Tajemny Plan

Podcast by Fabian Błaszkiewicz


Odcinki od najnowszych:

ANTYCHRYST (cz. 3/5): Prorok, Który Zobaczył Wszystko | S12E10
2022-05-13 19:00:43

Dlaczego Pan Jezus wskazuje na Księgę Daniela jako podstawowe objawienie w tematyce końca czasów, a zwłaszcza „antychrysta”? Co przedstawia sen o wielkim posągu z 2 rozdziału Księgi Daniela? Jak historia naturalna potwierdza tą symbolikę i jej konkretne znaczenia? Jakie ma to dla nas znaczenie na (najbliższą) przyszłość? W jaki sposób wizja Daniela z rozdziału 7 rozwija i pogłębia sen Nabuchodonozora? Utwór z czołówki: "Radikala" Wykonawca: KORZEŃ Z KRAJU MELCHIZEDEKA Link: https://www.jamendo.com/track/693324/radikala -----------------------------
Dlaczego Pan Jezus wskazuje na Księgę Daniela jako podstawowe objawienie w tematyce końca czasów, a zwłaszcza „antychrysta”? Co przedstawia sen o wielkim posągu z 2 rozdziału Księgi Daniela? Jak historia naturalna potwierdza tą symbolikę i jej konkretne znaczenia? Jakie ma to dla nas znaczenie na (najbliższą) przyszłość? W jaki sposób wizja Daniela z rozdziału 7 rozwija i pogłębia sen Nabuchodonozora? Utwór z czołówki: "Radikala" Wykonawca: KORZEŃ Z KRAJU MELCHIZEDEKA Link: https://www.jamendo.com/track/693324/radikala -----------------------------

ANTYCHRYST (cz. 2/5): Duch Antychrysta i Tajemnica Nieprawości | S12E09
2022-05-06 19:00:33

Dlaczego Biblia wyraźnie odróżnia jedną osobę „ducha antychrysta” od wielu antychrystów? Kim jest „duch antychrysta”, a kim ktoś przychodzący w tym duchu? Jak naucza na ten temat sam Pan Jezus, a za Nim pozostali autorzy pism Nowego Testamentu? Czym jest „tajemnica nieprawości” i jaki ma związek z „duchem antychrysta”? Rozdziały: 00:00:34 Co łączy króla Nabuchodonozora z Jezusem i antychrystem? 00:13:15 Jak rozpoznać, że proroctwo jest biblijne, w Duchu Bożym i zgodne z Wolą Bożą? 00:34:16 Jak rozpoznać antychrysta? Kim jest antychryst? 01:05:04 W jaki sposób duch antychrysta wprowadza zamęt w Kościele? 01:26:42 Czym jest tajemnica pobożności w rozpoznawaniu Bożego Ducha? 01:54:45 Czy wierzysz, że Pan Jezus jest Chrystusem? Jak działa duch antychrysta? 02:31:15 W jaki sposób duch antychrysta wdarł się do Kościoła? 02:57:22 Jak rozpoznać fałszywego i prawdziwego proroka? 03:23:20 Dlaczego w Kościele tak łatwo akceptowana jest nieprawość? 03:59:32 Czym jest tajemnica nieprawości i jaką ma postać? 04:28:22 Czym są lekcje oporu wg Dietricha Bonhoeffera? -----------------------------
Dlaczego Biblia wyraźnie odróżnia jedną osobę „ducha antychrysta” od wielu antychrystów? Kim jest „duch antychrysta”, a kim ktoś przychodzący w tym duchu? Jak naucza na ten temat sam Pan Jezus, a za Nim pozostali autorzy pism Nowego Testamentu? Czym jest „tajemnica nieprawości” i jaki ma związek z „duchem antychrysta”? Rozdziały: 00:00:34 Co łączy króla Nabuchodonozora z Jezusem i antychrystem? 00:13:15 Jak rozpoznać, że proroctwo jest biblijne, w Duchu Bożym i zgodne z Wolą Bożą? 00:34:16 Jak rozpoznać antychrysta? Kim jest antychryst? 01:05:04 W jaki sposób duch antychrysta wprowadza zamęt w Kościele? 01:26:42 Czym jest tajemnica pobożności w rozpoznawaniu Bożego Ducha? 01:54:45 Czy wierzysz, że Pan Jezus jest Chrystusem? Jak działa duch antychrysta? 02:31:15 W jaki sposób duch antychrysta wdarł się do Kościoła? 02:57:22 Jak rozpoznać fałszywego i prawdziwego proroka? 03:23:20 Dlaczego w Kościele tak łatwo akceptowana jest nieprawość? 03:59:32 Czym jest tajemnica nieprawości i jaką ma postać? 04:28:22 Czym są lekcje oporu wg Dietricha Bonhoeffera? -----------------------------

ANTYCHRYST (cz. 1/5): Zasady Pewnej Interpretacji Proroctwa Biblijnego | S12E08
2022-04-30 00:24:45

Dlaczego studium biblijnego proroctwa o „antychryście”/duchu antychrysta stanowi kluczową, integralną część teologii biblijnej w ogólności, a nie tylko eschatologii? Jak ze studium tego tematu wyeliminować „sensacjonizm” oraz teorie korzystające częściowo ze Słowa Bożego, lecz de facto na nim nieoparte? W jaki sposób właściwe studium tego tematu skoncentruje nas jeszcze bardziej na osobie Pana Jezusa? Jak brzmi pięć fundamentalnych zasad interpretacji proroctwa biblijnego i jak je stosować w praktyce? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp 00:21:58 Modlitwa 00:25:10 Cel studium o antychryście – czym jest antychryst? (eliminacja sensacji, paniki i pseudowiedzy) 00:40:28 Co jest, a co nie jest napisane w Biblii? 00:51:14 Po co studiować temat antychrysta? Przygotowanie na przyjście Pana. 01:06:20 Czym jest Kościół? 01:16:22 Pięć zasad rozumienia proroctwa biblijnego 01:38:28 Zasada nr 1 – Proroctwo biblijne pochodzi od Boga i jego forma jest niezmienna 01:52:26 Zasada nr 1 cd. - Dosłowność proroctwa biblijnego 02:30:38 Zasada nr 2 - Proroctwo biblijne musi być interpretowane w Duchu i zgadzać się z całym Słowem Bożym 02:52:30 Zasada nr 3 - Proroctwo biblijne zawsze koncentruje odbiorcę na Jezusie 03:17:18 Zasada nr 4 - Zajmuj się tym, co ujawnione, a nie tym, co celowo zakryte przez Boga 03:33:50 Zasada nr 5 - Dlaczego Bóg daje proroctwa? 03:52:20 Co będzie w następnym odcinku? -----------------------------
Dlaczego studium biblijnego proroctwa o „antychryście”/duchu antychrysta stanowi kluczową, integralną część teologii biblijnej w ogólności, a nie tylko eschatologii? Jak ze studium tego tematu wyeliminować „sensacjonizm” oraz teorie korzystające częściowo ze Słowa Bożego, lecz de facto na nim nieoparte? W jaki sposób właściwe studium tego tematu skoncentruje nas jeszcze bardziej na osobie Pana Jezusa? Jak brzmi pięć fundamentalnych zasad interpretacji proroctwa biblijnego i jak je stosować w praktyce? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp 00:21:58 Modlitwa 00:25:10 Cel studium o antychryście – czym jest antychryst? (eliminacja sensacji, paniki i pseudowiedzy) 00:40:28 Co jest, a co nie jest napisane w Biblii? 00:51:14 Po co studiować temat antychrysta? Przygotowanie na przyjście Pana. 01:06:20 Czym jest Kościół? 01:16:22 Pięć zasad rozumienia proroctwa biblijnego 01:38:28 Zasada nr 1 – Proroctwo biblijne pochodzi od Boga i jego forma jest niezmienna 01:52:26 Zasada nr 1 cd. - Dosłowność proroctwa biblijnego 02:30:38 Zasada nr 2 - Proroctwo biblijne musi być interpretowane w Duchu i zgadzać się z całym Słowem Bożym 02:52:30 Zasada nr 3 - Proroctwo biblijne zawsze koncentruje odbiorcę na Jezusie 03:17:18 Zasada nr 4 - Zajmuj się tym, co ujawnione, a nie tym, co celowo zakryte przez Boga 03:33:50 Zasada nr 5 - Dlaczego Bóg daje proroctwa? 03:52:20 Co będzie w następnym odcinku? -----------------------------

Rosołek Dla Duszy Skacowanego (plotkami o końcu świata) Kościoła | Listy do Tesaloniczan | S12E07
2022-04-22 19:00:41

Czemu i pod jakim względem Listy do Tesaloniczan stanowią najbardziej prorocze z wszystkich pism Pawła? Jak wygląda ich tradycyjny podział formalny? Jak wygląda ich struktura przez pryzmat trzech fundamentalnych koncepcji biblijnej eschatologii: paruzji, epifanii i apokalipsy? Jaką dynamikę końca czasów prezentują w „pigułce” Listy do Tesaloniczan? Jak dzięki Listom do Tesaloniczan możemy wyjaśnić pseudo-paradoksalny problem „tego pokolenia” pojawiający się w eschatologii Jezusowej? Rozdziały: 00:00:00 Co to znaczy być chrześcijaninem? 00:06:15 Modlitwa 00:07:23 Prorocze przesłanie Listów do Tesaloniczan: czy mogą być pocieszeniem duszy? 00:27:00 Jak zastosować zasadę wygłaszania proroctw w zgromadzeniach? 00:47:17 Jakie znaczenie dla Kościoła ma prawo do napominania i prorokowanie? 01:06:40 Na czym koncentrujesz swoją uwagę w duchowym życiu? 01:22:52 Podział 1 Listu do Tesaloniczan: jaki sens ma podział formalny? 02:00:36 Podział formalny 2 Listu do Tesaloniczan: struktura rozdziałów i eschatologia 02:15:02 Znaczenie i zastosowanie słów paruzja, apokalipsa i epifania w Piśmie Świętym 02:35:31 Dlaczego rozważanie o Królestwie w kontekście paruzji jest tak istotne? 02:51:47 Jak prawidłowo głosić pełną Ewangelię? 03:12:19 Co jest punktem centralnym 2 Listu do Tesaloniczan? 03:25:17 Jaki jest sens w wierności słowu, w cierpliwości i w zdrowym rozsądku w perspektywie paruzji? 03:42:53 Jaką prawdę ujawniają Listy do Tesaloniczan o pochwyceniu świętych? 04:00:29 Na czym polega problem egzegetyczny "tego pokolenia"? 04:19:37 Jak prawidłowo odczytywać eschatologię wypowiedzi Jezusa w kontekście "tego pokolenia"? -----------------------------
Czemu i pod jakim względem Listy do Tesaloniczan stanowią najbardziej prorocze z wszystkich pism Pawła? Jak wygląda ich tradycyjny podział formalny? Jak wygląda ich struktura przez pryzmat trzech fundamentalnych koncepcji biblijnej eschatologii: paruzji, epifanii i apokalipsy? Jaką dynamikę końca czasów prezentują w „pigułce” Listy do Tesaloniczan? Jak dzięki Listom do Tesaloniczan możemy wyjaśnić pseudo-paradoksalny problem „tego pokolenia” pojawiający się w eschatologii Jezusowej? Rozdziały: 00:00:00 Co to znaczy być chrześcijaninem? 00:06:15 Modlitwa 00:07:23 Prorocze przesłanie Listów do Tesaloniczan: czy mogą być pocieszeniem duszy? 00:27:00 Jak zastosować zasadę wygłaszania proroctw w zgromadzeniach? 00:47:17 Jakie znaczenie dla Kościoła ma prawo do napominania i prorokowanie? 01:06:40 Na czym koncentrujesz swoją uwagę w duchowym życiu? 01:22:52 Podział 1 Listu do Tesaloniczan: jaki sens ma podział formalny? 02:00:36 Podział formalny 2 Listu do Tesaloniczan: struktura rozdziałów i eschatologia 02:15:02 Znaczenie i zastosowanie słów paruzja, apokalipsa i epifania w Piśmie Świętym 02:35:31 Dlaczego rozważanie o Królestwie w kontekście paruzji jest tak istotne? 02:51:47 Jak prawidłowo głosić pełną Ewangelię? 03:12:19 Co jest punktem centralnym 2 Listu do Tesaloniczan? 03:25:17 Jaki jest sens w wierności słowu, w cierpliwości i w zdrowym rozsądku w perspektywie paruzji? 03:42:53 Jaką prawdę ujawniają Listy do Tesaloniczan o pochwyceniu świętych? 04:00:29 Na czym polega problem egzegetyczny "tego pokolenia"? 04:19:37 Jak prawidłowo odczytywać eschatologię wypowiedzi Jezusa w kontekście "tego pokolenia"? -----------------------------

Listy o Końcu Świata do Przyjaciół Słowian | Studium 1 i 2 Listu do Tesaloniczan | S12E06
2022-04-15 19:00:54

Dlaczego obydwa Listy do Tesaloniczan nazywamy listami eschatologicznymi? Kto i kiedy napisał owe listy, czy tylko Paweł? Kim właściwie są ich adresaci? Czym charakteryzował się kościół Tesaloniczan i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj? Rozdziały: 00:00:00 Wprowadzenie 00:09:34 Modlitwa 00:13:18 Kim byli autorzy listów do Tesaloniczan i kim był Sylwanus? 01:29:50 Kim byli adresaci Listów do Tesaloniczan? -----------------------------
Dlaczego obydwa Listy do Tesaloniczan nazywamy listami eschatologicznymi? Kto i kiedy napisał owe listy, czy tylko Paweł? Kim właściwie są ich adresaci? Czym charakteryzował się kościół Tesaloniczan i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj? Rozdziały: 00:00:00 Wprowadzenie 00:09:34 Modlitwa 00:13:18 Kim byli autorzy listów do Tesaloniczan i kim był Sylwanus? 01:29:50 Kim byli adresaci Listów do Tesaloniczan? -----------------------------

ABSOLUTNY ŚRODEK WSZYSTKIEGO (Zasada Chrystocentryczna) | Studium Listu do Kolosan | S12E05
2022-04-08 19:00:48

Jakie żywotne pytania nurtują całą ludzkość i każdego człowieka bez wyjątku? Z jakiego rodzaju odpowiedziami na to pytanie przychodzi filozofia i religia? W jaki sposób te postawy mogą infekować chrześcijaństwo? Z jaką (jedyną prawdziwą) odpowiedzią na wszystkie egzystencjalne pytania ludzkości przychodzi Słowo Boże? Jaką ustanawia zasadę porządkującą skuteczną w rozeznaniu wszelkich dylematów człowieka i świata? Jak o tej prawdzie opowiada List do Kolosan? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp. Zasada chrystocentryczna 00:08:33 Modlitwa 00:11:54 Czym jest filozofia? 00:33:13 Czym jest wiara chrześcijańska i co jest jej największym wrogiem? 00:45:03 Co robi religia? 01:02:49 Co robi filozofia? 01:19:26 Paweł a filozofia i religia 01:47:33 Co się dzieje od nowego narodzenia do pełnego nawrócenia? 02:00:43 Jak zostać zwiedzionym? 02:31:37 Jak utworzyć nową religię? 03:01:49 Czym jest zasada chrystocentryczna? 03:14:17 Niezmienność Chrystusa 03:31;22 Chrystus podstawą wszelkiego poznania 03:39:35 Chrystus podstawą wartościowania 04:01:20 Zasada chrystocentryczna w Liście do Kolosan 04:11:05 Struktura proklamacji chrystocentrycznej w Liście do Kolosan 04:21:55 Proces tworzenia własnej religii lub filozofii -----------------------------
Jakie żywotne pytania nurtują całą ludzkość i każdego człowieka bez wyjątku? Z jakiego rodzaju odpowiedziami na to pytanie przychodzi filozofia i religia? W jaki sposób te postawy mogą infekować chrześcijaństwo? Z jaką (jedyną prawdziwą) odpowiedzią na wszystkie egzystencjalne pytania ludzkości przychodzi Słowo Boże? Jaką ustanawia zasadę porządkującą skuteczną w rozeznaniu wszelkich dylematów człowieka i świata? Jak o tej prawdzie opowiada List do Kolosan? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp. Zasada chrystocentryczna 00:08:33 Modlitwa 00:11:54 Czym jest filozofia? 00:33:13 Czym jest wiara chrześcijańska i co jest jej największym wrogiem? 00:45:03 Co robi religia? 01:02:49 Co robi filozofia? 01:19:26 Paweł a filozofia i religia 01:47:33 Co się dzieje od nowego narodzenia do pełnego nawrócenia? 02:00:43 Jak zostać zwiedzionym? 02:31:37 Jak utworzyć nową religię? 03:01:49 Czym jest zasada chrystocentryczna? 03:14:17 Niezmienność Chrystusa 03:31;22 Chrystus podstawą wszelkiego poznania 03:39:35 Chrystus podstawą wartościowania 04:01:20 Zasada chrystocentryczna w Liście do Kolosan 04:11:05 Struktura proklamacji chrystocentrycznej w Liście do Kolosan 04:21:55 Proces tworzenia własnej religii lub filozofii -----------------------------

Wilki W Owczej Skórze, czyli Kabała W Kościele | Studium Listu do Kolosan | S12E04
2022-04-01 19:00:53

Co stanowi pierwszoplanowy i pierwszorzędny cel napisania Listu do Kolosan? Z jakim problemem religijnym borykali się chrześcijanie w Kolosach? Na jakie elementy deformacji wiary zwraca uwagę Paweł? Jakie proponuje remedia i rozwiązania? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:06:02 Z jakimi kultami mierzyli się pierwsi chrześcijanie, a jakie przetrwały do dziś? 00:26:32 Czemu chciał zapobiec Paweł poprzez List do Kolosan? 00:41:52 Czym jest zasada chrystocentryczna? 00:56:30 Dlaczego List do Kolosan jest hymnem Kościoła o Chrystusie i co to oznacza? 01:11:10 Jaki był cel napisania Listu do Kolosan? 01:16:56 Czym jest religia w Kościele? 01:37:30 Zysk duchowy a zysk duszewny (psychiczny, emocjonalny), czyli jak rodzi się religia 01:59:50 Jak duch antychrysta działa od początku stworzenia do dziś w Kościele? 02:24:04 Jak rozpoznać, kiedy duch antychrysta rozpoczyna swoje działanie? 02:43:50 Jakie metody stosuje przeciwnik, aby odwodzić od Prawdy? 03:04:30 Do czego prowadzi wiara w pobożny zysk? 03:31:41 Jaka jest prawda o miłości Boga i usprawiedliwieniu? 03:47:47 Co zrobili Kolosanie, że Paweł musiał zareagować? 04:16:24 Czym jest kabała w judaizmie na tle całego Pisma Świętego? 04:36:47 W jaki sposób kabała wkradła się do judaizmu i chrześcijaństwa? -----------------------------
Co stanowi pierwszoplanowy i pierwszorzędny cel napisania Listu do Kolosan? Z jakim problemem religijnym borykali się chrześcijanie w Kolosach? Na jakie elementy deformacji wiary zwraca uwagę Paweł? Jakie proponuje remedia i rozwiązania? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:06:02 Z jakimi kultami mierzyli się pierwsi chrześcijanie, a jakie przetrwały do dziś? 00:26:32 Czemu chciał zapobiec Paweł poprzez List do Kolosan? 00:41:52 Czym jest zasada chrystocentryczna? 00:56:30 Dlaczego List do Kolosan jest hymnem Kościoła o Chrystusie i co to oznacza? 01:11:10 Jaki był cel napisania Listu do Kolosan? 01:16:56 Czym jest religia w Kościele? 01:37:30 Zysk duchowy a zysk duszewny (psychiczny, emocjonalny), czyli jak rodzi się religia 01:59:50 Jak duch antychrysta działa od początku stworzenia do dziś w Kościele? 02:24:04 Jak rozpoznać, kiedy duch antychrysta rozpoczyna swoje działanie? 02:43:50 Jakie metody stosuje przeciwnik, aby odwodzić od Prawdy? 03:04:30 Do czego prowadzi wiara w pobożny zysk? 03:31:41 Jaka jest prawda o miłości Boga i usprawiedliwieniu? 03:47:47 Co zrobili Kolosanie, że Paweł musiał zareagować? 04:16:24 Czym jest kabała w judaizmie na tle całego Pisma Świętego? 04:36:47 W jaki sposób kabała wkradła się do judaizmu i chrześcijaństwa? -----------------------------

Hymn o Chrystusie w Przededniu Katastrofy | Studium Listu do Kolosan | S12E03
2022-03-25 19:00:43

Czemu List do Kolosan to nie tylko trzeci z listów „więziennych” Pawła, ale de facto jeden z dwóch znajdujących się w Biblii listów, których adresatami są wierzący w Kolosach? Jaki związek z treścią tego pisma miało geograficzne i geopolityczne położenie Kolosów w „dziwnej dolinie rzeki Likos”? Czy Paweł kiedykolwiek odwiedził osobiście tamtejszy kościół? Czy Paweł zawarł w swoim liście prorocze ostrzeżenie przed nadciągającą katastrofą? Jak wygląda cel i treść Listu do Kolosan w porównaniu do celu i treści „bliźniaczego” Listu do Efezjan? Rozdziały: 00:00:00 Modlitwa 00:03:03 Czy obecna sytuacja na świecie zwiastuje czasy końca? 00:08:16 Co łączy listy więzienne? 00:25:52 Jak ważne dla Kolosów były kościoły domowe? 00:32:05 Kto jest autorem i adresatem Listu do Kolosan? 00:42:20 Gdzie znajdowało się starożytne Trójmiasto? 01:07:53 Czy istnieją dowody, że Paweł był kiedykolwiek w Kolosach? 01:24:02 Czy możliwe jest wyłącznie duchowe poznanie i obecność w Kościele? Kto głosił w Kolosach? 01:41:44 Czy mamy prawo do kogokolwiek lub czegokolwiek w Ciele Chrystusa? 01:48:00 Czy List do Kolosan jest ostrzeżeniem, a jeśli tak, to przed czym? 02:06:08 Kościele, czy jesteś gotowy? Jak dobrze odczytać słowa prorocze od Ducha Świętego? 02:29:46 Dlaczego Paweł napisał List do Kolosan? 02:49:57 Jaki problem pojawia się w kościele w Kolosach? 03:07:01 Czym jest potęga Bożej mocy? 03:23:38 Jaki był cel Pawła pisząc list do Kolosan? 03:44:01 Jak List do Kolosan pokazuje, że Chrystus jest na pierwszym miejscu? -----------------------------
Czemu List do Kolosan to nie tylko trzeci z listów „więziennych” Pawła, ale de facto jeden z dwóch znajdujących się w Biblii listów, których adresatami są wierzący w Kolosach? Jaki związek z treścią tego pisma miało geograficzne i geopolityczne położenie Kolosów w „dziwnej dolinie rzeki Likos”? Czy Paweł kiedykolwiek odwiedził osobiście tamtejszy kościół? Czy Paweł zawarł w swoim liście prorocze ostrzeżenie przed nadciągającą katastrofą? Jak wygląda cel i treść Listu do Kolosan w porównaniu do celu i treści „bliźniaczego” Listu do Efezjan? Rozdziały: 00:00:00 Modlitwa 00:03:03 Czy obecna sytuacja na świecie zwiastuje czasy końca? 00:08:16 Co łączy listy więzienne? 00:25:52 Jak ważne dla Kolosów były kościoły domowe? 00:32:05 Kto jest autorem i adresatem Listu do Kolosan? 00:42:20 Gdzie znajdowało się starożytne Trójmiasto? 01:07:53 Czy istnieją dowody, że Paweł był kiedykolwiek w Kolosach? 01:24:02 Czy możliwe jest wyłącznie duchowe poznanie i obecność w Kościele? Kto głosił w Kolosach? 01:41:44 Czy mamy prawo do kogokolwiek lub czegokolwiek w Ciele Chrystusa? 01:48:00 Czy List do Kolosan jest ostrzeżeniem, a jeśli tak, to przed czym? 02:06:08 Kościele, czy jesteś gotowy? Jak dobrze odczytać słowa prorocze od Ducha Świętego? 02:29:46 Dlaczego Paweł napisał List do Kolosan? 02:49:57 Jaki problem pojawia się w kościele w Kolosach? 03:07:01 Czym jest potęga Bożej mocy? 03:23:38 Jaki był cel Pawła pisząc list do Kolosan? 03:44:01 Jak List do Kolosan pokazuje, że Chrystus jest na pierwszym miejscu? -----------------------------

Oko w Oko z Bestią Neronem: WIELKI CHIAZM DO FILIPIAN | Studium Listu do Filipian | S12E02
2022-03-18 19:00:33

Skąd wiemy, że List do Filipian został napisany ze ścisłego cesarskiego więzienia w Rzymie? Jakie okoliczności i postaci historyczne są ściśle związane z pobytem apostoła Pawła w Rzymie? Jaki mają one związek z tym konkretnym tekstem biblijnym? Co szczególnego odróżniało kościół w Filippi od wszystkich innych ówczesnych wspólnot? Dlaczego i jak List do Filipian został zbudowany na planie wielkiego chiazmu? Jaki ciężar gatunkowy aktualnych tematów niesie dla nas dzisiaj to konkretne pismo Nowego Przymierza? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:04:20 W jakim języku napisany został List do Filipian? 00:24:40 Czy Paweł mógł korespondować z Seneką Młodszym i co może wynikać z tego faktu? 01:05:39 O jakim ostatnim historycznym wydarzeniu mówi Biblia? 01:35:20 Co jest celem Listu do Filipian? 01:47:40 Jak wygląda struktura Listu do Filipian? 02:58:00 Jaki wątek tematyczny splata List do Filipina w pewną całość? 03:26:35 Na czym polega metoda czytania Pisma Świętego „na Epafrodyta”? 03:38:05 Zestaw doktrynalnych rozważań, które nie byłyby rozwiązane, gdyby nie List do Filipian 04:43:45 BONUS: O co chodzi z żoną Pawła? -----------------------------
Skąd wiemy, że List do Filipian został napisany ze ścisłego cesarskiego więzienia w Rzymie? Jakie okoliczności i postaci historyczne są ściśle związane z pobytem apostoła Pawła w Rzymie? Jaki mają one związek z tym konkretnym tekstem biblijnym? Co szczególnego odróżniało kościół w Filippi od wszystkich innych ówczesnych wspólnot? Dlaczego i jak List do Filipian został zbudowany na planie wielkiego chiazmu? Jaki ciężar gatunkowy aktualnych tematów niesie dla nas dzisiaj to konkretne pismo Nowego Przymierza? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:04:20 W jakim języku napisany został List do Filipian? 00:24:40 Czy Paweł mógł korespondować z Seneką Młodszym i co może wynikać z tego faktu? 01:05:39 O jakim ostatnim historycznym wydarzeniu mówi Biblia? 01:35:20 Co jest celem Listu do Filipian? 01:47:40 Jak wygląda struktura Listu do Filipian? 02:58:00 Jaki wątek tematyczny splata List do Filipina w pewną całość? 03:26:35 Na czym polega metoda czytania Pisma Świętego „na Epafrodyta”? 03:38:05 Zestaw doktrynalnych rozważań, które nie byłyby rozwiązane, gdyby nie List do Filipian 04:43:45 BONUS: O co chodzi z żoną Pawła? -----------------------------

List Do Pierwszych, Ukochanych Barbarzyńców | Studium Listu do Filipian | S12E01
2022-03-11 19:00:57

Co to znaczy, że List do Filipian jest drugim z „listów więziennych” Pawła Apostoła? Co wiemy na temat wspólnego autorstwa tego listu? Jakimi wyjątkowymi cechami charakteryzowała się społeczność miasta Filippi i jak mocne ich odzwierciedlenie znajdujemy w tekście biblijnym? Dlaczego zbór w Filippi nazywamy pierwszym zborem prawdziwie pogańskiej Europy? Jakie aspekty nauczania skierowanego do tego konkretnego kościoła stanowią wciąż aktualną lekcję dla dzisiejszych wspólnot? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:07:20 List Apostoła Pawła do Filipian jako jeden z listów więziennych. Czy Paweł miał żonę, z kim współpracował i kiedy umarł? 00:28:45 Dlaczego List do Filipian jest najbardziej osobistym listem Pawła? 00:41:49 Autorzy Listu do Filipian. Tymoteusz jako wzór umysłowości Chrystusa i umysłu apostolskiego 01:15:24 Kim są odbiorcy Listu do Filipian? Specyfika socjokulturowa starożytnego miasta Filippi 01:41:18 Jaki wpływ na historię Filippi mieli Filip II Macedoński i Aleksander Wielki? 01:59:43 Kto jest najgorszą postacią w historii z żydowskiego punktu widzenia i dlaczego jego postać jest istotna dla czasów końca? 02:11:03 Dlaczego Filippi było nazywane ,,małym Rzymem"? Filippi jako przykład zboru pogańskiego niemającego związków z judaizmem 02:37:56 Jaka była pozycja kobiet w kulturze greckiej, w rzymskiej i wśród chrześcijan? 03:03:40 Z jakich powodów zbór w Filippi jest przez Pawła uważany za wzór hojności? Z czego ma wynikać prawdziwa radość w życiu chrześcijanina? -----------------------------
Co to znaczy, że List do Filipian jest drugim z „listów więziennych” Pawła Apostoła? Co wiemy na temat wspólnego autorstwa tego listu? Jakimi wyjątkowymi cechami charakteryzowała się społeczność miasta Filippi i jak mocne ich odzwierciedlenie znajdujemy w tekście biblijnym? Dlaczego zbór w Filippi nazywamy pierwszym zborem prawdziwie pogańskiej Europy? Jakie aspekty nauczania skierowanego do tego konkretnego kościoła stanowią wciąż aktualną lekcję dla dzisiejszych wspólnot? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:07:20 List Apostoła Pawła do Filipian jako jeden z listów więziennych. Czy Paweł miał żonę, z kim współpracował i kiedy umarł? 00:28:45 Dlaczego List do Filipian jest najbardziej osobistym listem Pawła? 00:41:49 Autorzy Listu do Filipian. Tymoteusz jako wzór umysłowości Chrystusa i umysłu apostolskiego 01:15:24 Kim są odbiorcy Listu do Filipian? Specyfika socjokulturowa starożytnego miasta Filippi 01:41:18 Jaki wpływ na historię Filippi mieli Filip II Macedoński i Aleksander Wielki? 01:59:43 Kto jest najgorszą postacią w historii z żydowskiego punktu widzenia i dlaczego jego postać jest istotna dla czasów końca? 02:11:03 Dlaczego Filippi było nazywane ,,małym Rzymem"? Filippi jako przykład zboru pogańskiego niemającego związków z judaizmem 02:37:56 Jaka była pozycja kobiet w kulturze greckiej, w rzymskiej i wśród chrześcijan? 03:03:40 Z jakich powodów zbór w Filippi jest przez Pawła uważany za wzór hojności? Z czego ma wynikać prawdziwa radość w życiu chrześcijanina? -----------------------------

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie