:: ::

Kolejny odcinek z cyklu podcastów CeBaM (Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu). O doświadczeniach Filipinek i Filipińczyków migrujących do Chin i roli, jaką odgrywają w nich emocje, będące zarówno kwestią indywidualną, jak i podstawą do budowy społeczności ( emotional community) opowiada Izabela Kujawa. Relacja opiera się na ponad 2-miesięcznych badaniach terenowych, przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2018/29/N/HS3/00528).

Izabela Kujawa – doktorantka na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń zagranicznych imigrantów w Chinach. Jest kierowniczką projektu finansowanego przez NCN w konkursie Preludium pt. „ Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej” . Od 2018 r. pracuje również w projekcie Horyzont 2020 „ Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym ”. Dzięki stypendiom studiowała i realizowała badania na Uniwersytetach Humboldta w Berlinie, Środowkoeuropejskim w Budapeszcie i Shenzhen University. Jej zainteresowania badawcze dotyczą antropologii migracji, antropologii pracy, antropologii audiowizualnej.


Jest to odcinek podkastu:
Antropofon

Podcasty Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Projekt Antropofon został zainicjowany w 2012 przez studentów IAiE. Koordynuje go Agata Stanisz. Celem projektu jest udźwiękawianie wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencję Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. Antropofon chce docierać nie tylko do zróżnicowanych środowisk akademickich, ale do wszystkich osób, instytucji oraz organizacji, które są zainteresowane wielowymiarowością kultury i praktyk społecznych.

Kategorie:
Edukacja

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie