:: ::

Druga część odcinka, w którym przedstawiam, co Prokuratoria Generalna RP sądzi na temat zmian wynagrodzenia kontraktów publicznych.

Przemyślenia Prokuratorii znajdziesz w dokumencie "Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) - podstawowe zagadnienia" .

Najciekawszym wątkiem wydaje mi się ocena podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy pod kątem gospodarności działań zamawiającego:

1. Brak podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli były do tego podstawy, może być uznany za naruszenie przez zamawiającego zasady gospodarności

Tak, nawet pomimo tego, że zawarcie aneksu jest prawem a nie obowiązkiem zamawiającego. 

Życzyłbym sobie, aby ta zasada weszła do kanonu rynku zamówień publicznych. Działania, których realną podstawą jest myśl o zapewnieniu sobie poduszki na miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę powinny być sankcjonowane równie stanowczo, jak inne przypadki wyrzucania publicznych pieniędzy w błoto.

 2. Oceniając opcję zmiany umowy pomyśl o szerszym kontekście celu, który realizujesz kontraktem

Czy brak waloryzacji może doprowadzić do:

- upadłości wykonawcy?

- porzucenia przez niego budowy?

- odstąpienia od umowy?

- konieczności ponowienia procedury zamówieniowej?

Te (i inne) pytania powinien zadać sobie zamawiający. Nie może umykać mu perspektywa podwyższonych kosztów realizacji inwestycji przez inny podmiot czy wydłużenia czasu prowadzenia robót, co średnio współgra z interesem publicznym.

Argumenty bardzo wartościowe, ale do rozsądnego stosowania. Nie powinny stać się liną do wyciągania z bagna nierzetelnego wykonawcy.

 3. Popatrz na całe swoje portfolio kontraktów

Czy aneksując umowę zabezpieczasz realizację innych kontraktów? Może wykonawca działa dla Ciebie na więcej niż jednym projekcie? A może jego inwestycja wpływa na możliwość przeprowadzenia innych, które już czekają w blokach startowych?

Działasz na lokalnym rynku? Jak odmowa zwiększenia wynagrodzenia i potencjalne wykoszenie części wykonawców wpłynie na możliwość realizacji Twoich przyszłych inwestycji? Czy nie piłujesz gałęzi na której siedzisz i rykoszetem wprowadzasz monopol jednej czy dwóch firm, które jako jedyne zostaną z potencjałem do składania ofert i będą mogły dość swobodnie dyktować Ci warunki cenowe?

Przyznam, że do tego elementu dokumentu Prokuratorii mam największy dystans. Myślenie w szerokiej perspektywie ma ogromną wartość. Jednak wejście w perspektywę tak szeroką odbierałbym już jako wyraz przesadnie pro-wykonawczego podejścia.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:


Jest to odcinek podkastu:
Prawnik na budowie

Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Mówimy o zamówieniach publicznych i inwestycjach sektora prywatnego. Znajdziesz tu zarówno rozmowy z przedstawicielami branży, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, jak i odcinki, w których my dzielimy się tym, jak roboty budowlane wyglądają z perspektywy prawa.Ryczałt, roboty dodatkowe, kary umowne, odstąpienia, aneksowanie umów, wady robót i nieprawidłowe wykonywanie kontraktu, odbiory - niezależnie od tego czy jesteś wykonawcą, podwykonawcą czy inwestorem znajdziesz tu dla siebie wartościowe treści.Prowadzący - Łukasz Mróz, radca prawny, partner Mróz Radcy Prawni Sp. p.

Kategorie:
Biznes

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie