:: ::

Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje. 1 Sm 12,22 Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. 2 Tm 2,13

Jest to odcinek podkastu:
W poszukiwaniu Słowa

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie