Historia żywa

Podcast "Historia żywa" to spotkania z prof. Andrzejem Nowakiem historykiem, których ideą jest pokazywanie historii nie jako wiedzy zamkniętej w podręcznikach, ale elementu naszej tożsamości narodowej, który stale wpływa na dokonywane przez nas wybory życiowe i całą naszą teraźniejszość.

Kategorie:
Historia

Odcinki od najnowszych:

Lata 1667-1697. "Trzy dekady odprężenia w relacjach Polski i Rosji"
2022-11-29 10:00:00

Ostatnie trzy dekady XVII wieku to czas schyłku panowania w Polsce Jana Kazimierza, a następnie Michała Korybuta Wiśniowieckiego do 1674 roku i Jana III Sobieskiego do 1696. - Był to okres, kiedy wydawało się, że relacje polsko-rosyjskie układają się w sposób względnie pokojowy - mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog i autor "Dziejów Polski".
Ostatnie trzy dekady XVII wieku to czas schyłku panowania w Polsce Jana Kazimierza, a następnie Michała Korybuta Wiśniowieckiego do 1674 roku i Jana III Sobieskiego do 1696. - Był to okres, kiedy wydawało się, że relacje polsko-rosyjskie układają się w sposób względnie pokojowy - mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog i autor "Dziejów Polski".

Moskiewski "potop", czyli wojna polsko-rosyjska w latach 1654-1667
2022-11-22 14:45:00

Wojna polsko-rosyjska w latach 1654-1667 to najdłużej trwający konflikt zbrojny w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów i drugi w całej historii Polski, po zmaganiach o Ruś Halicką w XIV wieku. Przypadła na czasy króla Jana Kazimierza, syna Zygmunta III Wazy.
Wojna polsko-rosyjska w latach 1654-1667 to najdłużej trwający konflikt zbrojny w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów i drugi w całej historii Polski, po zmaganiach o Ruś Halicką w XIV wieku. Przypadła na czasy króla Jana Kazimierza, syna Zygmunta III Wazy.

Rzeczpospolita a sprawa kozacka. Od sojuszu w bitwie pod Chocimiem do Perejasławia
2022-11-15 14:05:00

Od sojuszu w bitwie pod Chocimiem z Turkami w 1621 roku do Perejasławia, gdzie w 1654 roku Kozacy zdecydowali o poddaniu Ukrainy zwierzchności cara moskiewskiego. O tym mówiliśmy w jedenastej odsłonie "Historii żywej", poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem: od Rusi po Rosję.
Od sojuszu w bitwie pod Chocimiem z Turkami w 1621 roku do Perejasławia, gdzie w 1654 roku Kozacy zdecydowali o poddaniu Ukrainy zwierzchności cara moskiewskiego. O tym mówiliśmy w jedenastej odsłonie "Historii żywej", poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem: od Rusi po Rosję.

Czas "smuty" i Polacy na Kremlu. Relacje polsko-rosyjskie w latach 1606 -1619
2022-11-08 12:30:00

Po rosyjsku to smutnoje wriemia, czyli burzliwy czas, czas zamętu, okres kryzysu Carstwa Rosyjskiego nazywany też wielką smutą. Rozpoczął się w 1598 roku, po śmierci Fiodora - ostatniego cara z dynastii Rurykowiczów. Trwał do objęcia tronu przez nową dynastię – rodzinę Romanowów w roku 1613.  
Po rosyjsku to smutnoje wriemia, czyli burzliwy czas, czas zamętu, okres kryzysu Carstwa Rosyjskiego nazywany też wielką smutą. Rozpoczął się w 1598 roku, po śmierci Fiodora - ostatniego cara z dynastii Rurykowiczów. Trwał do objęcia tronu przez nową dynastię – rodzinę Romanowów w roku 1613.  

Projekty unii z Moskwą i pierwsza dymitriada
2022-11-02 14:30:00

Projekty unii z Moskwą i pierwsza dymitriada, czyli stosunki polsko-rosyjskie w latach 1585-1605. O tym w dziewiątej odsłonie "Historii Żywej", poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem: od Rusi po Rosję.
Projekty unii z Moskwą i pierwsza dymitriada, czyli stosunki polsko-rosyjskie w latach 1585-1605. O tym w dziewiątej odsłonie "Historii Żywej", poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem: od Rusi po Rosję.

Car Iwan Groźny i jego polityka "wybicia okna" do Europy Zachodniej
2022-10-25 10:43:00

W 1547 roku 19-letni Iwan IV został carem moskiewskim. Był synem Wasyla III i Heleny Glińskiej, pierwszym władcą Rosji, który przyjął tytuł cara. Jego wieloletnie panowanie, do śmierci w 1584 roku, to niezwykle dynamiczny okres w rosyjskiej polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Celem tej ostatniej było m.in. podporządkowanie sobie szlaków handlowych wiodących przez chanaty tatarskie na południowo-wschodnich granicach państwa.
W 1547 roku 19-letni Iwan IV został carem moskiewskim. Był synem Wasyla III i Heleny Glińskiej, pierwszym władcą Rosji, który przyjął tytuł cara. Jego wieloletnie panowanie, do śmierci w 1584 roku, to niezwykle dynamiczny okres w rosyjskiej polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Celem tej ostatniej było m.in. podporządkowanie sobie szlaków handlowych wiodących przez chanaty tatarskie na południowo-wschodnich granicach państwa.

Wokół Smoleńska i Orszy - pierwsza ofensywa moskiewska w latach 1492-1522
2022-10-18 10:12:00

Wykorzystując śmierć króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagiellończyka w czerwcu 1492 roku, wojska 52-letniego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego najechały wschodnie kresy Wielkiego Księstwa. To był kolejny etap budowania przez Iwana III największego państwa w Europie, rozciągającego się niemal od Dniepru do północnego Uralu. Taką spuściznę pozostawił swoim następcom u schyłku życia w 1505 roku.
Wykorzystując śmierć króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagiellończyka w czerwcu 1492 roku, wojska 52-letniego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego najechały wschodnie kresy Wielkiego Księstwa. To był kolejny etap budowania przez Iwana III największego państwa w Europie, rozciągającego się niemal od Dniepru do północnego Uralu. Taką spuściznę pozostawił swoim następcom u schyłku życia w 1505 roku.

Kazimierz Jagiellończyk, Nowogród Wielki i Moskwa w latach 1447-1492
2022-10-11 15:57:00

Lata 1447-1492 to lata długiego panowania Kazimierza, młodszego syna Władysława Jagiełły. Jako trzynastolatek był już powołany na tron litewski. Królem Polski został w wieku 20 lat. Przejął schedę po śmierci starszego brata, 22-letniego króla Władysława III, poległego w starciu z Turkami pod Warną.
Lata 1447-1492 to lata długiego panowania Kazimierza, młodszego syna Władysława Jagiełły. Jako trzynastolatek był już powołany na tron litewski. Królem Polski został w wieku 20 lat. Przejął schedę po śmierci starszego brata, 22-letniego króla Władysława III, poległego w starciu z Turkami pod Warną.

Unia polsko-litewska i próba zbudowania imperium wschodniego
2022-10-04 09:00:00

Za początek dziejów polsko-litewskich uznaje się 14 sierpnia 1385 roku. W tym dniu na zamku w Krewie na Litwie zawiązana została unia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współpraca polityczna obu państw trwała przez wiele lat. Jej fundamentem była współpraca Władysława Jagiełły i księcia Witolda.
Za początek dziejów polsko-litewskich uznaje się 14 sierpnia 1385 roku. W tym dniu na zamku w Krewie na Litwie zawiązana została unia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współpraca polityczna obu państw trwała przez wiele lat. Jej fundamentem była współpraca Władysława Jagiełły i księcia Witolda.

Polityka wschodnia ojca i syna: Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
2022-09-27 11:40:00

Po prawie dwustu latach rozbicia dzielnicowego, mimo wielu przeszkód, które musiał pokonać przyszły władca, królestwo polskie zostało przywrócone pod berłem Władysława Łokietka w 1320 roku. Zarówno on, jak i jego syn Kazimierz Wielki w trakcie swojego panowania utrzymywali współpracę z Litwą i Węgrami.
Po prawie dwustu latach rozbicia dzielnicowego, mimo wielu przeszkód, które musiał pokonać przyszły władca, królestwo polskie zostało przywrócone pod berłem Władysława Łokietka w 1320 roku. Zarówno on, jak i jego syn Kazimierz Wielki w trakcie swojego panowania utrzymywali współpracę z Litwą i Węgrami.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie