:: ::

Więcej informacji na temat ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy PZU:

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU


W tym odcinku podcastu znajdziesz informacje:

Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU


Jako ubezpieczony (lekarz) otrzymasz rekompensatę w razie choroby lub wypadku, jeżeli ten wypadek czy choroba uniemożliwiają Ci wykonywanie Twojego zawodu lekarza.

Co daje ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU daje gwarancję wypłaty środków, jeżeli na skutek choroby czy wypadku ubezpieczony lekarz nie będzie mógł wykonywać czasowo lub trwale wykonywać swojego zawodu. Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU daje też ochronę:

 • w razie poważnych zachorowań
 • w razie udaru
 • w razie zawału
 • w razie nowotworu
 • w razie COVID-19

Ubezpieczony przez polisę od utraty dochodu dla lekarzy PZU, otrzyma świadczenie od 1go do 31go dnia zwolnienia.

Jeżeli nastąpi trwała niezdolność do pracy, odszkodowanie zostanie wypłacone w całości jednorazowo.

Kto się może ubezpieczyć w ubezpieczeniu od utraty dochodu dla lekarzy PZU?

Polisę od utraty dochodu dla lekarzy PZU może wykupić niezależnie od formy zatrudnienia każdy kto pracuje w zawodzie:

 • lekarz
 • lekarz dentysta
 • ratownik medyczny
 • anestezjolog
 • psycholog / psychoterapeuta
 • lekarz weterynarii
 • fizjoterapeuta
 • pielęgniarka / położna

Ubezpieczenie dedykowane jest osobom:

 • posiadającym uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania określonego zawodu – Lekarz / lekarz dentysta,
 • które nie ukończyły 65 lat,
 • które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie określonego zawodu lub są wspólnikiem w spółce prowadzącej działalność w zakresie tego zawodu lub wykonują zawód na podstawie innej formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie).

Jaka jest suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu od utraty dochodu dla lekarzy PZU


Jest to odcinek podkastu:
Ubezpieczenia po ludzku

Wyjaśniamy produkty ubezpieczeniowe.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie