nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

The Otto's Concert
2021-07-17 23:51:48

Akustyczny koncert australijskiego zespołu „The Otto's”, studentów z Avondale College, podróżujących po świecie, jaki miał miejsce w Podkowie Leśnej. W programie wystąpiło rodzeństwo Otto: Melissa, Jonathan i Billy, tworząc niezapomnianą atmosferę nastrojowej muzyki religijnej, z akompaniamentem gitar oraz wspaniałym, wpadającym w ucho głosem wokalistki. Nagranie powstało staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 stycznia 2012 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Wersja zremasterowana dźwiękowo z oryginału. Copyright © 2012, 2020 www.nadzieja.tv. Remastered Version. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Cena odpoczynku - Odpoczynek w Chrystusie (210724-4-#539)
2021-07-08 03:28:21

Studium biblijne (sezon 42) z 24 lipca 2021 r., pt. „Cena odpoczynku”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2021”: „Odpoczynek w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2021: „Rest in Christ”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 2 Sm 11,1-12,23; Rdz 3,1-8; 1 J 1,9. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!” (Ps 51,12). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała (prowadzący), Jonathan Ostrowski, Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Korzenie niepokoju - Odpoczynek w Chrystusie (210717-3-#538)
2021-07-06 00:22:48

Studium biblijne (sezon 42) z 17 lipca 2021 r., pt. „Korzenie niepokoju”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2021”: „Odpoczynek w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2021: „Rest in Christ”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Mt 10,34-39; Łk 12,13-21; Flp 2,5-8; Łk 22,14-30; Mt 23,1-13. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn” (Jk 3,16). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka (prowadzący), Mariusz Maikowski, Wiktoria Biernacka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Niespokojni i buntowniczy - Odpoczynek w Chrystusie (210710-2-#537)
2021-07-02 04:45:30

Studium biblijne (sezon 42) z 10 lipca 2021 r., pt. „Niespokojni i buntowniczy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2021”: „Odpoczynek w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2021: „Rest in Christ”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Lb 11,1-33; 12,1-13; 13,27-14,23; 1 Kor 10,1-11; Lb 14,39-45. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor 10,11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Błażej Owczarek, Ewa Zaborowska, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Życie w społeczeństwie 24/7 - Odpoczynek w Chrystusie (210703-1-#536)
2021-06-30 23:00:53

Studium biblijne (sezon 42) z 3 lipca 2021 r., pt. „Życie w społeczeństwie 24/7”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2021”: „Odpoczynek w Chrystusie”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2021: „Rest in Christ”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 2,1-3; Jr 45,1-5; Wj 20,11; 2 Sm 7,12; Mk 6,30-32; Rdz 4,1-17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego” (Ps 84,3). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek (prowadzący), Zbigniew Berkan, Radosław Bojko, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Życie w nowym przymierzu - Obietnica: wieczne Boże przymierze (210626-13-#535)
2021-06-25 01:00:06

Studium biblijne (ostatnie studium sezonu 41) z 26 czerwca 2021 r., pt. „Życie w nowym przymierzu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2021”: „Obietnica: wieczne Boże przymierze”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2021: „The Promise: God’s Everlasting Covenant”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: 1 J 1,4; J 5,24; Rz 3,24-25; 2 Kor 5,21; 1 J 4,16; Ap 2,11; 20,6.14; 21,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (J 10,10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zdzisław Ples (prowadzący), Leszek Izdebski, Anna Reda, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Wiara przymierza - Obietnica: wieczne Boże przymierze (210619-12-#534)
2021-06-17 19:06:44

Studium biblijne (sezon 41) z 19 czerwca 2021 r., pt. „Wiara przymierza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2021”: „Obietnica: wieczne Boże przymierze”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2021: „The Promise: God’s Everlasting Covenant”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ga 6,14; Rz 6,23; 1 J 5,11.13; Rz 4,1-7; Kpł 7,18; 17,1-4; Rz 5,1. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Ga 3,11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Ewa Zaborowska, Monika Anulak, Zdzisław Anulak. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Świątynia nowego przymierza - Obietnica: wieczne Boże przymierze (210612-11-#533)
2021-06-11 12:02:26

Studium biblijne (sezon 41) z 12 czerwca 2021 r., pt. „Świątynia nowego przymierza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2021”: „Obietnica: wieczne Boże przymierze”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2021: „The Promise: God’s Everlasting Covenant”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Wj 25,8; Iz 53,4-12; Hbr 10,4; 9,14; 8,1-6; 1 Tm 2,5-6. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne” (Hbr 9,15). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski (prowadzący), Wiktoria Biernacka, Małgorzata Rykucka, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 kwietnia 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Nowe przymierze - Obietnica: wieczne Boże przymierze (210605-10-#532)
2021-06-04 14:02:34

Studium biblijne (sezon 41) z 5 czerwca 2021 r., pt. „Nowe przymierze”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2021”: „Obietnica: wieczne Boże przymierze”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2021: „The Promise: God’s Everlasting Covenant”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Jr 31,31-34; Mt 5,17-28; Oz 2,20-22; Iz 56,6-7; Hbr 8,7-8; 10,4; Mt 27,51. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Oto idą dni — mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze” (Jr 31,31). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Piotr Bylina (prowadzący), Jakub Ośkiewicz, Radosław Bojko, Janusz Orzechowski. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Znak przymierza - Obietnica: wieczne Boże przymierze (210529-9-#531)
2021-05-28 01:12:09

Studium biblijne (sezon 41) z 29 maja 2021 r., pt. „Znak przymierza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2021”: „Obietnica: wieczne Boże przymierze”. Tytuł oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2021: „The Promise: God’s Everlasting Covenant”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 2,2-3; Wj 20,11; 16,1-36; Hbr 4,1-4; Wj 31,12-17; Pwt 5,14. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne” (Wj 31,16). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk (prowadzący), Anna Grusza-Snigurenko, Mikołaj Manżett-Leszczyński, Błażej Owczarek. Zarejestrowano staraniem zboru (parafii) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 maja 2021 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2021 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie