Tajemny Plan

Podcast by Fabian Błaszkiewicz


Odcinki od najnowszych:

Czemu Żydzi są tak istotni dla wracającego Jezusa? | "roraty" nr 5
2022-12-02 06:01:13

Gdy Jezus wróci... to jako kto? I gdzie? Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------
Gdy Jezus wróci... to jako kto? I gdzie? Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------

Co naprawdę zwiastował Marii anioł Gabriel? | "roraty" nr 4
2022-12-01 06:00:43

Proroctwo Gabriela do Marii na wypełnienie którego wszyscy jeszcze czekamy. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------
Proroctwo Gabriela do Marii na wypełnienie którego wszyscy jeszcze czekamy. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------

Król chce od nas… narodów! | "roraty" nr 3
2022-11-30 06:00:23

Pobudka, Ewangelia Mateusza 28 obudzi Cię szybciej niż kawa. Porusza Cię ta seria? Odezwij się w komentarzu, ku zbudowaniu wszystkich. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------
Pobudka, Ewangelia Mateusza 28 obudzi Cię szybciej niż kawa. Porusza Cię ta seria? Odezwij się w komentarzu, ku zbudowaniu wszystkich. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------

Jak bardzo miłujesz… Jego przyjście? | "roraty" nr 2
2022-11-29 06:00:13

Drugi dzień biblijnych "rorat". Porusza Cię ta seria? Odezwij się w komentarzu, ku zbudowaniu wszystkich. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------
Drugi dzień biblijnych "rorat". Porusza Cię ta seria? Odezwij się w komentarzu, ku zbudowaniu wszystkich. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------

Biblijni chrześcijanie… żyją „roratnio” na co dzień | "roraty" nr 1
2022-11-28 06:00:23

Pierwsza część codziennych biblijnych "rorat". Porusza Cię ta seria? Odezwij się w komentarzu, ku zbudowaniu wszystkich. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------
Pierwsza część codziennych biblijnych "rorat". Porusza Cię ta seria? Odezwij się w komentarzu, ku zbudowaniu wszystkich. Muzyka z czołówki: Frenchman https://open.spotify.com/artist/6mlQtvRRvGNzvNvoosQBNp ----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewicz https://blazkovitz.art/ --------------------------- Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------

JUTRO ZACZYNAMY
2022-11-25 19:00:23

Adwent, Rekolekcje, Roraty, Wspólna Wigilia! Co się dzieje? Wysłuchaj tego materiału, a wszystko stanie się jasne. Rozkład jazdy na najbliższe 4 tygodnie: 1. Co sobotę o godzinie 20:00 - "Słowo na Niedzielę" 2. Od poniedziałku do piątku o 6:00 - "Roraty" 3. 24 grudnia, "Wigilia z Tajemnym Planem", transmisja na żywo o 20:00 -----------------------------
Adwent, Rekolekcje, Roraty, Wspólna Wigilia! Co się dzieje? Wysłuchaj tego materiału, a wszystko stanie się jasne. Rozkład jazdy na najbliższe 4 tygodnie: 1. Co sobotę o godzinie 20:00 - "Słowo na Niedzielę" 2. Od poniedziałku do piątku o 6:00 - "Roraty" 3. 24 grudnia, "Wigilia z Tajemnym Planem", transmisja na żywo o 20:00 -----------------------------

Czym Jest Pełne „WIELKIE ZBAWIENIE” i Jak Je Przyjąć? | Studium Listu do Hebrajczyków | S13E12
2022-11-18 19:00:39

Czym według Słowa Bożego różni się usprawiedliwienie człowieka od jego zbawienia? Jak Biblia, a zwłaszcza List do Hebrajczyków, definiuje koncept „Wielkiego Zbawienia”? Jak wygląda proces przyjmowania łaski „Wielkiego Zbawienia”? Od czego i do czego w ramach tego procesu Bóg nas uwalnia? Co grozi osobie wierzącej, która by ów proces nieświadomie zlekceważyła lub nie weszła w niego świadomie? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:15:30 Podsumowanie Listu do Hebrajczyków 01:16:15 Co jest celem uniwersalnym Listu do Hebrajczyków? 02:01:15 Czym jest wielkie (pełne, kompletne) zbawienie? Dziesięć rzeczy, które stanowią o wypełnieniu zbawienia. 02:43:10 Punkt 1. Jezus przyjął na siebie cały sprawiedliwy Boży gniew, aby Ci którzy to uznają mieli kompletny pokój z Bogiem. 02:52:25 Punkt 2. Jezus odebrał nam całą naszą tożsamość związaną ze starym życiem przez co staliśmy się kompletnie nowym stworzeniem. 03:01:35 Punkt 3. Jezus zabiera nam śmierć w dowolnej formie a w zamian daje kompletne życie. 03:10:55 Punkt 4. Zbawienie w Jezusie wyprowadza nas z każdej możliwej niewoli ku kompletnej wolności. 03:24:46 Punkt 5. Jezus zbawia nas od wszelkiego rodzaju strachu. 03:32:45 Punkt 6. Jezus uwolnił nas od wszelkiego możliwego przekleństwa. 03:40:08 Punkt 7. Jezus zbawił nas od wszelkiego rodzaju cierpienia fizycznego. 03:43:41 Punkt 8. Jezus zbawił nas od biedy. 03:51:09 Punkt 9. Jezus zbawił nas od wszelkiego rodzaju alienacji i odrzucenia do pełnej akceptacji ze strony Boga. 03:56:35 Punkt 10. Jezus uwolnił nas od wszelkiego rodzaju hańby i wstydu. 04:09:20 Jak przyjąć kompletne zbawienie? 04:37:50 Czym jest wielkie zbawienie?
Czym według Słowa Bożego różni się usprawiedliwienie człowieka od jego zbawienia? Jak Biblia, a zwłaszcza List do Hebrajczyków, definiuje koncept „Wielkiego Zbawienia”? Jak wygląda proces przyjmowania łaski „Wielkiego Zbawienia”? Od czego i do czego w ramach tego procesu Bóg nas uwalnia? Co grozi osobie wierzącej, która by ów proces nieświadomie zlekceważyła lub nie weszła w niego świadomie? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:15:30 Podsumowanie Listu do Hebrajczyków 01:16:15 Co jest celem uniwersalnym Listu do Hebrajczyków? 02:01:15 Czym jest wielkie (pełne, kompletne) zbawienie? Dziesięć rzeczy, które stanowią o wypełnieniu zbawienia. 02:43:10 Punkt 1. Jezus przyjął na siebie cały sprawiedliwy Boży gniew, aby Ci którzy to uznają mieli kompletny pokój z Bogiem. 02:52:25 Punkt 2. Jezus odebrał nam całą naszą tożsamość związaną ze starym życiem przez co staliśmy się kompletnie nowym stworzeniem. 03:01:35 Punkt 3. Jezus zabiera nam śmierć w dowolnej formie a w zamian daje kompletne życie. 03:10:55 Punkt 4. Zbawienie w Jezusie wyprowadza nas z każdej możliwej niewoli ku kompletnej wolności. 03:24:46 Punkt 5. Jezus zbawia nas od wszelkiego rodzaju strachu. 03:32:45 Punkt 6. Jezus uwolnił nas od wszelkiego możliwego przekleństwa. 03:40:08 Punkt 7. Jezus zbawił nas od wszelkiego rodzaju cierpienia fizycznego. 03:43:41 Punkt 8. Jezus zbawił nas od biedy. 03:51:09 Punkt 9. Jezus zbawił nas od wszelkiego rodzaju alienacji i odrzucenia do pełnej akceptacji ze strony Boga. 03:56:35 Punkt 10. Jezus uwolnił nas od wszelkiego rodzaju hańby i wstydu. 04:09:20 Jak przyjąć kompletne zbawienie? 04:37:50 Czym jest wielkie zbawienie?

Melchizedek, czyli Jak Bóg Skończył Judaizm… PRZED Powstaniem Izraela? |List do Hebrajczyków| S13E11
2022-11-11 19:00:22

W jakim celu został napisany List do Hebrajczyków? Dlaczego pismo to jest postrzegane jako agresywny atak na sam rdzeń żydowskiej tożsamości? Czy taki był zamysł autora? Czemu kluczową rolę tego dyskursu odgrywa tak tajemnicza biblijna postać jak Melchizedek? Co naprawdę wiemy o Melchizedeku, jego związku z Mesjaszem Jezusem? I jakie ma to znaczenie dziś dla naszego bycia chrześcijanami? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:06:14 Czym jest List do Hebrajczyków dla Żydów? 00:19:50 Jaki cel ma teologiczne nauczanie Listu do Hebrajczyków? 00:38:54 Na czym polega chiazm Listu do Hebrajczyków? 00:55:02 Na czym polega tożsamość żydowska? 01:13:18 Kim był Melchizedek? 01:34:11 Jak rozumieją postać Melchizedeka Żydzi? 01:56:50 Jak można streścić List do Hebrajczyków, docierając do Melchizedeka? 02:17:42 Jakie znaczenie w sensie duchowym ma Izrael? 02:43:11 Na czym polega Nowe Przymierze? 03:02:06 Czym naprawdę jest zrozumienie definicji WIARY!? -----------------------------
W jakim celu został napisany List do Hebrajczyków? Dlaczego pismo to jest postrzegane jako agresywny atak na sam rdzeń żydowskiej tożsamości? Czy taki był zamysł autora? Czemu kluczową rolę tego dyskursu odgrywa tak tajemnicza biblijna postać jak Melchizedek? Co naprawdę wiemy o Melchizedeku, jego związku z Mesjaszem Jezusem? I jakie ma to znaczenie dziś dla naszego bycia chrześcijanami? Rozdziały: 00:00:00 Wstęp i modlitwa 00:06:14 Czym jest List do Hebrajczyków dla Żydów? 00:19:50 Jaki cel ma teologiczne nauczanie Listu do Hebrajczyków? 00:38:54 Na czym polega chiazm Listu do Hebrajczyków? 00:55:02 Na czym polega tożsamość żydowska? 01:13:18 Kim był Melchizedek? 01:34:11 Jak rozumieją postać Melchizedeka Żydzi? 01:56:50 Jak można streścić List do Hebrajczyków, docierając do Melchizedeka? 02:17:42 Jakie znaczenie w sensie duchowym ma Izrael? 02:43:11 Na czym polega Nowe Przymierze? 03:02:06 Czym naprawdę jest zrozumienie definicji WIARY!? -----------------------------

Pierwsze Zagadki Najprostszego Tekstu w Biblii | Studium Listu do Hebrajczyków | S13E10
2022-11-04 19:00:25

Skąd w teologii tyle problemów z Listem do Hebrajczyków? Czy to pismo jest w ogóle listem? Skąd wiemy, że jego adresatami są „Hebrajczycy”? Jak wyglądają bezsprzeczne dowody na Pawłowe autorstwo tego tekstu? Rozdziały: 00:00:00 Co znaczy być Hebrajczykiem? 00:14:01 Czy list do Hebrajczyków jest listem? 00:40:52 Kto jest odbiorcą listu do Hebrajczyków? 01:04:13 Jakie problemy językowe występują w liście do Hebrajczyków? 01:24:27 Czy list do Hebrajczyków jest ostrzeżeniem dla Żydów? 01:43:23 Kim jest autor listu do Hebrajczyków? 02:04:39 Jakie cechy posiadał autor Listu do Hebrajczyków? 02:34:33 Jaki podpis zostawia anonimowy autor Listu do Hebrajczyków? 02:48:24 Czy istnieje dowód, że autorem Listu do Hebrajczyków jest Paweł? -----------------------------
Skąd w teologii tyle problemów z Listem do Hebrajczyków? Czy to pismo jest w ogóle listem? Skąd wiemy, że jego adresatami są „Hebrajczycy”? Jak wyglądają bezsprzeczne dowody na Pawłowe autorstwo tego tekstu? Rozdziały: 00:00:00 Co znaczy być Hebrajczykiem? 00:14:01 Czy list do Hebrajczyków jest listem? 00:40:52 Kto jest odbiorcą listu do Hebrajczyków? 01:04:13 Jakie problemy językowe występują w liście do Hebrajczyków? 01:24:27 Czy list do Hebrajczyków jest ostrzeżeniem dla Żydów? 01:43:23 Kim jest autor listu do Hebrajczyków? 02:04:39 Jakie cechy posiadał autor Listu do Hebrajczyków? 02:34:33 Jaki podpis zostawia anonimowy autor Listu do Hebrajczyków? 02:48:24 Czy istnieje dowód, że autorem Listu do Hebrajczyków jest Paweł? -----------------------------

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie