:: ::

POKAŻ MNIEJ Trzecia niedziela w Kościele w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Środków Społecznego Przekazu. To dzień szczególnej modlitwy za ludzi mediów, a także przypomnienia sobie o roli jaką pełnią środki społecznego przekazu w codziennym życiu chrześcijanina. Tego dnia Kościół przypomina także, że środki te należy wykorzystywać w dziele ewangelizacji.  Jak pisał w Evangelii nuntiandi św. Paweł VI: "W naszych czasach, które charakteryzują się używaniem środków społecznego przekazu, zwanych mass-media, przy pierwszym zapoznawaniu z wiarą, w nauczaniu katechetycznym, czy w dalszym pogłębianiu wiary, nie może braknąć ich pomocy, jak to już zaznaczyliśmy wyżej.  Środki te, wprzęgnięte w służbę Ewangelii, niezmiernie poszerzają zakres słuchania Słowa Bożego i zanoszą orędzie zbawienia do milionów ludzi. Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali. Za ich pośrednictwem głosi orędzie, jakie mu zostało powierzone, „na dachach”; w nich znajduje nowe i skuteczne formy świętego oddziaływania, współczesną ambonę; poprzez nie może przemawiać do rzesz.  Wszakże używanie środków przekazu społecznego do prowadzenia ewangelizacji stawia pewne żądanie. Orędzie ewangeliczne ma przez nie tylko docierać do wielkiej liczby ludzi, ale także odznaczać się zdatnością przenikania do sumienia każdego, zapadnięcia w serce każdego pojedynczego człowieka, tak, jakby on był jedynym ze wszystkim, co najbardziej w nim własne i osobiste, oraz zdatnością budzenia jego osobistego przyzwolenia i zobowiązania". (EN 45).  Orędzie papieża Franciszka na LXI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2022): https://www.vatican.va/content/france... Bp Markowski na Dzień Środków Społecznego Przekazu: dziennikarska misja komunikacji ma na celu budowanie dobra wspólnego: https://opoka.org.pl/News/Polska/2022... #NiedzielaŚrodkówSpołecznegoPrzekazu #media #nowaewangelizacja #ParafiaNajświętszegoZbawiciela #Warszawa #kazanie #homilia #ewangelia #pokatolicku


Jest to odcinek podkastu:
#pokatolicku

Ks. Krzysztof Gryz - o Bogu, Kościele, wierze i życiu - #pokatolicku

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie