Kurs Cudów (Lekcje 61-365)

JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA - dalszy ciąg spotkań online z oświecającym treningiem umysłu Kursu Cudów.

Zapraszam Cię do wielkiej przygody przebudzenia – czyli DOŚWIADCZENIA tego, kim naprawdę jesteś – poprzez uwolnienie od fałszywych ograniczonych definicji i wyobrażeń, jakie wytworzyłeś na temat siebie, Boga i świata.

Jako narzędzia naszej duchowej przemiany użyjemy kolejnych lekcji z Kursu Cudów od 61 do 365. Znajdziesz tu nagrania z prowadzonych przeze mnie na żywo codziennych kilkunastominutowych zajęć online opartych na kolejnych lekcjach z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów.

Lekcje z Książki Ćwiczeń używane w nagraniach pochodzą z tłumaczenia Wydawnictwa Poza Czasem opartego na angielskim oryginale Książki Ćwiczeń Kursu Cudów © 1975, 1992, 2007 wydanego przez Foundation for Inner Peace. Tłumaczeń tych używam za zgodą właściciela praw autorskich do Kursu – Foundation for Inner Peace, P.O. Box 598, Mill Valley, CA 94942-0598, www.acim.org; info@acim.org. Sporadycznie używam też pomocniczo wybranych fragmentów Tekstu, Podręcznika dla nauczycieli oraz Wyjaśnienia pojęć w tłumaczeniu Lucy Rudnickiej (Wydawnictwo Centrum 2007).

Więcej informacji o zajęciach możesz uzyskać na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/


Odcinki od najnowszych:

Lekcja 365 Kursu Cudów i Epilog
2017-12-31 08:27:55

Spotkanie z lekcją 365 Kursu Cudów: Tę świętą chwilę daję Tobie. Ty przejmij prowadzenie, albowiem chcę iść za Tobą, pewien, że Twoje przewodnictwo niesie mi pokój. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 364 (Kurs Cudów)
2017-12-30 08:00:43

Spotkanie z lekcją 364 Kursu Cudów: Tę świętą chwilę daję Tobie. Ty przejmij prowadzenie, albowiem chcę iść za Tobą, pewien, że Twoje przewodnictwo niesie mi pokój. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 363 (Kurs Cudów)
2017-12-29 08:00:41

Spotkanie z lekcją 363 Kursu Cudów: Tę świętą chwilę daję Tobie. Ty przejmij prowadzenie, albowiem chcę iść za Tobą, pewien, że Twoje przewodnictwo niesie mi pokój. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 362 (Kurs Cudów)
2017-12-28 08:00:15

Spotkanie z lekcją 362 Kursu Cudów: Tę świętą chwilę daję Tobie. Ty przejmij prowadzenie, albowiem chcę iść za Tobą, pewien, że Twoje przewodnictwo niesie mi pokój. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 361 (Kurs Cudów)
2017-12-27 01:00:05

Spotkanie z lekcją 361 Kursu Cudów: Tę świętą chwilę daję Tobie. Ty przejmij prowadzenie, albowiem chcę iść za Tobą, pewien, że Twoje przewodnictwo niesie mi pokój. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 360 (Kurs Cudów)
2017-12-26 01:00:05

Spotkanie z lekcją 360 Kursu Cudów: Pokój mi, świętemu Synowi Boga. Pokój memu bratu, który jest jednym ze mną. Niech dzięki nam cały świat będzie pobłogosławiony pokojem. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 359 (Kurs Cudów)
2017-12-25 08:00:40

Spotkanie z lekcją 359 Kursu Cudów: Odpowiedź Boga jest pewną formą pokoju. Wszelki ból jest uzdrowiony, wszelkie nieszczęście – zastąpione radością. Wszystkie drzwi więzienne zostają otwarte. A wszelki grzech rozumie się jako zwykłą pomyłkę. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 358 (Kurs Cudów)
2017-12-24 08:00:36

Spotkanie z lekcją 358 Kursu Cudów: Żadne wołanie do Boga nie może być nieusłyszane ani pozostawione bez odpowiedzi. I tego mogę być pewien: Jego odpowiedź jest tą, której naprawdę pragnę. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 357 (Kurs Cudów)
2017-12-23 09:26:08

Spotkanie z lekcją 357 Kursu Cudów: Prawda odpowiada na każde nasze wołanie do Boga, najpierw odpowiadając cudami, a potem powracając do nas, aby być sobą. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Lekcja 356 (Kurs Cudów)
2017-12-22 08:00:45

Spotkanie z lekcją 356 Kursu Cudów: Choroba jest tylko innym imieniem grzechu. Uzdrowienie jest tylko innym imieniem Boga. Cud jest zatem wołaniem do Niego. Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 1 do 60 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/pierwsze-50-lekcji/ Informacje o spotkaniach online z lekcjami Kursu Cudów od 61 do 365 znajdziesz na stronie: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie