziła mu syna Władysława, a druga żona urodziła mu aż czterech synów. Na ile więc części trzeba podzielić Polskę, aby każdy dostał kawałek. Na pięć części, ale Bolesław Krzywousty podzielił Polskę tylko dla czterech synów. Dlaczego? Bo piąty - najmłodszy był pogrobowcem. Co by mógł dostać ten najmłodszy? Pamiętacie co się stało z Bolesławem II Śmiałym. Za to co zrobił wygoniono go z Polski. To samo stało się z najstarszym syntem Bolesława III Krzywoustego. Miał on na imię Władysław. Czy wiecie co zrobił, że został wygnany? Władysław II Wygnaniec kazał torturować sługę swojego ojca, który pilnował porządku. Za to właśnie ludzie się przeciwko niemu zbuntowali i został wygnany z Polski. Dzisiaj tego władcę nazywa się Władysław II Wygnaniec. Niestety Polska nie była już jednym krajem. Została podzielona pomiędzy pozostałych synów Bolesława Krzywoustego. Każdy z tych synów miał swoje dzieci i ten swój kawałek dzielił pomiędzy nich. Tak więc Polska została podzielona na wiele kawałków. Czy jest w tym coś złego? Na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć pewna bajka indiańska. W pewnym plemieniu wojownicy wciąż się kłócili. Tak więc stary wódz indiański kazał każdemu wojownikowi przynieść jeden patyk z lasu. Później wziął patyk od najsilniejszego wojownika i dał go małemu chłopcu i kazał mu go złamać. Ten chłopiec bez wysiłku złamał ten jeden patyk. Potem wódz zebrał wszystkie patyki razem i kazał je złamać temu najsilniejszemu wojownikowi. On nie potrafił tego zrobić. Czy wiecie co wynika z tej bajki? Jedną osobę można łatwo pokonać, ale grupa ludzi razem jest silna. Polska była podzielona na mnóstwo małych krajów, z których każdy był słaby, aby Polska stała się silna musiała się zjednoczyć. Jak może pamiętacie Bolesław II Śmiały kazał zabić biskupa Stanisława. Rycerze Bolesława porąbali ciało tego biskupa na kawałki. Ludzie w tamtych czasach wierzyli, że cała Polska została za to ukarana i dlatego podzieliła się na wiele kawałków. Ci ludzie wierzyli też, że Polska się zjednoczy i znowu będzie jednym krajem gdy porąbane ciało biskupa Stanisława zrośnie się na nowo. Podzielona Polska była bardzo słaba i wielu na nią napadało, ale o tym powiemy sobie za tydzień. Na koniec powtórzmy wszystkich władców wraz z poznanym dzisiaj Władysławem II Wygnańcem. Znamy już ośmiu historycznych władców Polski. Są to: Mieszko I Bolesław I Chrobry Mieszko II Kazimierz I Odnowiciel Bolesław II Śmiały, który kazał zabić biskupa Stanisława i został za to wygnany Władysław I Herman Bolesław III Krzywousty oraz Władysław II Wygnaniec, który kazał okaleczyć sługę swojego ojca i też został wygnany z Polski. Teraz już dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.

08 - Bolesław III Krzywousty i obrona Głogowa
2018-03-12 11:26:29

Link do iTunes: https://itunes.apple.com/gb/podcast/historia-polski-dla-dzieci/id1344761794?mt=2 Link do grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/historia.dla.dzieci Link do podkastu: https://www.spreaker.com/show/historia-dla-dzieci Witam w 8 odcinku podkastu “Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci”. Dzisiaj powiemy sobie już o siódmym historycznym władcy Polski. Będzie to trzeci władca o imieniu Bolesław. Bolesław III Krzywousty był siódmym władcą. Czy wiecie jak się nazywała ich dynastia, jak się nazywała ich rodzina? Czy umielibyście wymienić tych siedmiu władców Polski? Tak więc mamy dwóch Mieszków, trzech Bolesławów, Kazimierza i Władysława. Może powtórzę ich jeszcze raz wraz z numerkami: Mieszko I, Bolesław I Chrobry, Mieszko II, Kazimierz I Odnowiciel, Bolesław II Śmiały, Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty. Dziś właśnie będziemy mówić o tym trzecim czyli o Bolesławie III Krzywoustym. Jak może pamiętacie wszyscy polscy władcy o imieniu Bolesław byli wielkimi wodzami. Tak też był w wypadku trzeciego Bolesława zwanego Krzywoustym. Ciekawe skąd ma ten przydomek. Historycy nie wiedzą, a co wy myślicie, dlaczego nazwano go Krzywoustym? Dziś powiemy sobie o wojnie na którą wyruszył Krzywousty. Kiedy on walczył na Pomorzu czyli na północy (u góry mapy) na południu czyli na dole mapy na Śląsk najechali Niemcy. Napadli na miasto Głogów. Nazwa tego miasta pochodzi od takiej rośliny, która się nazywa głóg. Głóg to takie drzewo z czerwonymi kuleczkami trochę podobnymi do jarzębiny. Wróćmy jednak do miasta Głogowa. W ręce Niemców dostali się zakładnicy. Między innymi synowie mieszkańców miasta. Niemcy przywiązali ich do maszyn oblężniczych aby obrońcy nie mogli strzelać. Niemcy trzymali tych chłopców jak tarcze, aby ich ojcowie nie strzelali. Mimo tego nie udało im się zdobyć Głogowa. Z północy przybył Bolesław III Krzywousty i ich uratował. Właśnie w czasach, gdy rządził Bolesław Krzywousty przybył do Polski Gall Anonim i napisał pierwszą kronikę Polską. Czy pamiętacie ile mu za to zapłacono? O Gallu Anonimie mówiliśmy w lekcji 3. Jeżeli jej jeszcze nie słuchaliście to zachęcam. Dziś już zakończymy naszą lekcję historii. Linki do podkastu oraz do iTunes będą w notatkach. Gdy będziecie w iTunes napiszcie krótką recenzję i dajcie nam kilka gwiazdek jeżeli wam się podobało. Na facebooku założyłem grupę “Historia Polski dla dzieci i według dzieci”. Zapraszam do niej. Będziemy tam się dzielić najnowszymi informacjami o podkaście. Tam też możecie się dzieliś swoimi opiniami o kolejnych odcinkach. Podawać pomysły o czym powinny być kolejne odcinki. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie 8 odcinka podkastu “Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci”.

07 - Władysław Herman
2018-03-04 00:59:50

Ostatnio mówiliśmy o Bolesławie II Śmiałym. Co oznacza jego przydomek “Śmiały”? Jak pamiętacie Bolesław Śmiały kazał zabić biskupa Stanisława i został za to wygnany z Polski. Nikt nie lubił takiego króla. Tak więc Bolesław II Śmiały został wygnany, a na jego miejsce zaczął rządzić Władysław Herman. Link do iTunes: https://itunes.apple.com/gb/podcast/historia-polski-dla-dzieci/id1344761794?mt=2 Link do Podkastu (Spreakera): https://www.spreaker.com/show/historia-dla-dzieci Tak jak Bolesław był śmiały czyli odważny to Władysław Herman był nieśmiały. Bolesław był tyranem i kazał wszystkim robić to co chciał, a Władysław nic nie robił, a zamiast niego Polską rządził jego poddany Sieciech oraz jego żona. Jak myślicie jaki król jest lepszy taki tyran jak Bolesław II Śmiały czy taki co nic nie robi jak Władysław Herman? Władysław Herman miał syna Zbigniewa, ale bez małżeństwa. Taki syn nie mógł według prawa rządzić po swoim tacie. Tak więc Władysław Herman wziął sobie żonę i miał z nią drugiego syna Bolesława III Krzywoustego. Niestety jego żona zmarła krótko po urodzeniu Bolesława. Wtedy Władysław Herman wziął sobie kolejną żonę. Ale sam nie rządził w Polsce rządził palatyn Sieciech oraz żona Władysława Hermana. Robili oni okropne rzeczy. Np. otruli bratanka Władysława Hermana. Bratanek to syn brata. Niektórzy nawet mówią, że żona odeszła od Władysława Hermana i poszła do tego palatyna Sieciecha. Tak więc żona Władysława Hermana zostawiła go, bo w Polsce rządził wtedy palatyn Sieciech. Władysław Herman nie chciał rządzić. Powtórzmy więc. Kazimierz Odnowiciel odbudował zniszczoną Polską, dlatego nazywa się go Odnowicielem. Ożenił się on z księżniczką z Rosji, ona urodziła mu dwóch synów. Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana. Tak więc gdy Kazimierz umarł zaczął rządzić jego syn Bolesław, a gdy on został wygnany rządził jego brat Władysław. Tak więc Polską rządzili Kazimierz Odnowiciel, a potem jego pierwszy syn Bolesław II Śmiały, a potem drugi syn Kazimierza czyli Władysław Herman. O jakim władcy dzisiaj mówiliśmy? Dziś mówiliśmy o Władysławie Hermanie, czyli o władcy, który nie chciał rządzić. Zamiast niego rządził palatyn Sieciech. Władysław Herman miał dwóch synów. Pierwszego miał Zbigniewa z nieprawego łoża, a drugiego Bolesława III Krzywoustego miał już z żoną. Jego synowie obalili palatyna Sieciecha i sami zaczęli rządzić Polską, ale o tym powiemy sobie za tydzień. Na koniec jeszcze kilka spraw porządkowych. Podkast jest przeniesiony na nowy serwer czyli na spreakera. Linki są w notatkach do podkastu. Najlepiej oczywiście skorzysać z linku w iTunes. Przy okazji proszę o pozytywne opinie w iTunes oraz o parę gwiazdek dla naszego podkastu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.

06 - Bolesław II Śmiały
2018-02-20 13:35:28

Dziś powiemy sobie o królu Polski, który zrobił coś tak okropnego, że ludzie postanowili go wygonić. Jak pewnie pamiętacie Mieszko I sprowadził chrześcijaństwo do Polski, jego syn Bolesław I Chrobry powiększył Polskę, ale potem jego syn Mieszko II wszystko stracił. Dlatego później jego syn, czyli Kazimierz I Odnowiciel musiał całą Polskę odbudować. Mówiliśmy więc o czterech władcach historycznych, czy umielibyście wymienić ich imiona po kolei? Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II oraz Kazimierz Odnowiciel. Dziś powiemy sobie o piątym władcy, który też miał na imię Bolesław. Dlatego jego pradziadka nazywamy Bolesławem I Chrobrym, a jego Bolesławem II Śmiałym. Tak się jakoś złożyło, że wszystcy polscy władcy, którzy mieli na imię Bolesław byli świetnymi dowódcami i wygrywali bitwy. Tak było z Bolesławem I Chrobrym, tak było z Bolesławem II Śmiałym, a za jakiś czas powiemy sobie jeszcze o Bolesławie III Krzywoustym, który też wygrywał na wojnie. Wróćmy jednak do drugiego Bolesława, czyli Bolesława II Śmiałego. Bolesław II Śmiały poszedł na wojnę. Nie było go długo długo. Żony jego rycerzy nie były wierne, ale wzięły sobie innych mężów i miały z nimi dzieci. Król tak się zdenerwował, że kazał je ukarać. Wiecie jak? Poproście rodziców, aby wam poszukali w internecie obraz zatytułowany “Ukaranie niewiernych żon”. Jest na nim kilka postaci, ale zwróćcie najpierw uwagę co robią kobiety i co robią pieski. Widzieliście może kiedyś jak kobieta karmi swoją piersią małe dziecko? Król był taki zły, że kazał się kobietom zamienić z psami. Kobiety musiały zamiast swoich dzieci karmić małe pieski, a mamy piesku karmiły ich dzieci. Z prawej strony obrazu widać króla, który nakazuje to zrobić, ale z lewej strony bardziej z tyłu widać biskupa, który krytykuje króla, że dał taką okropną karę. Co się stało z tym biskupem? Król nie lubił jak go ktoś krytykował i kazał swoim żołnierzom go zabić. Jego żołnierze przyszli do kościoła i tam go zabili. Poproście rodziców, aby poszukali innych obrazów. Gdy się w internecie poszuka frazy: “Śmierć biskupa Stanisława” można znaleźć wiele obrazów namalowanych przez wielu polskich malarzy przedstawiających tą scenę. Ale czemu król był taki zły oraz co to znaczy, że żony zdradzały swoich mężów? Zdradzać może oznaczać zdradzenie sekretu. Zdradzać może także oznaczać też coś innego. I tak właśnie było w tym wypadku. Żony gdy ich mężowie pojechali na wojnę i nie było ich parę lat poszukały sobie innych panów i z nimi miały te dzieci, które później król kazał karmić pieskom. Z tą historią wiąże się legenda. Król kazał zabić biskupa Stanisława i porąbać jego ciało na wiele kawałków. Powstała wtedy legenda, że wydarzy się cud - ciało biskupa, podzielone na kawałki miało się ponownie połączyć, zrosnąć. Będziemy jeszcze mówić o tej legendzie później. Teraz jeszcze jedna sprawa. Czy wiecie co się stało z tym królem? Co się stało z Bolesławem II Śmiałym? Ludzie nie chcieli mieć takiego króla, który zabił biskupa i go wygonili z Polski. Władcą Polski został jego brat Władysław Herman. Ale o nim powiemy sobie następnym razem.

05 - Krzyżacy
2018-02-13 07:47:46

Witajcie w kolejnej audycji “Historia Polski dla dzieci”. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona może bardziej geografii niż historii. Jak może pamiętacie Polska w dawnych czasach miała granicę z Niemcami, Rosją oraz Czechami. Na mapie Polska ma od góry czyli na północy Morze Bałtyckie. Po lewej stronie czyli na zachodzie są Niemcy, po prawej stronie czyli na wschodzie są Rosjanie, a na dole czyli na południu są Czesi. Polacy czasami bili się z tymi sąsiadami, czasami brali z nimi śluby. Może pamiętacie, że Mieszko I wziął sobie za żonę księżniczkę z Czech - Dobrawę, która go namówiła do zostania chrześcijaninem. Jego wnuk Mieszko II wziął sobie żonę z Niemiec miała ona na imię Rycheza, a jego syn Kazimiez I Odnowiciel wziął sobie za żonę księżniczkę ruską Marię Dobroniegę. Tak więc Polacy czasami walczyli z tymi sąsiadami, a czasami żyli z nimi w zgodzie i nawet brali sobie księżniczki z tych krajów za żony. Tak działo się przez ponad 200 lat, aż tu nagle pojawił się nowy kraj. Ten nowy kraj był bardzo dziwny. W zwykłym kraju tylko trochę ludzi jest żołnierzami, bo ktoś musi robić chleb, ktoś musi siać zboże, a w tym nowym kraju byli sami żołnierze. Co jeszcze dziwniejsze w normalnym kraju są i kobiety, i mężczyźni, a w tym nowym kraju, który się pojawił byli sami mężczyźni, którzy jak powiedzieliśmy mieli tylko jeden zawód - byli żołnierzami. Pewnie wiecie, że w dawnych czasach żołnierzy nazywano rycerzami. Tak więc na granicy Polski pojawił się nowy kraj, kraj rycerzy, którzy nie mieli żon. Skąd się oni wzięli? Krzyżacy bo tak nazywano tych rycerzy przybyli z południa czyli z dołu, a osiedlili się na północy czyli u góry przy Morzu Bałtyckim. Krzyżacy byli zakonem rycerskim. Byli takimi mnichami, którzy walczą. Chcieli zabrać Jerozolimę Arabom, ale im się nie udało. Przybyli więc na Węgry i chcieli tam wziąć sobie kawałek ziemi, ale król węgierski ich wygonił. Wtedy przybyli do Polski. Polacy nie wiedzieli, że Krzyżacy są tacy źli i ich wpuścili na ziemię chełmińską. Krzyżacy jednak oszukali Polaków. Udawali przyjaciół, a potem napadli na nich. Będziemy o nich dużo mówić później, bo Polska miała przez całe wieki ogromne problemy z Krzyżakami. Będziemy potem mówić o rzezi gdańska, gdy Krzyżacy obiecali pomóc obronić Gdańsk, a potem sami go napadli. Będziemy też mówić o wielkiej bitwie pod Grunwaldem, gdzie siły polskie i litewskie walczyły z Krzyżakami. Ale to wszystko będzie w kolejnych lekcjach. Dziś może tylko powtórzmy. Krzyżacy byli zakonem, czyli takimi mnichami-rycerzami, którzy walczyli najpierw w Jerozolimie, potem na Węgrzech, a na koniec przybyli do Polski. Przybyli jako przyjaciele, ale tylko udawali, naprawdę byli wrogami i to takimi najgorszymi wrogami. Polska miała później przez nich same problemy. Jeżeli mieszkacie na północy Polski gdzieś nad rzeką Wisłą to prawdopodobnie niedaleko was stoi jakiś zamek krzyżacki. Zapytajcie rodziców jaki zamek krzyżacki jest najbliżej waszego domu. Krzyżacy zbudowali mnóstwo zamków, z których wiele stoi do dziś. Na tym zakończymy tą lekcję. Do usłyszenia za tydzień.

04 - Mieszko II oraz Kazimierz Odnowiciel
2018-02-05 10:46:42

Witam was na czwartej lekcji Historii Polski dla Dzieci. Mówiliśmy już o pierwszych dwóch historycznych władcach Polski. Pamiętacie jak mieli na imię? Pierwszymi historycznymi władcami Polski byli Mieszko I i Bolesław Chrobry. Czy pamiętacie co zrobił Mieszko I? W roku 966 Mieszko dał się ochrzcić i został chrześcijaninem, a z nim cały kraj. A co zrobił Bolesław Chrobry? On jako pierwszy został królem Polski. Tak więc mówiliśmy już o Mieszku I oraz jego synu Bolesławie Chrobrym. Dziś powiemy sobie o synu Bolesława Chrobrego, który też miał na imię Mieszko. Właśnie dla tego, żeby nam się nie myliło do imion królów podaje się numerki. Mówimy więc o Mieszku I, jego synu Bolesławie I Chrobrym, a potem o Mieszku II oraz jego synu Kazimierzu I Odnowicielu. W roku 1025 Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski, w tym samy roku umarł i królem został Mieszko II. Chciał on tak jak jego ojciec powiększyć Polskę i wtedy stało się coś strasznego. Mieszko II walczył z Niemcami, ale oni poprosili Rosjan o pomoc. Poproście rodziców, aby pokazali wam mapę Polski. Z lewej strony Polski czyli na zachodzie są Niemcy, a z prawej strony Polski czyli na wschodzie są Rosjanie. Zjednoczyli się oni i wspólnie napadli na Polskę. Mieszko II musiał więc uciekać na dół mapy czyli na południe do Czech, ale tam został złapany i wykastrowany. Wiecie co to znaczy? Jak chłopiec jest wykastrowany to nie może mieć więcej dzieci. To właśnie zrobili Mieszkowi II Czesi. W tym czasie Polska była zniszczona nie tylko przez Niemców i Rosjan, którzy zabrali sobie kawałek Polski, ale także przez ludzi, którzy nie chcieli chrześcijaństwa i palili kościoły. Mieszko II później wrócił do Polski, ale wszystko było zniszczone. Nie martwcie się jednak syn Mieszka II ma przydomek Odnowiciel. Nazywa się on Kazimierz I Odnowiciel. Gdy umarł jego ojciec miał 18 lat i przebywał w Niemczech. Postanowił odnowić Polskę, ale to było trudne. Kazimierz wziął wojsko i chciał odnowić Polskę, ale ludzie się zbuntowali i palili kościoły nie wpuścili go. Zostawił swoją mamę w Nieczech i sam dwa razy próbował odzyskać władzę w Polsce, ale mu się nie udało. W tym samym czasie Czesi postanowili zaatakować Polskę. Zdobyli Małopolskę z Krakowem, a Wielkopolskę z Poznaniem i Gnieznem spalili. Polska była cała zniszczona, a Kazimierz dwa razy musiał uciekać, bo buntujący się ludzie go nie wpuścili. Jak to się więc stało, że w końcu udało mu się przybyć do Polski. Pomogły mu dwie kobiety. Kazimierz I Odnowiciel dostał więc pomoc wojskową z Niemiec dzięki swojej mamie, oraz pomoc wojskową z Rosji dzięki swojej żonie. Cała Polska była zniszczona, miasta i kościoły były spalone, a Kazimierz musiał to wszystko odbudować. Dlatego historycy nadali mu przydomek Odnowiciel. Dzisiaj mówiliśmy więc o dwóch władcach Polski Mieszku II, który wszystko stracił. Stracił nie tylko Polskę, ale także został wykastrowany. Później jego syn Kazimierz I Odnowiciel musiał wszystko odbudować. Może na koniec powtórzę wszystkich historycznych władców Polski: Mieszko I zrobił chrzest Polski Bolesław I Chrobry został pierwszym królem Polski Mieszko II Lambert stracił wszystko, za jego czasów Polska została zniszczona Kazimierz I Odnowiciel odbudował Polskę. Tyle historii na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.

02 - Mieszko I i jego rodzina
2018-01-22 12:45:00

W tym podkaście rozmawiamy o pierwszym historycznym władcy Polski - Mieszku I, jego żonie Dobrawie oraz o ich dzieciach Bolesławie Chrobrym oraz Świętosławie - królowej wikingów.

01 - Legendy i historia
2018-01-15 12:41:00

W tym pierwszym odcinku dyskutujemy z dziećmi o tym czym się różnią legendy od historii. Przypominamy też kilka najstarszych polskich legend.

00 - Trochę o mnie i lekcjach historii
2018-01-08 12:29:00

Kilka słów o mnie oraz jak będzie wyglądał podkast. Historia Polski, której będę uczył będzie uproszczona i oparta na ciekawych, choć może także kontrowersyjnych wydarzeniach. Zachęcam więc rodziców do tego, aby najpierw sami wysłuchali podkastu, a dopiero potem puścili go swoim dzieciom. Zachęcam do słuchania i komentowania.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie