Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej informacji o projekcie: psyche.swps.pl

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Psychoterapia dzieci i młodzieży - rozmowa z Patrycją Rzepecką | ABC Psychoterapii
2015-09-07 11:09:16

Z jakimi problemami zgłaszają się do psychoterapeuty dzieci i ich rodzice? Ja wygląda współpraca terapeuty z rodzicami? Jak wygląda kwestia tajemnicy zawodowej we współpracy z dziećmi? Odpowiada psychologi i psychoterapeuta dziecięcy - Patrycja Rzepecka "ABC Psychoterapii" to cykl programów realizowanych w ramach projektu "Mam Terapeutę" - akcji społecznej zainicjowanej przez studentki SWPS w Warszawie. Celem akcji jest psychoedukacja oraz łamanie stereotypów dotyczących psychoterapii i osób z niej korzystających. Projekt tworzy przestrzeń do społecznego dialogu na temat zdrowia psychicznego i psychoterapii.

Autyzm - rozmowa z dr Moniką Suchowierską-Stephany | ABC Psychoterapii
2015-08-24 11:05:28

Czym jest autyzm? Jak wspierać rozwój osób z autyzmem? Fakty i mity o autyzmie. Odpowiada dr Monika Suchowierska-Stephany. "ABC Psychoterapii" to cykl programów realizowanych w ramach projektu "Mam Terapeutę" - akcji społecznej zainicjowanej przez studentki SWPS w Warszawie. Celem akcji jest psychoedukacja oraz łamanie stereotypów dotyczących psychoterapii i osób z niej korzystających. Projekt tworzy przestrzeń do społecznego dialogu na temat zdrowia psychicznego i psychoterapii.

„Namiętność, seks i ekonomia” - prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
2015-08-20 23:18:03

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=31dfx-eEGDs Czy namiętność (miłość namiętna) i seks (pożądanie seksualne) to dwa odrębne zjawiska, czy raczej dwie strony tego samego medalu? Jakie funkcje spełnia seks, a jakie namiętność? W jaki sposób różnice płci wpływają na poszukiwanie partnera do związku długotrwałego i krótkotrwałego? Wykład wprowadzi Was w świat wielkich uczuć. Profesor Wojciszke opowiada o niezależności namiętności i seksie oraz ekonomice seksu, rozkładając miłość na jak najmniejsze składniki. Bogdan Wojciszke – autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania dotyczące takich zagadnień, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi (w tym samego siebie), interesują go zwłaszcza dwa rodzaje treści, jakie odgrywają tu kluczową rolę – sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele) i wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) oraz zasady dokonywania ocen moralnych. Po drugie, bada spostrzeganie świata społecznego, interesuje go powszechne w Polsce zjawisko delegitymizacji (pozbawiania prawomocności) porządku społecznego i jego następstwa. Po trzecie, psychologia statusu i władzy, przede wszystkim, w jaki sposób podwyższenie statusu czy nabycie władzy zmienia funkcjonowanie człowieka.

Psychoterapia par, małżeństw i rodzin - rozmowa z dr. Bartoszem Zalewskim | ABC Psychoterapii
2015-08-11 09:26:05

Na czym polega terapia rodzin i par? Jakie problemy rozwiązuje się podczas terapii? Czy terapia małżeńska może uchronić dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu? Odpowiada dr Bartosz Zalewski. "ABC Psychoterapii" to cykl programów realizowanych w ramach projektu "Mam Terapeutę" - akcji społecznej zainicjowanej przez studentki SWPS w Warszawie. Celem akcji jest psychoedukacja oraz łamanie stereotypów dotyczących psychoterapii i osób z niej korzystających. Projekt tworzy przestrzeń do społecznego dialogu na temat zdrowia psychicznego i psychoterapii.

Mobbing i trudne sytuacje w miejscu pracy - dr n. hum. Agnieszka Mościcka-Teske
2015-07-30 20:01:24

Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=HNPJGrm1uHs Definicja mobbingu funkcjonuje w polskim prawie od ponad dziesięciu lat. Czy wiemy już wszystko o tym zjawisku? Czy potrafimy odróżnić je np. od wymagań menadżerskich lub konfliktu interpersonalnego? Czy za mobbing odpowiadają cechy sprawcy, cechy osoby poszkodowanej, czy może jeszcze inne czynniki? I wreszcie – w jaki sposób można się przed mobbingiem chronić i w jaki sposób ratować gdy już wystąpił? Na te i inne pytania znaleźć można było odpowiedzi podczas wykładu: „Gdy człowiek człowiekowi wilkiem – trudne sytuacje w miejscu pracy". Agnieszka Mościcka-Teske – dr n. hum. z zakresu psychologii. Adiunkt w SWPS w Poznaniu. Współtwórca i realizator projektów badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy, oraz rozwijania umiejętności społecznych (komunikowania się, asertywności, funkcjonowania w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Twórca i realizator szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu. Więcej: http://www.swps.pl/strefa-psyche/aktualnosci/1010-strefa-psyche-warszawa/12364-praca-w-zyciu-zycie-w-pracy

Psychoterapia krok po kroku - rozmowa z Mają Filipiak | ABC Psychoterapii
2015-07-20 21:45:51

Czym jest psychoterapia? Czy psychoterapia jest dla ludzi, którzy nie mają przyjaciół? Kim jest psychoterapeuta? Kiedy warto się do niego wybrać? Odpowiada Dyrektor Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS - Maja Filipiak. "ABC Psychoterapii" to cykl programów realizowanych w ramach projektu "Mam Terapeutę" - akcji społecznej zainicjowanej przez studentki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Celem akcji jest psychoedukacja oraz łamanie stereotypów dotyczących psychoterapii i osób z niej korzystających. Projekt tworzy przestrzeń do społecznego dialogu na temat zdrowia psychicznego i psychoterapii.

Media i wszechobecna seksualizacja, a nasza intymność, relacje i seksualność - debata
2015-07-16 21:17:19

Wersja video: https://www.youtube.com/watch?v=MSdFIF9c3EE Jak współczesne media i wszechobecna seksualizacja wpływają na naszą intymność, relacje i seksualność - podczas dyskusji rozmawialiśmy o tym w jaki sposób zjawisko cyberseksu, odbywającego się za pośrednictwem Internetu wpływa na naszą intymność. Zastanowiliśmy się również nad tym, czy oglądanie pornografii, flirtowanie na serwisach randkowych, ekshibicjonizm i podglądactwo za pomocą internetowych kamer zmienia nasze relacje z parterem i zaciera granice między fantazjami seksualnymi a rzeczywistością. Poruszyliśmy także kwestie związane z wizerunkiem stereotypowego mężczyzny i stereotypowej kobiety i skąd biorą się określone wyobrażenia. Uczestnicy dyskusji: Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku. Robert Kowalczyk – dr n. med., mgr psychologii. Psycholog, seksuolog kliniczny (specjalizacja 2007), biegły sądowy. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003), Studiów podyplomowych z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2007), Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu (2007). Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje (wykładowca) z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor i współautor ponad 60. publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny seksuologii, psychologii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS. Remigiusz Jarosław Tritt – adiunkt i nauczyciel akademicki, przewodniczący rady konsultacyjnej MSM przy Krajowym Centrum ds. AIDS, honorowy ekspert w zakresie antydyskryminacji w edukacji i zdrowiu. Dyscyplina naukowa – medycyna, specjalizacje: seksuologia, profilaktyka HIV/AIDS, medycyna społeczna, zdrowie publiczne, medycyna ratunkowa. Autor licznych prac naukowych poświeconych tematyce homoseksualizmu oraz osobom LGBTQ, czego wyrazem jest rozprawa doktorska i specjalizacyjna. Badania naukowe prowadzone przez naukowca oscylują wokół różnorodnych aspektów homoseksualizmu i biseksualizmu począwszy od biologicznych determinantów, przez tło historyczne po psychospołeczne na przykład prześladowanie Różowych Trójkątów w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy oraz szeroko rozumiany ostracyzm, dyskryminację i stygmatyzację wobec osób LGBTQ. Współautor pierwszych polskich rekomendacji o szacunku i godności osób nieheteroseksualnych. Uhonorowany Czerwoną Kokardką – prestiżową nagrodą społeczną przyznawaną za szczególne osiągnięcia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w kategorii działalność społeczna, ponadto licznymi wyróżnieniami oraz nagrodami rektora i studentów za działalność naukową i dydaktyczną. Więcej: http://www.swps.pl/strefa-psyche/aktualnosci/1012-strefa-psyche-poznan/12245-o-cyberseksie-intymnosci-partnerstwie

„Pracoholizm - istota i konsekwencje” - dr Jacek Buczny
2015-05-05 12:02:45

Od ponad 50 lat psychologowie zadają sobie pytanie „czym jest pracoholizm?″. Interesują nas na przykład podstawowe kryteria diagnozy pracoholizmu, jak i psychologiczne oraz organizacyjne konsekwencje pracoholizmu. Jednym z podstawowych wniosków wynikających z badań jest, że pracoholizm należy rozpatrywać jako poważny problem pracownika i firmy. Z jednej strony, pracoholizm może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, nawet śmierci z wyczerpania, z drugiej strony, może wiązać się z powstawaniem w miejscu pracy złych wzorców współpracy i obniżaniem efektywności firmy. Dr Jacek Buczny – psycholog. Pracuje na sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest kierownikiem Laboratorium Badań Eksperymentalnych i członkiem Laboratory of Applied Psychology: Cognition, Emotion, and Decision Making w SWPS. Swoją pracę badawczą poświęca analizowaniu mechanizmów samoregulacji zachowań impulsywnych: jedzenia, kupowania oraz hazardu i innych uzależnień, w tym pracoholizmu. Interesują go także zachowania refleksyjne: przewidywanie zdarzeń, tworzenie i realizacja celów, wprowadzanie korekt działania ułatwiających realizację celu oraz podejmowanie decyzji. Zajmuje się mechanizmami psychologicznymi, które sprzyjają powstrzymywaniu impulsów i pragnień, jak i tymi, które zmniejszają szansę na realizację zamierzeń. Prowadzone przez niego badania mają na celu określenie dlaczego i w jakich okolicznościach ludzie są w stanie kontrolować własne działania, a kiedy nie mają takiej możliwości bądź zniechęcają się i tracą motywację do działania. Interesuje się także szeroko pojętą nauką o poznaniu (cognitive science), która łączy w sobie wiele dziedzin wiedzy: matematykę, informatykę, biologię, psychologię i filozofię. Więcej: http://www.swps.pl/strefa-psyche/relacje/1031-relacje-z-warszawy/12364-praca-w-zyciu-zycie-w-pracy Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=_kUlBX3GRwc

„Mobilizacja i determinacja w aktywności ruchowej” - dr hab. Małgorzata Siekańska
2015-04-14 15:13:27

Pełny tytuł wykładu: „Mobilizacja i determinacja w aktywności ruchowej – jak dotrzymać noworocznych postanowień związanych z aktywnością fizyczną?” Pytanie zawarte w tytule może sugerować, że dotrzymywanie noworocznych postanowień związanych z aktywnością ruchową nie jest łatwe i oczywiste. Dlaczego tak się dzieje? Co decyduje o tym, że nawet jeśli już uda nam się zmobilizować do podjęcia aktywności, to tylko nielicznym udaje się wytrwale dążyć do postawionego celu? Co wzmacnia naszą determinację a co może zwiększać ryzyko rezygnacji? Jakie są przejawy silnej i słabej motywacji? Wbrew pozorom, jest wiele odpowiedzi na powyższe pytania i z pewnością wiele można się też nauczyć od najlepszych sportowców – mistrzów motywacji. Małgorzata Siekańska - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Zakładzie Psychologii Instytutu Nauk Społecznych AWF w Krakowie, psycholog sportu klasy I. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest członkiem Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Association for Applied Sport Psychology, International Society of Sport Psychology, European Council for High Ability. Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu (sport dzieci i młodzieży, komunikacja trener-zawodnik, wspieranie rozwoju zawodników, talent sportowy, wytrzymałość psychiczna). Tej tematyki dotyczą jej wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych, artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych oraz warsztaty i szkolenia. Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=lI1zMh622us

"Ja jako ciało: dlaczego ludzie chcą być piękni?" - prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski
2015-04-09 16:47:52

W przestrzeni publicznej obserwuje się dwie sprzeczne z sobą tendencje: odżegnywanie się przez ludzi od zwierzęcej strony swojej natury oraz bardzo silna koncentracja na cielesności. To ostatnie przejawia się na kilka sposobów: - dbałość o ciało, o wygląd, o higienę, - nieustanne porównywanie się ze standardami urody, - ekspozycja cielesnych aspektów ludzkiej natury, - niezadowolenie z własnego wyglądu, - uprzedmiotowienie, czyli traktowanie innych wyłącznie jako obiektów seksualnych, - podejmowane próby doraźnych i trwałych modyfikacji wyglądu. Szczególnie to ostatnie zyskuje ostatnio na znaczeniu. Wykład poświęcony był psychologicznej analizie przedstawionych zjawisk. Wiesław Łukaszewski - profesor psychologii specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (od 1993 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych PAN), a także członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek redakcji czasopism naukowych: Czasopisma Psychologicznego, Przeglądu Psychologicznego oraz Kwartalnika Psychologii Rozwojowej, współpracuje z redakcją miesięcznika Charaktery. Więcej: http://swps.pl/strefa-psyche/aktualnosci/1014-strefa-psyche-sopot/12371-chcemy-byc-piekni Wersja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=QRoVKVjILG4

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie