Rozmowy na koniec świata

ROZMOWY NA KONIEC ŚWIATA to popularnonaukowy podcast, w którym znajdziecie rozmowy z naukowcami i ludźmi kultury, a także z pasjonatami historii, poświęcone rożnym aspektom ludzkiej kultury, w czasach spokoju i zagrożenia. Zapraszam Was tym samym do namysłu nad ludzką naturą i naszymi relacjami z otaczającym nas światem. Zgłębiając, przy pomocy moich rozmówców, historię mniej lub bardziej odległych w czasie wydarzeń, zastanowimy się nad tym jacy jesteśmy dzisiaj, a także jakie są stałe i powtarzające się elementy naszej kultury. Być może wspólnie czegoś się nauczymy...

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Odcinki od najnowszych:

OPOWIEŚCI Z EGIPSKIEJ KRYPTY. Najstarsze grobowce i współczesne badania archeologiczne
2022-09-14 17:26:22

Rozmowa z dr Joanną Dębowską-Ludwin (Instytut Archeologii UJ) na temat  badań nad najstarszymi egipskimi grobowcami i piramidami. W rozmowie  pojawiają się wyniki badań prowadzonych przez polskich archeologów i  wiele ciekawostek na temat egipskich zwyczajów pogrzebowych i odkryć  archeologicznych związanych z pierwszymi grobowcami i piramidami.    Z rozmowy dowiesz się m.in.: 

Rozmowa z dr Joanną Dębowską-Ludwin (Instytut Archeologii UJ) na temat  badań nad najstarszymi egipskimi grobowcami i piramidami. W rozmowie  pojawiają się wyniki badań prowadzonych przez polskich archeologów i  wiele ciekawostek na temat egipskich zwyczajów pogrzebowych i odkryć  archeologicznych związanych z pierwszymi grobowcami i piramidami.   


Z rozmowy dowiesz się m.in.: 

PODWODNY, TAJEMNICZY ŚWIAT MAJÓW w badaniach archeologicznych
2022-07-13 11:45:44

Rozmowa z Magdaleną Krzemień (doktorantka w Zakładzie Archeologii Nowego  Świata, Instytut Archeologii UJ) na temat podwodnych badań  archeologicznych prowadzonych przez nią i jej zespół w ramach "Petén  Itzá Project - Underwater Archaeological Expedition to Guatemala".    Z rozmowy dowiesz się m.in.  

Rozmowa z Magdaleną Krzemień (doktorantka w Zakładzie Archeologii Nowego  Świata, Instytut Archeologii UJ) na temat podwodnych badań  archeologicznych prowadzonych przez nią i jej zespół w ramach "Petén  Itzá Project - Underwater Archaeological Expedition to Guatemala".   

Z rozmowy dowiesz się m.in.  

Szlakiem ZAMKÓW I JASKIŃ. Tajemnice Jury Krakowsko-Częstochowskiej
2022-06-02 17:41:53

Rozmowa z drem Michałem Wojenką z Instytutu Archeologii UJ, poświęcona  badaniom archeologicznym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W rozmowie  pojawiają się wątki związane ze średniowiecznymi zamkami, ale także  znaleziskami z okresu średniowiecza znajdowanymi w tajemniczych  jurajskich jaskiniach.   Z rozmowy dowiesz się m.in.:  

Rozmowa z drem Michałem Wojenką z Instytutu Archeologii UJ, poświęcona  badaniom archeologicznym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W rozmowie  pojawiają się wątki związane ze średniowiecznymi zamkami, ale także  znaleziskami z okresu średniowiecza znajdowanymi w tajemniczych  jurajskich jaskiniach.  

Z rozmowy dowiesz się m.in.:  

RODZIMOWIERCY i WICCANIE. Współcześni polscy poganie w badaniach religioznawczych
2022-05-17 13:08:06

Rozmowa z dr Joanną Malitą-Król z Instytutu Religioznawstwa UJ, poświęcona współczesnym pogańskim religiom i kultom w Polsce. W rozmowie poruszane są kwestie związane z religią i magią w życiu człowieka, obserwowane i badane z perspektywy kulturoznawcy i religioznawcy.  

Rozmowa z dr Joanną Malitą-Król z Instytutu Religioznawstwa UJ, poświęcona współczesnym pogańskim religiom i kultom w Polsce. W rozmowie poruszane są kwestie związane z religią i magią w życiu człowieka, obserwowane i badane z perspektywy kulturoznawcy i religioznawcy.  

ZŁY SZELĄG i ZŁAMANY GROSZ czyli o pieniądzu i jego historii słów kilka
2022-03-17 18:41:29

Rozmowa z prof. Jarosławem Bodzkiem (archeolog, Instytut Archeologii UJ, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie) na temat historii pieniądza monetarnego i nowoczesnych badań numizmatycznych. Co to jest numizmatyka i czym  się dziś zajmuje? Jakie miejsce w badaniach nad przeszłością zajmują  analizy numizmatyczne? Co nam daje wiedza z zakresu numizmatyki, o czym mówią nam dawne monety? Kiedy rozpoczęła się produkcja pieniądza monetarnego, dlaczego on się pojawił, dlaczego właśnie w takiej a nie innej formie? Jak pozyskuje się i bada pieniądz monetarny ? Kolekcjonerstwo a numizmatyka – co je łączy? Numizmatyka a archeologia – jak te dwie specjalności ze sobą współpracują? Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie – co to za instytucja i jakie posiada zbiory? Jak pracuje nowoczesny numizmatyk? Czy są jakieś nowe nurty/metody badawcze w ramach numizmatyki? Czy rozwój technologii jest widoczny w badaniach numizmatycznych?

Rozmowa z prof. Jarosławem Bodzkiem (archeolog, Instytut Archeologii UJ, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie) na temat historii pieniądza monetarnego i nowoczesnych badań numizmatycznych.

Co to jest numizmatyka i czym  się dziś zajmuje? Jakie miejsce w badaniach nad przeszłością zajmują  analizy numizmatyczne? Co nam daje wiedza z zakresu numizmatyki, o czym mówią nam dawne monety? Kiedy rozpoczęła się produkcja pieniądza monetarnego, dlaczego on się pojawił, dlaczego właśnie w takiej a nie innej formie? Jak pozyskuje się i bada pieniądz monetarny ? Kolekcjonerstwo a numizmatyka – co je łączy? Numizmatyka a archeologia – jak te dwie specjalności ze sobą współpracują? Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie – co to za instytucja i jakie posiada zbiory? Jak pracuje nowoczesny numizmatyk? Czy są jakieś nowe nurty/metody badawcze w ramach numizmatyki? Czy rozwój technologii jest widoczny w badaniach numizmatycznych?

JAK PIROMAN Z ARCHEOLOGIEM czyli jak naukowcy badają bardzo dawne pożary
2022-02-07 11:22:36

Rozmowa z Janem Ledwoniem (archeolog, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ) na temat dzisiejszych badań nad pożarami, które miały miejsce w odległej przeszłości, np. w epoce brązu. W rozmowie pojawiają się wątki związane z odkryciem ognia przez człowieka, sposobami jego ujarzmiania i tragediami, których ślady odnajdują dziś archeolodzy.  

Rozmowa z Janem Ledwoniem (archeolog, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ) na temat dzisiejszych badań nad pożarami, które miały miejsce w odległej przeszłości, np. w epoce brązu. W rozmowie pojawiają się wątki związane z odkryciem ognia przez człowieka, sposobami jego ujarzmiania i tragediami, których ślady odnajdują dziś archeolodzy.  

"OD TEJ CHWILI PRZESTAŁAM BYĆ CZŁOWIEKIEM". Krakowskie ślady holokaustu
2022-02-01 10:30:15

Rozmowa z Kamilem Karskim (archeolog, główny inwentaryzator w Muzeum KL Plaszow w Krakowie), na temat powstającego muzeum - miejsca pamięci po obozie pracy/koncentracyjnym KL Plaszow i śladów wydarzeń II Wojny Światowej w przestrzeni miejskiej Krakowa.   "Choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, Zagłada Żydów określa cały dzisiejszy system kultury, wszystkie pytania i dylematy ponowoczesności." [Maria Janion]  

Rozmowa z Kamilem Karskim (archeolog, główny inwentaryzator w Muzeum KL Plaszow w Krakowie), na temat powstającego muzeum - miejsca pamięci po obozie pracy/koncentracyjnym KL Plaszow i śladów wydarzeń II Wojny Światowej w przestrzeni miejskiej Krakowa.  

"Choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, Zagłada Żydów określa cały dzisiejszy system kultury, wszystkie pytania i dylematy ponowoczesności." [Maria Janion]  

ZAGADKI ŚREDNIOWIECZNYCH MIAST. Krakowskie przygody z miastem pod miastem
2021-10-10 12:00:00

Rozmowa z dr. Dariuszem Niemcem (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) na temat archeologii miejskiej i krakowskich odkryć archeologicznych. W rozmowie pojawiają się informacje na temat najnowszych odkryć archeologicznych w średniowiecznych miastach (na przykładzie Krakowa) oraz niespodzianek jakie przynoszą poszukiwania śladów dawnego miasta. 

Rozmowa z dr. Dariuszem Niemcem (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) na temat archeologii miejskiej i krakowskich odkryć archeologicznych. W rozmowie pojawiają się informacje na temat najnowszych odkryć archeologicznych w średniowiecznych miastach (na przykładzie Krakowa) oraz niespodzianek jakie przynoszą poszukiwania śladów dawnego miasta. 

TAJEMNICE NASZYCH POCZĄTKÓW. Archeologia o epoce kamienia i najstarszych śladach kultury symbolicznej
2021-09-27 15:12:59

Rozmowa z prof. dr. hab. Pawłem Valde-Nowakiem poświęcona epoce kamienia  i najnowszym odkryciom naukowym dokonanym także w Polsce. W rozmowie  poruszane są wątki dotyczące paleolitycznej magii i wierzeń oraz zagadek  jakie wciąż wiążą się z tym bardzo długim i zróżnicowanym okresem.   

Rozmowa z prof. dr. hab. Pawłem Valde-Nowakiem poświęcona epoce kamienia  i najnowszym odkryciom naukowym dokonanym także w Polsce. W rozmowie  poruszane są wątki dotyczące paleolitycznej magii i wierzeń oraz zagadek  jakie wciąż wiążą się z tym bardzo długim i zróżnicowanym okresem.   

CZARNY CZAS MEDYCYNY. Nazistowscy lekarze, nieludzkie eksperymenty i medycy w pierwszej połowie XX wieku
2021-07-20 18:27:59

Rozmowa z dr. Michałem Palaczem - historykiem z Oxford Brooks University - na temat ciemnej karty medycyny XX wieku. W rozmowie poruszane są wątki badań nad historią medycyny, funkcjonowania medyków w okresie nazistowskim i nieetycznych, nieludzkich praktyk stosowanych przez nazistowskich lekarzy.

Rozmowa z dr. Michałem Palaczem - historykiem z Oxford Brooks University - na temat ciemnej karty medycyny XX wieku. W rozmowie poruszane są wątki badań nad historią medycyny, funkcjonowania medyków w okresie nazistowskim i nieetycznych, nieludzkich praktyk stosowanych przez nazistowskich lekarzy.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie