Wł@cz kulturę! - cykl 10 podcastów dot. różnych dziedzin kultury i sztuki

Wł@cz kulturę! - to cykl składający z 10 podcastów dot. różnych dziedzin kultury i sztuki, dedykowany pracownikom instytucji kultury, liderom lokalnych społeczności oraz wszystkim zainteresowanym podejmowaną w nich tematyką. Nagrania obejmują rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin kultury i sztuki. Zapraszamy :)

Videopodcasty zrealizowane zostały w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”

Nagrania dostępne są na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska


Odcinki od najnowszych:

Odcinek 10 - Kultura jako motor kreatywności i wzrostu innowacyjności
2020-12-23 00:30:15

Videopodcast pt. „Kultura jako motor kreatywności i wzrostu innowacyjności”    Gośćmi odcinka są:           Dominika Kawalerowicz - absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury" realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy udziale prof. Hausnera. Od czasów studenckich związana z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku pracowała w biurze Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jako kierowniczka działu programowego, a od 2018 roku jest Dyrektorem Programowym Strefy Kultury Wrocław. W jej zespole realizowane są m.in. projekty z zakresu wolontariatu, podnoszenia kompetencji sektora kultury pod marką Praktycy kultury, działania międzynarodowe i rezydencyjne, kulturalne i animacyjne na wrocławskich podwórkach pod hasłem “Sąsiadujemy”, program wsparcia dla aktywnych mieszkańców Wrocławia Mikrogranty, Wrocławski Program Wydawniczy oraz Europejska Noc Literatury. --------------------   Rafał "Koza" Koziński - Od lat 90-tych niestrudzony animator życia kulturalnego w Lublinie jako: kurator, kreator, producent, menadżer, kulturotwórca, edukator, artysta przestrzeni publicznej oraz organizator wydarzeń „ogólnomiejskich”. Kurator Festiwalu Kultury Alternatywnej „ZdAErzenia” (od 1998 roku, 12 edycji), Festiwalu Teatrów Niszowych „Theatrograf” i wielu innych inicjatyw w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Laureat nagrody „Złota Gwiazda Partnerstwa” przyznanej przez Komisję Europejską w roku 2006 za projekt „Stereotypy a Rzeczywistość” realizowany we współpracy z Nancy (Francją) i Karlsruhe (Niemcy), który został uznany za wzorcowy projekt europejski. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad tworzeniem kultury dla zmiany społecznej. Twórca i koordynator Nocy Kultury (6 edycji), największego publicznego fenomenu aktywności kulturalnej Lublina, co roku gromadzącego 100 tysięcy uczestników oraz ponad 250 wydarzeń artystycznych. Ukrainofil z tendencjami do zachwytu nad całą kulturą wschodniej Europy. Kreator programu współpracy kulturalnej „Trans_Misja_Lublin_Ukraina”. Twórca projektu „L² - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”– kulturalnych „najazdów” ponad 100 artystów Lublina na Lwów i vice versa. Kreator projektu „Koalicja 2016” kreującego innowacyjną formę współpracy miast Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź z Wrocławiem jako Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. Koordynator koncepcyjno-programowy obchodów 700 lecia nadania miastu Lublina prawa magdeburskiego i obywatelskiego. --------------------   Videopodcast pt. "Kultura jako motor kreatywności i wzrostu innowacyjności" zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”    Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Kultura jako motor kreatywności i wzrostu innowacyjności”   

Gośćmi odcinka są:          

Dominika Kawalerowicz - absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury" realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy udziale prof. Hausnera. Od czasów studenckich związana z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Od 2012 roku pracowała w biurze Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jako kierowniczka działu programowego, a od 2018 roku jest Dyrektorem Programowym Strefy Kultury Wrocław. W jej zespole realizowane są m.in. projekty z zakresu wolontariatu, podnoszenia kompetencji sektora kultury pod marką Praktycy kultury, działania międzynarodowe i rezydencyjne, kulturalne i animacyjne na wrocławskich podwórkach pod hasłem “Sąsiadujemy”, program wsparcia dla aktywnych mieszkańców Wrocławia Mikrogranty, Wrocławski Program Wydawniczy oraz Europejska Noc Literatury.

--------------------  

Rafał "Koza" Koziński - Od lat 90-tych niestrudzony animator życia kulturalnego w Lublinie jako: kurator, kreator, producent, menadżer, kulturotwórca, edukator, artysta przestrzeni publicznej oraz organizator wydarzeń „ogólnomiejskich”. Kurator Festiwalu Kultury Alternatywnej „ZdAErzenia” (od 1998 roku, 12 edycji), Festiwalu Teatrów Niszowych „Theatrograf” i wielu innych inicjatyw w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.

Laureat nagrody „Złota Gwiazda Partnerstwa” przyznanej przez Komisję Europejską w roku 2006 za projekt „Stereotypy a Rzeczywistość” realizowany we współpracy z Nancy (Francją) i Karlsruhe (Niemcy), który został uznany za wzorcowy projekt europejski. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad tworzeniem kultury dla zmiany społecznej. Twórca i koordynator Nocy Kultury (6 edycji), największego publicznego fenomenu aktywności kulturalnej Lublina, co roku gromadzącego 100 tysięcy uczestników oraz ponad 250 wydarzeń artystycznych. Ukrainofil z tendencjami do zachwytu nad całą kulturą wschodniej Europy. Kreator programu współpracy kulturalnej „Trans_Misja_Lublin_Ukraina”.

Twórca projektu „L² - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”– kulturalnych „najazdów” ponad 100 artystów Lublina na Lwów i vice versa. Kreator projektu „Koalicja 2016” kreującego innowacyjną formę współpracy miast Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź z Wrocławiem jako Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. Koordynator koncepcyjno-programowy obchodów 700 lecia nadania miastu Lublina prawa magdeburskiego i obywatelskiego.

--------------------  

Videopodcast pt. "Kultura jako motor kreatywności i wzrostu innowacyjności" zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”   

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Odcinek 9 - Literatura (biblioterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę
2020-12-06 11:29:31

Videopodcast pt. „Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?”    Gośćmi odcinka są:         Karolina Suska - socjolożka, trenerka, tutorka, dyrektorka biblioteki działającej na  wsi. Aktywna Kobieta Lubelszczyzny, laureatka tytułu Bibliotekarz Roku w  województwie lubelskim, a także Stypendium im. Olgi Rok. Absolwentka  UJ, Szkoły Liderów PAFW i Akademii Liderów Kultury. Wiejska aktywistka  zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym  uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Pasjonatka odkrywania potencjału  drzemiącego w ludziach, przekonana o tym, że biblioteka może zmieniać  życie jej odbiorców. Autorka wielu projektów społeczno-kulturalnych, które aktywizują  społeczność, m.in. “Kobiety & Książki”; “Biblioteka jest Kobietą”,  “Matki i córki - kobiety gminy Łaziska”; “Ferie i wakacje w BIBLIO!”,  “Pikniki Sąsiedzkie”; “MBAK - Mobilna Biblioteka Aktywnych Kobiet”,  “Kobiety SAD”; “Integrowanie przez wspólne działanie” itd….  Ambasadorka  EPALE. Uwielbia zmiany, biblio_spotkania i aktywność rozwojową. W  wolnym czasie miłośniczka podróży i fotografii społecznej.    -------------------- Jola Janiec - na co dzień jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Hrubieszowie, gdzie poza obowiązkami dyrektora zajmuje się  działalnością animacyjną i edukacyjną placówki. Jest trenerem,  bibliotekarzem, animatorem kultury, pedagogiem. Pracuje z dziećmi,  młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie włącza się w działania środowiskowe  sprzyjają upowszechnianiu i udostępnianiu szeroko pojętej kultury. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (kierunek:  animator i menedżer kultury oraz pedagogika), I edycji Szkoły  Trenerskiej STOP-PRB, Kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „Dobre  Spotkanie – jak to zrobić”, Szkoły Liderów PAFW. Uczestniczka i  ambasadorka Programu LABiB, Projektów „Czytanie dziedzictwa kultury”  Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie oraz I edycji Akademii  Partycypacji Społecznej „Przystanek Animacja” a także Akademii  Partycypacji Społecznej „Desant animacyjny”. Posiada certyfikat w  zakresie przygotowania do towarzyszenia seniorom w uczeniu się L3M  Radość uczenia się przez całe życie wg M. Montessori, w ramach którego  prowadzi zajęcia wpływające na zdrowie publiczne i włączanie seniorów w  życie społeczne. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej animacji kulturalnej,  facylitacji i prowadzenia spotkań (np. metoda Debaty oksfordzkiej),  zagadnień regionalizmu, pracy z różnymi grupami użytkowników biblioteki,  promocji kultury, budowania zespołu i komunikacji, przeciwdziałania  wykluczeniu cyfrowemu seniorów (np. Finanse w bibliotece). Działa na  rzecz rozwoju społeczności lokalnej, szczególnie w obszarze pracy z  młodzieżą, kultury i działalności na rzecz innych. Pracuje dla ludzi i  wierzy w ludzi. Prywatnie lubi ciekawe i inspirujące spotkanie z drugim  człowiekiem. --------------------   Videopodcast pt. "Literatura (biblioterapia) i jej wpływ na włączenie w  kulturę" zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”    Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie  autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?”   

Gośćmi odcinka są:        

Karolina Suska - socjolożka, trenerka, tutorka, dyrektorka biblioteki działającej na  wsi. Aktywna Kobieta Lubelszczyzny, laureatka tytułu Bibliotekarz Roku w  województwie lubelskim, a także Stypendium im. Olgi Rok. Absolwentka  UJ, Szkoły Liderów PAFW i Akademii Liderów Kultury. Wiejska aktywistka  zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym  uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Pasjonatka odkrywania potencjału  drzemiącego w ludziach, przekonana o tym, że biblioteka może zmieniać  życie jej odbiorców.

Autorka wielu projektów społeczno-kulturalnych, które aktywizują  społeczność, m.in. “Kobiety & Książki”; “Biblioteka jest Kobietą”,  “Matki i córki - kobiety gminy Łaziska”; “Ferie i wakacje w BIBLIO!”,  “Pikniki Sąsiedzkie”; “MBAK - Mobilna Biblioteka Aktywnych Kobiet”,  “Kobiety SAD”; “Integrowanie przez wspólne działanie” itd….  Ambasadorka  EPALE. Uwielbia zmiany, biblio_spotkania i aktywność rozwojową. W  wolnym czasie miłośniczka podróży i fotografii społecznej.   

--------------------

Jola Janiec - na co dzień jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Hrubieszowie, gdzie poza obowiązkami dyrektora zajmuje się  działalnością animacyjną i edukacyjną placówki. Jest trenerem,  bibliotekarzem, animatorem kultury, pedagogiem. Pracuje z dziećmi,  młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie włącza się w działania środowiskowe  sprzyjają upowszechnianiu i udostępnianiu szeroko pojętej kultury.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (kierunek:  animator i menedżer kultury oraz pedagogika), I edycji Szkoły  Trenerskiej STOP-PRB, Kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „Dobre  Spotkanie – jak to zrobić”, Szkoły Liderów PAFW. Uczestniczka i  ambasadorka Programu LABiB, Projektów „Czytanie dziedzictwa kultury”  Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie oraz I edycji Akademii  Partycypacji Społecznej „Przystanek Animacja” a także Akademii  Partycypacji Społecznej „Desant animacyjny”. Posiada certyfikat w  zakresie przygotowania do towarzyszenia seniorom w uczeniu się L3M  Radość uczenia się przez całe życie wg M. Montessori, w ramach którego  prowadzi zajęcia wpływające na zdrowie publiczne i włączanie seniorów w  życie społeczne.

Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej animacji kulturalnej,  facylitacji i prowadzenia spotkań (np. metoda Debaty oksfordzkiej),  zagadnień regionalizmu, pracy z różnymi grupami użytkowników biblioteki,  promocji kultury, budowania zespołu i komunikacji, przeciwdziałania  wykluczeniu cyfrowemu seniorów (np. Finanse w bibliotece). Działa na  rzecz rozwoju społeczności lokalnej, szczególnie w obszarze pracy z  młodzieżą, kultury i działalności na rzecz innych. Pracuje dla ludzi i  wierzy w ludzi. Prywatnie lubi ciekawe i inspirujące spotkanie z drugim  człowiekiem.

--------------------  

Videopodcast pt. "Literatura (biblioterapia) i jej wpływ na włączenie w  kulturę" zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”   

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie  autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PolskaOdcinek 8 - Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?
2020-12-02 23:56:25

Videopodcast pt. „Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?”    Gośćmi odcinka są:       Ania Żórawska - prezeska i współtwórczyni Fundacji Kultury bez Barier, ekspertka dostępnych wydarzeń; Od 12 lat działa na rzecz udostępniania kultury osobom z różnymi niepełnosprawnościami, szczególnie wzroku i słuchu. Od stycznia 2011 roku koordynuje projekt pilotażowy "Kultura bez barier" dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu audiodeskrypcji oraz obsługi osób z niepełnosprawnością. Autorka audiodeskrypcji do wielu tekstów kultury, m.in. filmów i spektakli teatralnych. Ekspertka w projekcie „Małopolska. Kultura Wrażliwa” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury, ekspertka w Zespole Sterującym do programu MKiDN Infrastruktura Domów Kultury na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury, współautorka „Wytycznych ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy”, członkini Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatorka Kolektywu Otwartej Kultury. Pomysłodawczyni i założycielka Sieci Liderek i Liderów Dostępności, wspierającej koordynatorów i koordynatorki dostępności z całej Polski. Fundacja Kultury bez Barier - https://kulturabezbarier.org/ -------------------- Agata Sztorc - Edukatorka, animatorka kultury, historyczka sztuki, pasjonatka polskiego języka migowego. Kuratorka programu edukacyjnego oraz koordynatorka dostępności Galeria Labirynt. Członkini Stowarzyszenie "Otwieracz". Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami, realizuje szkolenie dla nauczycieli, edukatorów oraz przygotowuje interaktywne wystawy sztuki współczesnej dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka wielu projektów, w tym także tych poświęconych tematowi dostępności, m.in. Dotknij tego, co widzę (projekt fotografii osób niewidomych realizowany we współpracy z Fundacją Geografie Kulturowe z Kijowa), Sztuka pełna zmysłów (warsztaty sensoryczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku), spacery Pokazywanie miasta (spacery po mieście prowadzone przez niewidomych mieszkańców, projekt zrealizowany jako podsumowanie Szkoły Patrzenia we współpracy z Instytutem Fotografii Fort w Warszawie). Wykładowczyni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpracowniczka Instytutu Psychologii KUL z którym prowadzi badania percepcji sztuki współczesnej, współautorka artykułów naukowych. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin na udział w programie wyjazdowym Trends in Interdisciplinary Studies. 4th Avant Conference 2019, Porto, Portugalia. W 2019 roku otrzymała medal Prezydenta Miasta Lublin za działalność skierowaną do osób z niepełnosprawnościami wzroku. Laureatka nagrody Żurawie Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2017 w kategorii animator kultury. Galeria Labirynt - https://labirynt.com/ Stowarzyszenie "Otwieracz" - https://www.facebook.com/Otwieraczlublin/ -------------------- Videopodcast pt. „Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”    Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?”   

Gośćmi odcinka są:      

Ania Żórawska - prezeska i współtwórczyni Fundacji Kultury bez Barier, ekspertka dostępnych wydarzeń; Od 12 lat działa na rzecz udostępniania kultury osobom z różnymi niepełnosprawnościami, szczególnie wzroku i słuchu. Od stycznia 2011 roku koordynuje projekt pilotażowy "Kultura bez barier" dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu audiodeskrypcji oraz obsługi osób z niepełnosprawnością.

Autorka audiodeskrypcji do wielu tekstów kultury, m.in. filmów i spektakli teatralnych. Ekspertka w projekcie „Małopolska. Kultura Wrażliwa” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury, ekspertka w Zespole Sterującym do programu MKiDN Infrastruktura Domów Kultury na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury, współautorka „Wytycznych ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy”, członkini Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatorka Kolektywu Otwartej Kultury. Pomysłodawczyni i założycielka Sieci Liderek i Liderów Dostępności, wspierającej koordynatorów i koordynatorki dostępności z całej Polski.

Fundacja Kultury bez Barier - https://kulturabezbarier.org/

--------------------

Agata Sztorc - Edukatorka, animatorka kultury, historyczka sztuki, pasjonatka polskiego języka migowego. Kuratorka programu edukacyjnego oraz koordynatorka dostępności Galeria Labirynt. Członkini Stowarzyszenie "Otwieracz".

Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami, realizuje szkolenie dla nauczycieli, edukatorów oraz przygotowuje interaktywne wystawy sztuki współczesnej dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka wielu projektów, w tym także tych poświęconych tematowi dostępności, m.in. Dotknij tego, co widzę (projekt fotografii osób niewidomych realizowany we współpracy z Fundacją Geografie Kulturowe z Kijowa), Sztuka pełna zmysłów (warsztaty sensoryczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku), spacery Pokazywanie miasta (spacery po mieście prowadzone przez niewidomych mieszkańców, projekt zrealizowany jako podsumowanie Szkoły Patrzenia we współpracy z Instytutem Fotografii Fort w Warszawie). Wykładowczyni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpracowniczka Instytutu Psychologii KUL z którym prowadzi badania percepcji sztuki współczesnej, współautorka artykułów naukowych. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin na udział w programie wyjazdowym Trends in Interdisciplinary Studies. 4th Avant Conference 2019, Porto, Portugalia. W 2019 roku otrzymała medal Prezydenta Miasta Lublin za działalność skierowaną do osób z niepełnosprawnościami wzroku. Laureatka nagrody Żurawie Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2017 w kategorii animator kultury.

Galeria Labirynt - https://labirynt.com/

Stowarzyszenie "Otwieracz" - https://www.facebook.com/Otwieraczlublin/

--------------------

Videopodcast pt. „Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”   

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PolskaOdcinek 7 - Wielokulturowość miast, kiedyś i dziś – jak wykorzystać ten potencjał do włączania w kulturę?
2020-11-02 02:06:45

Videopodcast pt. „Wielokulturowość miast, kiedyś i dziś – jak wykorzystać ten potencjał do włączania w kulturę?”    Gośćmi odcinka są:     Anna Dąbrowska - aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber ( http://www.hf.org.pl/ao/index.php ). Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS (pracuję nad rozprawą doktorską, czy możliwe jest wsparcie integracyjne migracji ukraińskiej przez mniejszość ukraińską mieszkającą w Polsce wobec braku wsparcia instytucjonalnego). Czasem także performerka. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od 2005 do 2008 r. była związana z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" i programem Akademia Obywatelska. W Homo Faber jest od 2005 roku. Od 2011 roku jest prezeską Stowarzyszenia. Koordynuję Program Integracja, gdzie zajmowała się wsparciem integracji studentów i studentek zagranicznych przyjeżdżających do miasta na studia (2009-2017 program Witamy w Lublinie). Obecnie skupia się na dorosłych imigrantach (program “Niewidzialni mieszkańcy” od 2018 roku) oraz na lobbowaniu w urzędzie zmian sprzyjających integracji (we wrześniu tego roku z jej inicjatywy powstanie pierwszą w Lublinie Komisja Dialogu Obywatelskiego ds integracji imigrantów i imigrantek). Z ramienia Homo Faber jest także członkinią Rady Programowej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowanej przez Fundacja La Strada. Jest także członkinią Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. -------------------- Olga Stobiecka-Rozmiarek - z wykształcenia socjolożka i antropolożka kulturowa, z pasji do pracy z ludźmi trenerka edukacji międzykulturowej, trenerka dramy stosowanej, instruktorka ruchu i tańca kreatywnego; od 2005 pracuje z grupami młodzieży i dorosłych (wolotnariusze/szki, studenci/tki, animatorzy/rki, edukatorzy/rki, nauczyciele/lki, nastolatki, młodzież z niepełnosprawnościami, seniorzy/rki, grupy wielokulturowe, z doświadczeniem uchodźczym, młodzież z placówek opiekuńczo wychowawczych, młodzież w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej). Współzałożycielka CIM Horyzonty (aktywna działaczka w CIM Horyzonty 2003 - 2013). Obecnie jako freelancerka buduje autorską Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Instytucjami Kultury i Oświaty w kraju i za granicą. Aktywna członkini Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, trenerka dramy II stopnia. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacji kulturowej na rzecz aktywizacji młodzieży i społeczności lokalnych w obszarze: budowania relacji, rozwijania potencjału twórczego, edukacji międzykulturowej, różnorodności, edukacji antydyskryminacyjnej, aktywności obywatelskiej. Dbając o swój rozwój zawodowy systematycznie szkoli się i korzysta z superwizji trenerskiej; jest pasjonatką metodologii Teatru Uciśnionych; jako jokerka teatru forum zrealizowała 8 interaktywnych spektakli Teatru Forum. Prywatnie miłośniczka dzieci, zwierząt, przyrody . Uwielbia podróże bliskie i dalekie, wędrówki po lesie, przytulanie do drzew, pływanie w jeziorach, rzekach, morzach, taniec spontaniczny i muzykę etniczną. https://www.facebook.com/ImaginariumOlgaStobieckaRozmiarek -------------------- Videopodcast pt. „Wielokulturowość miast, kiedyś i dziś – jak wykorzystać ten potencjał do włączania w kulturę?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”    Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Wielokulturowość miast, kiedyś i dziś – jak wykorzystać ten potencjał do włączania w kulturę?”   

Gośćmi odcinka są:    

Anna Dąbrowska - aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber (http://www.hf.org.pl/ao/index.php). Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS (pracuję nad rozprawą doktorską, czy możliwe jest wsparcie integracyjne migracji ukraińskiej przez mniejszość ukraińską mieszkającą w Polsce wobec braku wsparcia instytucjonalnego). Czasem także performerka. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od 2005 do 2008 r. była związana z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" i programem Akademia Obywatelska. W Homo Faber jest od 2005 roku. Od 2011 roku jest prezeską Stowarzyszenia. Koordynuję Program Integracja, gdzie zajmowała się wsparciem integracji studentów i studentek zagranicznych przyjeżdżających do miasta na studia (2009-2017 program Witamy w Lublinie). Obecnie skupia się na dorosłych imigrantach (program “Niewidzialni mieszkańcy” od 2018 roku) oraz na lobbowaniu w urzędzie zmian sprzyjających integracji (we wrześniu tego roku z jej inicjatywy powstanie pierwszą w Lublinie Komisja Dialogu Obywatelskiego ds integracji imigrantów i imigrantek). Z ramienia Homo Faber jest także członkinią Rady Programowej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowanej przez Fundacja La Strada. Jest także członkinią Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

--------------------

Olga Stobiecka-Rozmiarek - z wykształcenia socjolożka i antropolożka kulturowa, z pasji do pracy z ludźmi trenerka edukacji międzykulturowej, trenerka dramy stosowanej, instruktorka ruchu i tańca kreatywnego; od 2005 pracuje z grupami młodzieży i dorosłych (wolotnariusze/szki, studenci/tki, animatorzy/rki, edukatorzy/rki, nauczyciele/lki, nastolatki, młodzież z niepełnosprawnościami, seniorzy/rki, grupy wielokulturowe, z doświadczeniem uchodźczym, młodzież z placówek opiekuńczo wychowawczych, młodzież w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej). Współzałożycielka CIM Horyzonty (aktywna działaczka w CIM Horyzonty 2003 - 2013). Obecnie jako freelancerka buduje autorską Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Instytucjami Kultury i Oświaty w kraju i za granicą. Aktywna członkini Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, trenerka dramy II stopnia. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacji kulturowej na rzecz aktywizacji młodzieży i społeczności lokalnych w obszarze: budowania relacji, rozwijania potencjału twórczego, edukacji międzykulturowej, różnorodności, edukacji antydyskryminacyjnej, aktywności obywatelskiej. Dbając o swój rozwój zawodowy systematycznie szkoli się i korzysta z superwizji trenerskiej; jest pasjonatką metodologii Teatru Uciśnionych; jako jokerka teatru forum zrealizowała 8 interaktywnych spektakli Teatru Forum. Prywatnie miłośniczka dzieci, zwierząt, przyrody . Uwielbia podróże bliskie i dalekie, wędrówki po lesie, przytulanie do drzew, pływanie w jeziorach, rzekach, morzach, taniec spontaniczny i muzykę etniczną.

https://www.facebook.com/ImaginariumOlgaStobieckaRozmiarek

--------------------

Videopodcast pt. „Wielokulturowość miast, kiedyś i dziś – jak wykorzystać ten potencjał do włączania w kulturę?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”   

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska


Odcinek 6 - Rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych
2020-10-20 08:00:00

Videopodcast pt. „Rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych”    Gośćmi odcinka są:   Małgorzata Brus (Fundacja Dom Kultury) - Od zawsze pracuje w “kulturze”, ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pisze pracę magisterską  na temat udziału w kulturze kobiet  osadzonych z długoterminowymi wyrokami na podstawie własnych badań. Z Fundacją Dom Kultury jest związana od prawie 10 lat, wspólnie realizuje projekty edukacji kulturalnej w więzieniach całej Polski, a w szczególności w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie i w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. Działa na rzecz społeczności romskiej i środowisk wykluczonych.  Z ramienia Fundacji Dom Kultury prowadzi unikatowego bloga kobiet osadzonych na Grochowie ewkratke.pl, prowadzi dokumentację fotograficzną, warsztaty edukacyjne, koordynuje projekty. W 2020 otrzymała Stypendium kulturalne Instytutu Solidarności im. Męstwa Witolda Pileckiego pt. “Rozszerzona Rzeczywistość”. Współpracuje jako animatorka z Narodowym Instytutem im. Fryderyka Chopina i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1979 – 2012 projektowała kostiumy do około  30 filmów fabularnych i seriali m. in. „Dolina Issy”, „CK Dezerterzy”, „Siekierezada”, „Uprowadzenie Agaty”, „Faustyna”, „Piłkarski poker”, „Panna z mokrą głową” czy też serial „Złotopolscy”.   link do strony Fundacji Dom Kultury - http://fundacjadomkultury.pl/ blog kobiet osadzonych na Grochowie „eWKratke” - http://ewkratke.pl -------------------- Ewa Smolińska (Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie) - Od 2012 roku wychowawczyni ds. kulturalno-oświatowych w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Od 2020 roku pełni również funkcję Rzecznika Prasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie studentka studiów podyplomowych APS – Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa. Prowadzi programy resocjalizacyjne z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, integracji rodzin. Prowadzi zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz koła zainteresowań. Wspiera twórczość własną osadzonych. Nadzoruje pracę biblioteki oraz radiowęzła w jednostce penitencjarnej. Prowadzi redakcję gazety więziennej. Współdziała z fundacjami, stowarzyszeniami w związku z art. 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Organizuje wystawy oraz koncerty. Aktywnie motywuje osoby przebywające w jednostce penitencjarnej do udziału w akcjach charytatywnych oraz wszelkiego rodzaju akcjach kulturalnych – Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, BohaterOn.    -------------------- Videopodcast pt. „Rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”    Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych”   

Gośćmi odcinka są:  

Małgorzata Brus (Fundacja Dom Kultury) - Od zawsze pracuje w “kulturze”, ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pisze pracę magisterską  na temat udziału w kulturze kobiet  osadzonych z długoterminowymi wyrokami na podstawie własnych badań. Z Fundacją Dom Kultury jest związana od prawie 10 lat, wspólnie realizuje projekty edukacji kulturalnej w więzieniach całej Polski, a w szczególności w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie i w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. Działa na rzecz społeczności romskiej i środowisk wykluczonych.  Z ramienia Fundacji Dom Kultury prowadzi unikatowego bloga kobiet osadzonych na Grochowie ewkratke.pl, prowadzi dokumentację fotograficzną, warsztaty edukacyjne, koordynuje projekty. W 2020 otrzymała Stypendium kulturalne Instytutu Solidarności im. Męstwa Witolda Pileckiego pt. “Rozszerzona Rzeczywistość”. Współpracuje jako animatorka z Narodowym Instytutem im. Fryderyka Chopina i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1979 – 2012 projektowała kostiumy do około  30 filmów fabularnych i seriali m. in. „Dolina Issy”, „CK Dezerterzy”, „Siekierezada”, „Uprowadzenie Agaty”, „Faustyna”, „Piłkarski poker”, „Panna z mokrą głową” czy też serial „Złotopolscy”.  

link do strony Fundacji Dom Kultury - http://fundacjadomkultury.pl/
blog kobiet osadzonych na Grochowie „eWKratke” - http://ewkratke.pl

--------------------

Ewa Smolińska (Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie) - Od 2012 roku wychowawczyni ds. kulturalno-oświatowych w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Od 2020 roku pełni również funkcję Rzecznika Prasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie studentka studiów podyplomowych APS – Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa. Prowadzi programy resocjalizacyjne z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, integracji rodzin. Prowadzi zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz koła zainteresowań. Wspiera twórczość własną osadzonych. Nadzoruje pracę biblioteki oraz radiowęzła w jednostce penitencjarnej. Prowadzi redakcję gazety więziennej. Współdziała z fundacjami, stowarzyszeniami w związku z art. 38 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Organizuje wystawy oraz koncerty. Aktywnie motywuje osoby przebywające w jednostce penitencjarnej do udziału w akcjach charytatywnych oraz wszelkiego rodzaju akcjach kulturalnych – Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, BohaterOn.   

--------------------

Videopodcast pt. „Rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”   

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PolskaOdcinek 5 - Festiwale - czy jest to przestrzeń dla osób wykluczonych?
2020-10-08 15:00:00

Videopodcast pt. „Festiwale - czy jest to przestrzeń dla osób wykluczonych?”    Gośćmi odcinka są dwie niesamowite dziewczyny, których można słuchać i słuchać i słuchać.... o tym jak tworzyć festiwale dla Wszystkich! Kasia Pudło  - (Warsztaty Kultury w Lublinie. Organizator takich festiwali jak: Noc Kultury, Wschód Kultury - Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński) - absolwentka kulturoznawstwa UMCS oraz historii sztuki KUL. Od ponad 10 lat związana z Warsztatami Kultury w Lublinie, gdzie, między innymi, koordynuje takie działania jak program szkoleniowy Wolontariusz Kultury czy klub filmowy dla dzieci Magiczna Latarnia. Pełni również funkcję koordynatora ds. wolontariatu i punktów informacyjnych przy czterech festiwalach: “Noc Kultury”, “Wschód Kultury – Inne Brzmienia”, “Carnaval Sztukmistrzów” oraz “Jarmark Jagielloński”. Zawsze blisko ludzi i dobrej kultury. Za wkład i zaangażowanie w budowanie kulturalnego dorobku miasta oraz edukowanie i inspirowanie setek mieszkańców Lublina, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin. link do strony www: https://warsztatykultury.pl/     Dane kontaktowe: Kasia Pudło e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl   Marta Tomczyk - (Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie) - absolwentka organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej  w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Polonistyki, specjalizacja teatrologia. W branży festiwalowej od 2011 roku, pracowała m.in. przy festiwalach teatralnych: “Interpretacje”, “Boska Komedia”, “Krakowskie reminiscencje teatralne”, muzycznych: “OFF Festival” i filmowych “OFF CAMERA”,  z którym związana jest już na stałe od 2013 roku. Od 2016 roku nadzoruje realizację projektów Unii Europejskiej w Fundacji OFF CAMERA. link do strony www: https://offcamera.pl Dane kontaktowe: Marta Tomczyk e-mail: m.tomczyk@offcamera.pl   tel. +48 660 699 093 Videopodcast pt. „Festiwale - czy jest to przestrzeń dla osób wykluczonych?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!” Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Festiwale - czy jest to przestrzeń dla osób wykluczonych?”   

Gośćmi odcinka są dwie niesamowite dziewczyny, których można słuchać i słuchać i słuchać.... o tym jak tworzyć festiwale dla Wszystkich!

Kasia Pudło  - (Warsztaty Kultury w Lublinie. Organizator takich festiwali jak: Noc Kultury, Wschód Kultury - Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński) - absolwentka kulturoznawstwa UMCS oraz historii sztuki KUL. Od ponad 10 lat związana z Warsztatami Kultury w Lublinie, gdzie, między innymi, koordynuje takie działania jak program szkoleniowy Wolontariusz Kultury czy klub filmowy dla dzieci Magiczna Latarnia.

Pełni również funkcję koordynatora ds. wolontariatu i punktów informacyjnych przy czterech festiwalach: “Noc Kultury”, “Wschód Kultury – Inne Brzmienia”, “Carnaval Sztukmistrzów” oraz “Jarmark Jagielloński”. Zawsze blisko ludzi i dobrej kultury. Za wkład i zaangażowanie w budowanie kulturalnego dorobku miasta oraz edukowanie i inspirowanie setek mieszkańców Lublina, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

link do strony www: https://warsztatykultury.pl/   

Dane kontaktowe:
Kasia Pudło
e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl  


Marta Tomczyk - (Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie) - absolwentka organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej  w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Polonistyki, specjalizacja teatrologia. W branży festiwalowej od 2011 roku, pracowała m.in. przy festiwalach teatralnych: “Interpretacje”, “Boska Komedia”, “Krakowskie reminiscencje teatralne”, muzycznych: “OFF Festival” i filmowych “OFF CAMERA”,  z którym związana jest już na stałe od 2013 roku. Od 2016 roku nadzoruje realizację projektów Unii Europejskiej w Fundacji OFF CAMERA.

link do strony www: https://offcamera.pl

Dane kontaktowe:
Marta Tomczyk
e-mail: m.tomczyk@offcamera.pl  
tel. +48 660 699 093Videopodcast pt. „Festiwale - czy jest to przestrzeń dla osób wykluczonych?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”


Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Odcinek 4 - Teatr (teatroterapia) i jego wpływ na włączenie w kulturę
2020-09-28 00:44:01

Videopodcast pt. „Teatr (teatroterapia) i jego wpływ na włączenie w kulturę”    Gośćmi odcinka są:   Justyna Sobczyk - Twórczyni warszawskiego Teatru 21, pedagożka teatru, reżyserka, wykładowczyni na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Teatralną w Warszawie oraz Universität der Künste w Berlinie - wydział pedagogiki teatru. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacji DAAD /dwuletnie stypendium w Niemczech/. Absolwentka programów Szkoły Liderów: „Dwa sektory, jedna wizja” oraz Laboratorium Innowacji Liderskich. Tutorka innowacyjnych projektów w programie Generator Innowacji w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. Od 15 lat związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 2005 roku z zaangażowaniem i pasją działa na rzecz pedagogiki teatru: projektując i realizując serię szkoleń, warsztatów i innych działań o charakterze edukacyjnym i artystycznym, współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru (SPT). Od 2014 roku z ramienia Instytutu Teatralnego współkieruje dwuletnimi studiami podyplomowymi Pedagogika Teatru które realizowane są w partnerskiej współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentuje Zofia Dworakowska. Reżyserka spektakli m.in. Teatralny Plac zabaw Jana Dormana w Instytucie Teatralnym (2012), „Ojczyzna” w Teatrze Polskim w Poznaniu (2016) , „Szewcy” w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2017), Superspektakl” (Teatr Powszechny, 2017), „Wróg- instrukcja obsługi” (Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 2018), „Mur” (Teatr Polski w Bydgoszczy, 2019). Od stycznia 2020 współkieruje Centrum Sztuki Włączającej powołanej przez Teatr 21 społecznej instytucji kultury, dedykowanej sztuce osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji włączającej.  Janusz Szymański - pedagog, instruktor teatralny, wykładowca. Od 1986 roku zajmuje się technikami para teatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, prowadził grupy teatralne w Zielonej Górze, Legnicy, Jeleniej Górze, Lublinie i w Radzyniu Podlaskim. W latach 1988 - 1991 uczestniczył w programie kształcenia liderów młodzieżowych prowadzonym przez Andrzeja Komorowskiego – ucznia Jerzego Grotowskiego. Od 1995 roku organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim i Kocku. W 2000 roku ukończył kurs z improwizacji kontaktu tańca współczesnego w Bremie (Niemcy). W 2002, 2003, 2005r. prowadził międzynarodowe warsztaty teatralne w Egyek (Węgry). W 2005r. realizował unijny program teatralny z udziałem młodzieży z Polski, Rumunii i Węgier. Od 1998 do 2008r. prowadził zajęcia z zakresu porozumiewania niewerbalnego (Ekspresja ciała) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku „public relations”. Od 2005 roku wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku. Od wielu lat prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia). W-ce przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę. Nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na rzecz rozwijania i promowania kultury osób niepełnosprawnych.  Videopodcast pt. „Teatr (teatroterapia) i jego wpływ na włączenie w kulturę” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”  Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Teatr (teatroterapia) i jego wpływ na włączenie w kulturę”   

Gośćmi odcinka są:  

Justyna Sobczyk
- Twórczyni warszawskiego Teatru 21, pedagożka teatru, reżyserka, wykładowczyni na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Teatralną w Warszawie oraz Universität der Künste w Berlinie - wydział pedagogiki teatru. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacji DAAD /dwuletnie stypendium w Niemczech/. Absolwentka programów Szkoły Liderów: „Dwa sektory, jedna wizja” oraz Laboratorium Innowacji Liderskich. Tutorka innowacyjnych projektów w programie Generator Innowacji w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. Od 15 lat związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 2005 roku z zaangażowaniem i pasją działa na rzecz pedagogiki teatru: projektując i realizując serię szkoleń, warsztatów i innych działań o charakterze edukacyjnym i artystycznym, współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru (SPT). Od 2014 roku z ramienia Instytutu Teatralnego współkieruje dwuletnimi studiami podyplomowymi Pedagogika Teatru które realizowane są w partnerskiej współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentuje Zofia Dworakowska. Reżyserka spektakli m.in. Teatralny Plac zabaw Jana Dormana w Instytucie Teatralnym (2012), „Ojczyzna” w Teatrze Polskim w Poznaniu (2016) , „Szewcy” w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2017), Superspektakl” (Teatr Powszechny, 2017), „Wróg- instrukcja obsługi” (Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 2018), „Mur” (Teatr Polski w Bydgoszczy, 2019). Od stycznia 2020 współkieruje Centrum Sztuki Włączającej powołanej przez Teatr 21 społecznej instytucji kultury, dedykowanej sztuce osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji włączającej. 


Janusz Szymański - pedagog, instruktor teatralny, wykładowca. Od 1986 roku zajmuje się technikami para teatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, prowadził grupy teatralne w Zielonej Górze, Legnicy, Jeleniej Górze, Lublinie i w Radzyniu Podlaskim. W latach 1988 - 1991 uczestniczył w programie kształcenia liderów młodzieżowych prowadzonym przez Andrzeja Komorowskiego – ucznia Jerzego Grotowskiego. Od 1995 roku organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim i Kocku. W 2000 roku ukończył kurs z improwizacji kontaktu tańca współczesnego w Bremie (Niemcy). W 2002, 2003, 2005r. prowadził międzynarodowe warsztaty teatralne w Egyek (Węgry). W 2005r. realizował unijny program teatralny z udziałem młodzieży z Polski, Rumunii i Węgier. Od 1998 do 2008r. prowadził zajęcia z zakresu porozumiewania niewerbalnego (Ekspresja ciała) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku „public relations”. Od 2005 roku wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku. Od wielu lat prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia). W-ce przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę. Nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na rzecz rozwijania i promowania kultury osób niepełnosprawnych. 


Videopodcast pt. „Teatr (teatroterapia) i jego wpływ na włączenie w kulturę” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!” 


Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Odcinek 3 - Małe miasta i wsie - czy tam kultura ma głos?
2020-09-01 09:00:00

Videopodcast pt. „Małe miasta i wsie - czy tam kultura ma głos?”     Gośćmi odcinka są:   Dorota Todorska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Suchożebrach, mgr pedagogiki z/s kulturalno-oświatową, członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-Klatka w Warszawie oraz Forum Kultury Mazowsze, absolwentka podyplomowych studiów zarządzania UW, studentka podyplomowych studiów Psychologii Pozytywnej - trener umiejętności psychospołecznych UW, absolwentka rocznego kursu Dramy MCKiS (obecnie MIK) oraz uczestniczka wielu szkoleń, forów, warsztatów z zakresu pracy z grupą, animacji kulturalnej, zarządzania kulturą, pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz innych z dziedziny działań na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto autorka i koordynatorka wielu projektów społecznych, realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna. Ceni sobie szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz osobami prywatnymi i firmami, dla których kultura nie jest obca. Prywatnie pasjonatka fotografii, podróży i muzyki oraz mama dwóch synów. https://www.facebook.com/goksuchozebry --------------------   Adam Świć - od 2009 roku dyrektor Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku (w latach 1999-2007 dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji). Z wykształcenia polonista. Organizował/organizuje lub współorganizował/współorganizuje m.in. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „ORANŻERIA” (Radzyń Podlaski), Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „DIALOGI” (Radzyń Podlaski/Kock), festiwal „ŚLADAMI SINGERA” (Kock). W wolnych chwilach literat-amator. Wydał m.in:  "W oczekiwaniu" Lublin 1997 (rzecz o Janie Pawle II), "Ballady" Lublin 1997, "Legenda o Smoku Wawelskim" Lublin 1998, "Legendy lubelskie” (płyta CD) Lublin 1998, "Karel Gott mit uns" Radzyń Podlaski 1999, "Los ultimos podrygos" Radzyń Podlaski 2001, "Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić" Radzyń Podlaski 2004, "77 limeryków" Radzyń Podlaski 2014. Jako tłumacz: Wasyl Kuzan "33 wiersze" Kock - Radzyń Podlaski 2010. Od 2007 roku redaktor pisma literackiego "KOZIRYNEK".  Publikuje na portalu "kozirynek.online” http://kozirynek.online/ http://kozirynek.online/blog/tag/purgatorium/ http://stabilizator.kozirynek.online/author/adamswic/ http://www.kock.naszgok.pl/ --------------------   Videopodcast pt. „Małe miasta i wsie - czy tam kultura ma głos?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”   Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Małe miasta i wsie - czy tam kultura ma głos?”   

Gośćmi odcinka są:  

Dorota Todorska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Suchożebrach, mgr pedagogiki z/s kulturalno-oświatową, członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-Klatka w Warszawie oraz Forum Kultury Mazowsze, absolwentka podyplomowych studiów zarządzania UW, studentka podyplomowych studiów Psychologii Pozytywnej - trener umiejętności psychospołecznych UW, absolwentka rocznego kursu Dramy MCKiS (obecnie MIK) oraz uczestniczka wielu szkoleń, forów, warsztatów z zakresu pracy z grupą, animacji kulturalnej, zarządzania kulturą, pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz innych z dziedziny działań na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto autorka i koordynatorka wielu projektów społecznych, realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna. Ceni sobie szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz osobami prywatnymi i firmami, dla których kultura nie jest obca. Prywatnie pasjonatka fotografii, podróży i muzyki oraz mama dwóch synów.

https://www.facebook.com/goksuchozebry

--------------------  

Adam Świć - od 2009 roku dyrektor Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku (w latach 1999-2007 dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji). Z wykształcenia polonista. Organizował/organizuje lub współorganizował/współorganizuje m.in. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „ORANŻERIA” (Radzyń Podlaski), Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „DIALOGI” (Radzyń Podlaski/Kock), festiwal „ŚLADAMI SINGERA” (Kock). W wolnych chwilach literat-amator.

Wydał m.in:  "W oczekiwaniu" Lublin 1997 (rzecz o Janie Pawle II), "Ballady" Lublin 1997, "Legenda o Smoku Wawelskim" Lublin 1998, "Legendy lubelskie” (płyta CD) Lublin 1998, "Karel Gott mit uns" Radzyń Podlaski 1999, "Los ultimos podrygos" Radzyń Podlaski 2001, "Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić" Radzyń Podlaski 2004, "77 limeryków" Radzyń Podlaski 2014. Jako tłumacz: Wasyl Kuzan "33 wiersze" Kock - Radzyń Podlaski 2010. Od 2007 roku redaktor pisma literackiego "KOZIRYNEK".  Publikuje na portalu "kozirynek.online”

http://kozirynek.online/

http://kozirynek.online/blog/tag/purgatorium/
http://stabilizator.kozirynek.online/author/adamswic/
http://www.kock.naszgok.pl/

--------------------  

Videopodcast pt. „Małe miasta i wsie - czy tam kultura ma głos?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”  

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska


Odcinek 2 - Senior w kulturze – czy jest dla niego miejsce?
2020-08-31 21:00:00

Videopodcast pt. „Senior w kulturze - czy jest dla niego miejsce?” Gośćmi odcinka są: Ola Chodasz - certyfikowana trenerka dramy i facylitatorka, prezeska Fundacji Rozwoju Dobre Życie. Jej pasją jest spotykanie ludzi z ludźmi i docieranie do potencjałów. Do prowadzonych przez siebie warsztatów, debat i konferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Stawia na nowe w Polsce, angażujące metody. Wykorzystuje m.in. dramę stosowaną (ang. applied drama), którą studiowała na Uniwersytecie w Exeter, pracę z ciałem i Open Space Technology. Specjalizuję się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, odporności psychicznej, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz wzmacnianiu kompetencji osób pracujących z grupami, w tym w stosowaniu metody dramy. Online prowadzi debaty, kongresy i kursy o angażowaniu grup w języku polskim i angielskim. Oprócz własnej firmy szkoleniowej, która współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i biznesem z całej Polski, prowadzi na Podkarpaciu Fundację Rozwoju „Dobre Życie” wspierającą młodzież, seniorów, społeczności lokalne i liderów społecznych. Więcej o działaniach Oli Chodasz: http://drama.chodasz.pl https://www.facebook.com/AppliedDramaOpenSpaceTechnology/ http://dobrezycie.org https://www.facebook.com/FundacjaDobreZycie/ --------- Magdalena Kowalska - animatorka senioralna w poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych ( https://centrumis.pl/ ), socjolożka, absolwentka psychogerontologii. Na co dzień pobudza do działania, inspiruje i wzmacnia kluby seniora oraz nieformalne grupy senioralne. Współautorka programu Mikrogranty dla seniorów w Poznaniu. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Schron Kultury Europa jako koordynatorka Wildeckiego Klubu Senioralnego - Schron Trzeciego Wieku, gdzie realizowane są działania prosenioralne i miedzypokoleniowe ( https://www.facebook.com/SchronTrzeciegoWieku/ ), w tym innowacyjne aktywności takie jak spacery cyfrowe oraz międzypokoleniowe lekcje języka migowego. Zaangażowana w inicjatywy oddolne i działania skierowane do społeczności lokalnych. Inicjatorka i autorka projektu Piątkowski Krąg Kobiet dedykowanego mieszkankom w każdym wieku, realizowanego przez Stowarzyszenie Fyrtel ( https://www.facebook.com/StowarzyszenieFyrtel/ ), którego jest członkinią. Łączy wieloletnie doświadczenie pracy w administracji samorządowej i sektorze pozarządowym. Kontakt: magdalenab.kowalska@gmail.com, tel. 781 244 324 ---------   Videopodcast pt. „Senior w kulturze - czy jest dla niego miejsce?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!” Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Senior w kulturze - czy jest dla niego miejsce?”

Gośćmi odcinka są:

Ola Chodasz - certyfikowana trenerka dramy i facylitatorka, prezeska Fundacji Rozwoju Dobre Życie. Jej pasją jest spotykanie ludzi z ludźmi i docieranie do potencjałów. Do prowadzonych przez siebie warsztatów, debat i konferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Stawia na nowe w Polsce, angażujące metody. Wykorzystuje m.in. dramę stosowaną (ang. applied drama), którą studiowała na Uniwersytecie w Exeter, pracę z ciałem i Open Space Technology. Specjalizuję się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, odporności psychicznej, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz wzmacnianiu kompetencji osób pracujących z grupami, w tym w stosowaniu metody dramy. Online prowadzi debaty, kongresy i kursy o angażowaniu grup w języku polskim i angielskim. Oprócz własnej firmy szkoleniowej, która współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i biznesem z całej Polski, prowadzi na Podkarpaciu Fundację Rozwoju „Dobre Życie” wspierającą młodzież, seniorów, społeczności lokalne i liderów społecznych.

Więcej o działaniach Oli Chodasz:
http://drama.chodasz.pl
https://www.facebook.com/AppliedDramaOpenSpaceTechnology/
http://dobrezycie.org
https://www.facebook.com/FundacjaDobreZycie/

---------

Magdalena Kowalska - animatorka senioralna w poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych (https://centrumis.pl/), socjolożka, absolwentka psychogerontologii. Na co dzień pobudza do działania, inspiruje i wzmacnia kluby seniora oraz nieformalne grupy senioralne. Współautorka programu Mikrogranty dla seniorów w Poznaniu.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Schron Kultury Europa jako koordynatorka Wildeckiego Klubu Senioralnego - Schron Trzeciego Wieku, gdzie realizowane są działania prosenioralne i miedzypokoleniowe (https://www.facebook.com/SchronTrzeciegoWieku/), w tym innowacyjne aktywności takie jak spacery cyfrowe oraz międzypokoleniowe lekcje języka migowego.

Zaangażowana w inicjatywy oddolne i działania skierowane do społeczności lokalnych. Inicjatorka i autorka projektu Piątkowski Krąg Kobiet dedykowanego mieszkankom w każdym wieku, realizowanego przez Stowarzyszenie Fyrtel (https://www.facebook.com/StowarzyszenieFyrtel/), którego jest członkinią. Łączy wieloletnie doświadczenie pracy w administracji samorządowej i sektorze pozarządowym.

Kontakt: magdalenab.kowalska@gmail.com, tel. 781 244 324

---------  

Videopodcast pt. „Senior w kulturze - czy jest dla niego miejsce?” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PolskaOdcinek 1 - Muzyka (muzykoterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę
2020-08-30 12:00:00

Videopodcast pt. „Muzyka (muzykoterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę” Gośćmi odcinka są: Dominika Dopierała - muzyk i certyfikowana muzykoterapeutka; absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Po powrocie do Polski na trzy lata związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów w zakładzie muzykoterapii. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem podczas konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych. W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii oraz wydarzeń muzycznych z udziałem różnorodnych grup społecznych. Jej osobistym celem jest upowszechnianie aktywnego muzykowania jako sztuki użytkowej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego. Prowadzenie plenerowych sesji muzyki widzi jako sposób na integrację społeczną. Wierzy, że w szerszej perspektywie to właśnie poczucie wspólnoty pozwala społeczeństwu skutecznie mierzyć się z problemami świata, który tworzy. adres: dominika.dopierala@nordoff-robbins.pl https://www.nordoff-robbins.pl https://www.facebook.com/NordoffRobbinsPolska https://www.youtube.com/channel/UCliRtESW1l6PQOPhaMhRX8Q?view_as=subscriber ---------- Anastasiya Voytyuk - muzyk, inicjator projektów edukacyjnych, muzycznych i teatralnych, szef organizacji „Unbeaten Path”, która od 15 lat z rzędu organizuje we Lwowie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Integracyjnych „The Way”. Badacz inkluzywności w sztuce. Prowadziła badania nad fenomenem amatorskiego teatru inkluzywnego na Ukrainie, a także porównywała możliwości kształcenia podyplomowego reżyserów teatralnych teatrów inkluzywnych na Ukrainie i w Polsce. W przeszłości była kierownikiem inkluzywnego studia teatralnego i teatru studenckiego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Pracuje jako trener przy międzynarodowych projektach artystycznych, muzycznych i inkluzywnych, wykorzystując interaktywne techniki muzyczne. Współpracuje z inkluzywnymi projektami teatralnymi z całego świata - Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Białorusi, Wielkiej Brytanii. Zasiada w radzie konsultantów jako ekspert muzyczny międzynarodowych inkluzywnych festiwali teatralnych w Lublinie (Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku) i Brześciu. https://www.facebook.com/neprotoptanastezhyna Jako muzyk Anastasiya gra w projektach muzycznych Troye Zillia i BanduraGirl na bandurze - współczesnym instrumencie ukraińskim, który powstał w latach 60 XX wieku, pochodzącym od dawnych narodowych instrumentów ukraińskich. https://www.facebook.com/troyezillia https://www.facebook.com/BanduraGirl ---------- Videopodcast pt. „Muzyka (muzykoterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!” Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Videopodcast pt. „Muzyka (muzykoterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę”

Gośćmi odcinka są:

Dominika Dopierała - muzyk i certyfikowana muzykoterapeutka; absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Po powrocie do Polski na trzy lata związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów w zakładzie muzykoterapii. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem podczas konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych.

W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii oraz wydarzeń muzycznych z udziałem różnorodnych grup społecznych. Jej osobistym celem jest upowszechnianie aktywnego muzykowania jako sztuki użytkowej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego. Prowadzenie plenerowych sesji muzyki widzi jako sposób na integrację społeczną. Wierzy, że w szerszej perspektywie to właśnie poczucie wspólnoty pozwala społeczeństwu skutecznie mierzyć się z problemami świata, który tworzy.

adres: dominika.dopierala@nordoff-robbins.pl
https://www.nordoff-robbins.pl
https://www.facebook.com/NordoffRobbinsPolska
https://www.youtube.com/channel/UCliRtESW1l6PQOPhaMhRX8Q?view_as=subscriber

----------

Anastasiya Voytyuk - muzyk, inicjator projektów edukacyjnych, muzycznych i teatralnych, szef organizacji „Unbeaten Path”, która od 15 lat z rzędu organizuje we Lwowie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Integracyjnych „The Way”. Badacz inkluzywności w sztuce. Prowadziła badania nad fenomenem amatorskiego teatru inkluzywnego na Ukrainie, a także porównywała możliwości kształcenia podyplomowego reżyserów teatralnych teatrów inkluzywnych na Ukrainie i w Polsce.

W przeszłości była kierownikiem inkluzywnego studia teatralnego i teatru studenckiego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Pracuje jako trener przy międzynarodowych projektach artystycznych, muzycznych i inkluzywnych, wykorzystując interaktywne techniki muzyczne. Współpracuje z inkluzywnymi projektami teatralnymi z całego świata - Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Białorusi, Wielkiej Brytanii.

Zasiada w radzie konsultantów jako ekspert muzyczny międzynarodowych inkluzywnych festiwali teatralnych w Lublinie (Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku) i Brześciu.

https://www.facebook.com/neprotoptanastezhyna

Jako muzyk Anastasiya gra w projektach muzycznych Troye Zillia i BanduraGirl na bandurze - współczesnym instrumencie ukraińskim, który powstał w latach 60 XX wieku, pochodzącym od dawnych narodowych instrumentów ukraińskich.

https://www.facebook.com/troyezillia
https://www.facebook.com/BanduraGirl


----------


Videopodcast pt. „Muzyka (muzykoterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę” zrealizowany został w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.”Wł@cz kulturę!”

Nagranie dostępne jest na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PolskaInformacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie