Biblia - SŁOWA ŻYCIA

Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Z biblistą o Piśmie Świętym i nie tylko.


Odcinki od najnowszych:

#20 Bystrzak, który wciąż stawał się mądrzejszy. S2E7
2021-01-20 04:00:00

Kiedyś bardzo gorliwa i religijna katechetka postanowiła zrobić lekcję religii w oparciu o tekst biblijny noszący tytuł: Dwunastoletni Jezus w świątyni , który dziś czytamy. Pani katechetka rozdała teksty do przeczytania, aby dzieci szukały odpowiedzi na pytanie: Czy Pan Jezus słuchał swoich rodziców? kiedy skończyli czytać powtórzyła pytanie i usłyszała głośne NIE! A Ty co myślisz ?

#19 By dostrzec Boga w obrzędach religijnych. S2E6
2021-01-13 04:00:00

Maryja, Józef i Jezus uczestniczą w zwyczajnych obrzędach religijnych, a Symeon i Anna mówią, że to Bóg wkracza do świątyni. Co oznacza miecz, który ma przeniknąć duszę Maryi, a o którym mówi Symeon?

#18 Jak opowiedzieć i wyznać, że Bóg się narodził? S2E5
2021-01-06 04:00:00

Dziś będziemy czytać o Narodzinach Jezusa w Betlejem w kolejnym fragmencie Ewangelii św. Łukasza. Zaczniemy jednak od opisu narodzin cesarza Augusta, który panował już w Rzymie, gdy Jezus przyszedł na świat... Zapamiętajmy opis narodzin cesarza, którego poddanym przez 20 lat był Jezus.

#17 Opowiedzieć i wyśpiewać o narodzinach Jana. S2E4
2020-12-30 04:00:00

Po scenie Nawiedzenia wraz z Pieśnią Maryi (1, 39-56) następują dwa teksty o narodzinach i obrzezaniu Jana oraz Jezusa (1, 57-80 i 2, 1-20). One winny być jednak czytane oddzielenie, jak na to wskazują już same proporcje objętości opisów. Narodziny Jana obejmują 2 wersety (1, 57-58), Jezusa zaś 20 (2, 1-20). Natomiast obrzezanie Jana wraz z nadaniem imienia zajmuje 20 wersetów (1, 59-79) Jezusa zaś 1 (2, 21). Można przypuszczać, że Jan jako ostatni prorok Starego Testamentu włączony musi być do ludu przymierza w sposób wyjątkowy, o czym przekonamy się dziś.

#16 Odwiedziny zakończone uwielbieniem Boga. S2E3
2020-12-23 04:00:00

Chcemy przeczytać tekst zatytułowany zwykle jako Nawiedzenie , w domyśle Elżbiety przez Maryję, z którym złączony jest kolejny, zatytułowany Magnificat , Oba teksty będziemy czytać po kolei, oddzielając je przez komentarz.

#13 Najlepiej mieć i podręcznik i nauczyciela
2020-12-02 04:00:00

W świecie podręczników mamy dwupodział. Jedne wymagają nauczyciela, który wprowadzi w dane zagadnienie, poleci coś przeczytać, sprawdzi czy uczniowie dobrze zrozumieli, ewentualnie powtórzy czy poszerzy o zagadnienia, które mogą się przydać dla danej grupy. Są i podręczniki - samouczki i one nie wymagają pomocy nauczyciela. Internetu oferuje dziś wiele materiałów nieraz w formie interaktywnej, wciągającej, mobilizującej uczestnika bardziej niż zajęcia w formie tradycyjnej.  Biblia jest podobna do podręcznika, który wymaga obecności nauczyciela, przynajmniej na początku. 

#12 Jak głosić Dobrą Nowinę? Podręcznik metodyczny Jezusowego nauczania.
2020-11-25 04:00:00

Czytając Ewangelię zwracajmy uwagę nie tylko na to co Jezus mówi, ale zwracajmy również uwagę na to dlaczego tak mówi do tego człowieka, choć przed chwilą przemawiał inaczej do innego. Uczmy się od Jezusa wiary w to co robi i mówi. Uczmy się też od Niego wrażliwości na człowieka, który ma prawo usłyszeć od nas odpowiednie słowo, takie, jakie by do niego powiedział Jezus, w jego okolicznościach życiowych. Przyglądnijmy się metodycznym wskazaniom odnoście tego, jak naukę Jezusa przekazywać dziś różnym odbiorcom. Skuteczność słów Jezusa zależy od osobistej więzi między Jezusem a słuchaczem. Wskażemy trzy typy odniesienia do Jezusa i związane z tym sposoby Jezusowego nauczania: Odpowiedzi na pytania przeciwników i krytyków Rozmowy z sympatykami i obserwatorami, którzy nie są Jego uczniami Nauczanie, formowanie i wzywanie do naśladowania skierowane przez Jezusa do tych, którzy zostali wybrani na uczniów i Apostołów

#11 Podręcznik z najpełniejszym ujęciem dziejów świata
2020-11-18 04:00:00

Gdyby zapytać, do jakiego podręcznika podobna jest Biblia można by dać kilka odpowiedzi. Pierwsza najbardziej uprawniona brzmi podręcznik do religii. Jeżeli obejmuje Stary i Nowy Testament stanowi najważniejsza księgę dla Chrześcijan. Gdy obejmuje jedynie Stary Testament - będzie to pierwszy podręcznik dla wyznawców Judaizmu. Konsekwentnie pierwszym podręcznikiem na lekcjach religii powinna być Biblia a dopiero później katechizmy i inne materiały.  pod pewnym względem Biblia jest podobna do podręcznika historii ale jeszcze bardziej jest unikalną antologią zróżnicowanych tekstów do dziejów narodu Izraela i początków Chrześcijaństwa, początków Kościoła.  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie