:: ::

Jak sami siebie widzimy? Jak chcemy się sprzedać obcokrajowcom? Słów kilka o podręcznikach. Mój insta @gabina_gawronska, mój insta z brzydkimi słowami po polsku @bardzo.brzydki.polski. Moja miniaturka jest od Lizy Aleksandrovych insta @lizzzzek. Ciekawe artykuły: Dąb r o w s k a A., 1998, Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? (Próba znalezienia stereotypów), „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anu-siewicz, J. Bartmiński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 278–295. K o w a l e w s k i J., 2008, „Sześciu pijaków szukało budki z piwem”. Analiza treści kulturowych w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole”, z. 1, s. 21–32. Góralczyk P., Słownictwo związane z rodziną (na materiale list haseł Haliny Zgółkowej i serii podręczników „Hurra!!!”), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 20 (2013), s. 111-118. Kola A., O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 17 (2010), s. 507-515. Nowakowska M., Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 20 (2013), s. 141-147.

Jest to odcinek podkastu:
Gaba gada

Cześć, ahoj, živjo! Uczę polskiego obcokrajowców i czeskiego Polaków, sama uczę się słoweńskiego. Opowiadam o tym na swoim podkaście. :)
Mój instagram @gabina_gawronska, mój email ga.gawronska@gmail.com, moja piękna miniaturka jest od Lizy Aleksandrovych insta @lizzzzek.

Kategorie:
Edukacja Nauka języka

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie