:: ::

Czy konflikty w firmach rodzinnych są nieuchronne? W jakich sposób sprawny menedżer może im zapobiec? Czy jest możliwe zachowanie równowagi między sferą prywatną a biznesową w firmie, w której na co dzień spotykają się najbliżsi członkowie rodziny? Wreszcie, jak budować długotrwałe i wartościowe relacje w firmach rodzinnych? Małe i średnie firmy stanowią ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Wiele z nich to firmy rodzinne, często prowadzone przez przedstawicieli nawet trzech pokoleń. Rodzinne nieporozumienia w zarządzie, problemy z motywacją u podwładnych, spadek wydajności załogi, duża rotacja pracowników to tylko niektóre trudności, z którymi borykają się polskie firmy z sektora MŚP. O wspomnianych problemach w firmach rodzinnych i sposobach ich rozwiązania opowiadał Bruno Żółtowski, psycholog i praktyk biznesu, podczas spotkania w Strefie Zarządzania. Małe i średnie firmy to trzon polskiej gospodarki – stanowią ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Wiele z nich to firmy rodzinne, prowadzone przez przedstawicieli nawet trzech pokoleń. Ich właściciele, nierzadko charyzmatyczni i mocno zdeterminowani, aby osiągnąć sukces, nie opierają się rynkowym zawirowaniom. Dzielnie walczą z konkurencją i kryzysami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. A te ostatnie bywają szczególnie dotkliwe. To rodzinne nieporozumienia w zarządzie, konflikty wynikające z przenoszenia negatywnych emocji z domu do pracy, problemy z sukcesją, czyli przejęciem kontroli nad firmą, nieporozumienia związane z zarządzaniem wynagrodzeniami, spadek motywacji u podwładnych oraz ich zbyt duża rotacja. Do tego dochodzą problemy organizacyjne pojawiające się wraz z dynamicznym rozwojem firmy. Kierownicy nie potrafią delegować zadań, pracownicy popełniają podstawowe błędy w obsłudze klienta, a właściciele z nerwów nie śpią po nocach. W rezultacie firmy tracą cenne zasoby na rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów zamiast koncentrować się na rozwoju. O prelegencie: Bruno Żółtowski - psycholog biznesu, wspólnik w firmie szkoleniowej SILLEO. Pracuje z menedżerami i zespołami: uczy nowych kompetencji, pomaga wprowadzać zmiany. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów w firmach oraz w zwiększaniu wydajności zespołów. Wykorzystuje doświadczenia zawodowe zdobyte w pracy coacha, trenera biznesu, wykładowcy i przedsiębiorcy, co pomaga mu syntetyzować wiedzę i skuteczniej rozwiązywać problemy Klientów. Przeprowadził 12 000 godzin szkoleń oraz ponad 2000 godzin sesji coachingowych. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu psychologii, szkołę coachingu, liczne szkolenia dla trenerów i z zakresu Lean Management. O projekcie: Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to cykliczne, otwarte spotkania podczas, których przedsiębiorcy, menedżerowie średniego i wyższego szczebla, psychologowie biznesu, innowatorzy i liderzy zmian dzielą się wiedzą, zawodowym doświadczeniem i dobrymi praktykami. Więcej o projekcie: www.swps.pl/strefa-zarzadzania

Jest to odcinek podkastu:
Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu zarządzania. W jego ramach eksperci przybliżają takie zagadnienia, jak: zarządzanie i przywództwo w czasach zmian, tworzenie innowacji w biznesie, budowa gospodarki relacyjnej zamiast transakcyjnej, tworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej. Założeniem projektu jest udostępnienie rzetelnej wiedzy wszystkim zainteresowanym tą tematyką – niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdują. Więcej informacji o projekcie: zarzadzanie.swps.pl

Kategorie:
Biznes Edukacja Kariera

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie