Warsztat Coacha

Podcast dedykowany coachom oraz wszystkim ambasadorom, sojusznikom i kooperantom coacha i coachingu, którzy przyczyniają się do rozwoju warsztatu coacha. Ja nazywam się Piotr Janulek i będę rekomendował książki, wiedzę, modele i przykłady, które mogą nam pomóc profesjonalizować coaching, rekomendując tym samym COACHING potencjalnym klientom coachingu. To zarazem wersja audio naszego czasopisma idz.do/coacha Keyword: #coach, #coaching, #menrtor, #mentoring, #tutor, #tutoring, #uczucia, #miłość, #złość, #samozarządzanie, #dystymia, #depresja, #holakracja, #knowledge_ecosystem, #service_Science, #professionals #feelings #firmyczułe, #firmyhumanistyczne #Psychoterapia #Gestalt #coaching #mindfulness


Odcinki od najnowszych:

Inspi Racje [#004] Solum. Więcej świadomości i więcej czasu. Społeczność analizowana psychoterapeutycznie
2020-12-12 21:00:00

Książka, którą obecnie czytam, zatrzymuje wszystko, co do tej pory robię. F. #Meulmeester zachęca do takiej pauzy, bowiem jeśli chcemy wpłynąć na jakiś proces musimy się na chwilę zatrzymać i uświadomić sobie, co się dzieje (Meulmeester 2019, s. 9). Metafora Gestalt, niezwykle skutecznie modeluje stan zdrowej, ale również chorej organizacji, w której proces pierwotny jest zaburzony, a zdolność do przystosowania się: usztywniona.  Świadomość, a co za tym idzie kontakt ze sobą, z drugą sobą, że społecznością jako całością odbywa się na dwóch poziomach: ciągły proces interakcji oraz świadomie rozpoczęty moment tej łączności. Pierwszą scenę kontaktu nie da się oglądać be tła, bez dekoracji, z której raz po raz odrywamy to wzrok na jeden to na drugi element. Wszystko zależy od wielu czynników głody widzi jedzenie, ugryziony szwendającego się psiaka, czekający, to co ma być oczekiwane, potrzebujący potrzebę itd. Nie ma zatem wg nurtu psychoterapii Gestalt jednej jedynej rzeczywistości, scena się zmienia w zależności od naszego subiektywnego postrzegania. To podstawa patrzeniu na organizację.  Każdy z nas: menadżer, klient widzi społeczność inaczej. Bez ‘świadomości’ nie ma kontaktu. Bez percepcji nie ma kontaktu. A zatem podnoszenie świadomości jest pierwszym logicznym krokiem,w psychoterapii czy konsultingu organizacji. Teoria pola (ang. field theory) organizmu i środowiska została zaadoptowana w Gestalt od K. Levina, a jest podstawą pracy z ‘adeptem” jak ujmuje Z. Kolmaga. Jest to jakże podstawa jest pracy z organizacjami jak wtóruje mu Frans (Meulmeester 2019, s. 34–44).  Organizacja jest zdrowa, jeśli pole zorganizowane jest w zgodzie z procesem pierwotnym. Zasada samoregulacji wokół podstawowego założenia organizacji, który leży u podstawy potrzeby pierwotnej. Co jest tą potrzebą? Po powód, dla której powstał dana organizacja. Powód ten uruchomiła proces pierwotny. Zatem proces pierwotny powinien być główną wytyczną tworzenia struktur w organizacji. Natomiast tam, gdzie odzywania się inne potrzeby np. władzy, kontroli – zaburza to optymalizację [procesu podstawowego.  W wyżej wymienionym scenariuszu, gdzie formalne struktury nie pasują do procesu podstawowego, pojawią się struktury nieformalne. Wypełnią one lukę lub wręcz zastąpią stare struktury. Wszystko to wymaga doskonałego wglądu co się dzieje w organizacji, by zauważyć jakie procesy należy wspierać niż zacząć od zmieniania (mieszania) w tych procesach (Meulmeester 2019, s. 52). Nie oznacza to bierności i czekania aż zarząd lub pracownicy produkcji wezmą odpowiedzialność za to co się dzieje.   Panaceum na problemy ‘pola’ są regularne i ciche prace wokół zwiększenia świadomości wokół tego co się dzieje, zarówno w zakresie procesów wewnętrznych jaki i zewnętrznych.  Przejście przez cykl ‘kontaktu’ w zdrowy sposób wymagać będzie więcej czasu, a tempo zmian będzie wolniejsze niż by się chciało. Tylko przez akceptacje tego „co jest”, możliwe wydaje się skontaktowanie i możliwość działań.  Gdy ma ona taki przebieg, świadomość staje się własności społeczności, a zmiany nie wymagają ich narzucania, nie trzeba też nikogo do nich przekonywać. Możne spokojnie ‘wycofać się’ zmiany zostaną wykonane a my mamy czas na celebrację sukcesu.  Rekomenduję książkę Meulmeester, Frans (2019): Gestalt w organizacjach. Kraków: Instytut Gestalt. Przetłumaczona przez: Cała, Andrzej; Hardek, Anna. Na marginesie ważna publikacja w zrozumieniu dynamiki grupy, rozwoju grupy oraz koniecznych w pewnych przypadkach interwencji z mandatem zaufania. Zapraszam na: https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Książka, którą obecnie czytam, zatrzymuje wszystko, co do tej pory robię. F. #Meulmeester zachęca do takiej pauzy, bowiem jeśli chcemy wpłynąć na jakiś proces musimy się na chwilę zatrzymać i uświadomić sobie, co się dzieje (Meulmeester 2019, s. 9). Metafora Gestalt, niezwykle skutecznie modeluje stan zdrowej, ale również chorej organizacji, w której proces pierwotny jest zaburzony, a zdolność do przystosowania się: usztywniona. 

Świadomość, a co za tym idzie kontakt ze sobą, z drugą sobą, że społecznością jako całością odbywa się na dwóch poziomach: ciągły proces interakcji oraz świadomie rozpoczęty moment tej łączności. Pierwszą scenę kontaktu nie da się oglądać be tła, bez dekoracji, z której raz po raz odrywamy to wzrok na jeden to na drugi element. Wszystko zależy od wielu czynników głody widzi jedzenie, ugryziony szwendającego się psiaka, czekający, to co ma być oczekiwane, potrzebujący potrzebę itd. Nie ma zatem wg nurtu psychoterapii Gestalt jednej jedynej rzeczywistości, scena się zmienia w zależności od naszego subiektywnego postrzegania. To podstawa patrzeniu na organizację.  Każdy z nas: menadżer, klient widzi społeczność inaczej. Bez ‘świadomości’ nie ma kontaktu. Bez percepcji nie ma kontaktu. A zatem podnoszenie świadomości jest pierwszym logicznym krokiem,w psychoterapii czy konsultingu organizacji.

Teoria pola (ang. field theory) organizmu i środowiska została zaadoptowana w Gestalt od K. Levina, a jest podstawą pracy z ‘adeptem” jak ujmuje Z. Kolmaga. Jest to jakże podstawa jest pracy z organizacjami jak wtóruje mu Frans (Meulmeester 2019, s. 34–44). 

Organizacja jest zdrowa, jeśli pole zorganizowane jest w zgodzie z procesem pierwotnym. Zasada samoregulacji wokół podstawowego założenia organizacji, który leży u podstawy potrzeby pierwotnej. Co jest tą potrzebą? Po powód, dla której powstał dana organizacja. Powód ten uruchomiła proces pierwotny. Zatem proces pierwotny powinien być główną wytyczną tworzenia struktur w organizacji. Natomiast tam, gdzie odzywania się inne potrzeby np. władzy, kontroli – zaburza to optymalizację [procesu podstawowego. 

W wyżej wymienionym scenariuszu, gdzie formalne struktury nie pasują do procesu podstawowego, pojawią się struktury nieformalne. Wypełnią one lukę lub wręcz zastąpią stare struktury. Wszystko to wymaga doskonałego wglądu co się dzieje w organizacji, by zauważyć jakie procesy należy wspierać niż zacząć od zmieniania (mieszania) w tych procesach (Meulmeester 2019, s. 52). Nie oznacza to bierności i czekania aż zarząd lub pracownicy produkcji wezmą odpowiedzialność za to co się dzieje.  

Panaceum na problemy ‘pola’ są regularne i ciche prace wokół zwiększenia świadomości wokół tego co się dzieje, zarówno w zakresie procesów wewnętrznych jaki i zewnętrznych. 
Przejście przez cykl ‘kontaktu’ w zdrowy sposób wymagać będzie więcej czasu, a tempo zmian będzie wolniejsze niż by się chciało. Tylko przez akceptacje tego „co jest”, możliwe wydaje się skontaktowanie i możliwość działań.  Gdy ma ona taki przebieg, świadomość staje się własności społeczności, a zmiany nie wymagają ich narzucania, nie trzeba też nikogo do nich przekonywać. Możne spokojnie ‘wycofać się’ zmiany zostaną wykonane a my mamy czas na celebrację sukcesu. 

Rekomenduję książkę Meulmeester, Frans (2019): Gestalt w organizacjach. Kraków: Instytut Gestalt. Przetłumaczona przez: Cała, Andrzej; Hardek, Anna.

Na marginesie ważna publikacja w zrozumieniu dynamiki grupy, rozwoju grupy oraz koniecznych w pewnych przypadkach interwencji z mandatem zaufania.

Zapraszam na:
https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Inspi Racje [#003] Solum. Budowanie kontaktu z samym sobą
2020-10-29 00:00:00

Książka, którą dzisiaj polecę, buduje nową optykę patrzenia na firmę przez 3 wymiar: myśl i działaj, uzupełnia Marie #Miyashiro perspektywą nawiązania kontaktu czyli budowaniu kapitału firmy na czynniku ludzkim. Książka biznesowa o kontakcie z emocjami? Książka ma pomoc zrozumieć wymiar niewidoczny: wymiar czułości, wymiar humanistyczny. Idea opiera się na nawiązaniu kontaktu z samym sobą, ze społecznością i wreszcie z organizacją jako całością (s.29). Dzisiaj przeczytam fragment, który potencjalnie pomoże uświadomić sobie swoje uczucia, bez ich oceniania oraz będzie szkicem empatii, okazanej wobec samego siebie (s.79). Już teraz polecam: Miyashiro, Marie R.; (2019): Trzeci wymiar. Moc empatii w biznesie. Poznań: Dialogue Unlimited Agnieszka Pietlicka (Porozumiewajmy Się). Tłumaczyła Magdalena Macińska. Na marginesie ważna publikacja w zrozumieniu procesów grupowych, elementarz facylitatora, gdy dochodzi do ‘zderzenia’ kultur i wartości. Rekomenduję książkę Miyashiro, Marie R.; (2019): Trzeci wymiar. Moc empatii w biznesie. Poznań: Dialogue Unlimited Agnieszka Pietlicka (Porozumiewajmy Się). Tłumaczyła Magdalena Macińska. Na marginesie ważna publikacja w zrozumieniu procesów grupowych, elementarz facylitatora, gdy dochodzi do ‘zderzenia’ kultur i wartości. Myślenie i działanie są już nieaktualne. Czas na kontakt, myślenie i działanie.  (Miyashiro 2019, s. 36) Zapraszam na: https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Książka, którą dzisiaj polecę, buduje nową optykę patrzenia na firmę przez 3 wymiar: myśl i działaj, uzupełnia Marie #Miyashiro perspektywą nawiązania kontaktu czyli budowaniu kapitału firmy na czynniku ludzkim. Książka biznesowa o kontakcie z emocjami? Książka ma pomoc zrozumieć wymiar niewidoczny: wymiar czułości, wymiar humanistyczny. Idea opiera się na nawiązaniu kontaktu z samym sobą, ze społecznością i wreszcie z organizacją jako całością (s.29). Dzisiaj przeczytam fragment, który potencjalnie pomoże uświadomić sobie swoje uczucia, bez ich oceniania oraz będzie szkicem empatii, okazanej wobec samego siebie (s.79). Już teraz polecam: Miyashiro, Marie R.; (2019): Trzeci wymiar. Moc empatii w biznesie. Poznań: Dialogue Unlimited Agnieszka Pietlicka (Porozumiewajmy Się). Tłumaczyła Magdalena Macińska. Na marginesie ważna publikacja w zrozumieniu procesów grupowych, elementarz facylitatora, gdy dochodzi do ‘zderzenia’ kultur i wartości.

Rekomenduję książkę Miyashiro, Marie R.; (2019): Trzeci wymiar. Moc empatii w biznesie. Poznań: Dialogue Unlimited Agnieszka Pietlicka (Porozumiewajmy Się). Tłumaczyła Magdalena Macińska.
Na marginesie ważna publikacja w zrozumieniu procesów grupowych, elementarz facylitatora, gdy dochodzi do ‘zderzenia’ kultur i wartości.
Myślenie i działanie są już nieaktualne. Czas na kontakt, myślenie i działanie.  (Miyashiro 2019, s. 36)
Zapraszam na:
https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Inspi Racje [#002] Solum. Mity miłości namiętnej, czystej, stałej i bezwarunkowej
2020-10-17 19:00:00

Najbardziej boli i najbardziej cieszy. Odcinek ukazuje jakie różne role potrafi zagrać, a co tym ciekawsze żadna z wymienionych ról nie jest prawdziwą, to tylko gra w #Mitymiłości. Czy umiemy się w tym odnaleźć? Znamy treść tej sztuki? Dobra miłość w pełnym rejestrze tonacji uczuciowej jest sztuką, której trzeba się nauczyć i umiejętności, którą trzeba ćwiczyć. Czy nauczono nas miłości? Spontaniczność to dopiero początek, miłość zmienia się, bo zmieniam się, zmieniamy się. Umiejętności kochania wpierw uczymy się w dzieciństwie. Potem oczekujemy, że będziemy kochani nie za to co robimy, ale za to kim jesteśmy. Ta sztuka udaje się tylko niemowlęciu, i to tylko jak ma wielkie szczęście.   Rekomenduję książkę Goldberg, Jane Gretzner (1994): Ciemna strona miłości. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B (Psychologia, Humanistyka), ss. 44–52 "Miłość to proces" s.49 Zapraszam na: https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Najbardziej boli i najbardziej cieszy. Odcinek ukazuje jakie różne role potrafi zagrać, a co tym ciekawsze żadna z wymienionych ról nie jest prawdziwą, to tylko gra w #Mitymiłości. Czy umiemy się w tym odnaleźć? Znamy treść tej sztuki? Dobra miłość w pełnym rejestrze tonacji uczuciowej jest sztuką, której trzeba się nauczyć i umiejętności, którą trzeba ćwiczyć. Czy nauczono nas miłości? Spontaniczność to dopiero początek, miłość zmienia się, bo zmieniam się, zmieniamy się. Umiejętności kochania wpierw uczymy się w dzieciństwie. Potem oczekujemy, że będziemy kochani nie za to co robimy, ale za to kim jesteśmy. Ta sztuka udaje się tylko niemowlęciu, i to tylko jak ma wielkie szczęście.  

Rekomenduję książkę Goldberg, Jane Gretzner (1994): Ciemna strona miłości. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B (Psychologia, Humanistyka), ss. 44–52
"Miłość to proces" s.49
Zapraszam na:
https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Inspi Racje [#001] Solum. Co najmniej dwojaka natura miłości
2020-09-25 20:00:00

Zapowiedź czego można oczekiwać od Podcastu | W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie okazywaniem uczuć w biznesie. Ale nie denerwuj się, to nie będzie kolejny podcast o empatii. W ogóle to nie będzie nic nowego, bowiem ze swojej natury, to co właśnie zaczynasz słuchać to zbiór i kompilacja różnych teorii, koncepcji oraz praktyk i doświadczeń związanych z obecnością osoby wysoko wrażliwej w społeczności, w biznesie i rodzinie. Przytoczone wywody nie są ani oryginalne, ani odkrywcze, bowiem jeśli menedżer zaczyna publikować, to albo robi sobie notatki (myśli czyjeś, które zawłaszczy sobie), albo zapisuje receptury (czyli zawłaszczy, ale przynajmniej uczciwie przyzna kto jest autorem). Wynika to z charakteru dyscypliny którą reprezentuje, ponieważ zarzadzanie jest psychologią, filozofią, informatyką, pedagogiką, i czymkolwiek i kimkolwiek, jeśli tylko uda się jej zmotywować, pokierować, sprawdzić i ocenić rzeczy i osoby, za które jest odpowiedzialny. Jestem jednak przekonany, że docenisz trud skomponowania i zsyntetyzowania tych ważnych zagadnień, z tak wielu perspektyw oraz, że uda mi się Ciebie przekonać że tworzą one spójną całość. Zastanawiam się od czego zacząć? Zacznę od początku. In the beginning was the ... Love. Dziś rekomenduję książkę Goldberg, Jane Gretzner (1994): Ciemna strona miłości. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B (Psychologia, Humanistyka), ss. 39–42 "Źródłem rozterek w sprawach miłości leży w oczekiwaniach, które wiążemy z miłością jako taką" s.43 Zapraszam na: https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw

Zapowiedź czego można oczekiwać od Podcastu | W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie okazywaniem uczuć w biznesie. Ale nie denerwuj się, to nie będzie kolejny podcast o empatii. W ogóle to nie będzie nic nowego, bowiem ze swojej natury, to co właśnie zaczynasz słuchać to zbiór i kompilacja różnych teorii, koncepcji oraz praktyk i doświadczeń związanych z obecnością osoby wysoko wrażliwej w społeczności, w biznesie i rodzinie. Przytoczone wywody nie są ani oryginalne, ani odkrywcze, bowiem jeśli menedżer zaczyna publikować, to albo robi sobie notatki (myśli czyjeś, które zawłaszczy sobie), albo zapisuje receptury (czyli zawłaszczy, ale przynajmniej uczciwie przyzna kto jest autorem). Wynika to z charakteru dyscypliny którą reprezentuje, ponieważ zarzadzanie jest psychologią, filozofią, informatyką, pedagogiką, i czymkolwiek i kimkolwiek, jeśli tylko uda się jej zmotywować, pokierować, sprawdzić i ocenić rzeczy i osoby, za które jest odpowiedzialny.
Jestem jednak przekonany, że docenisz trud skomponowania i zsyntetyzowania tych ważnych zagadnień, z tak wielu perspektyw oraz, że uda mi się Ciebie przekonać że tworzą one spójną całość. Zastanawiam się od czego zacząć? Zacznę od początku. In the beginning was the ... Love.
Dziś rekomenduję książkę Goldberg, Jane Gretzner (1994): Ciemna strona miłości. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B (Psychologia, Humanistyka), ss. 39–42
"Źródłem rozterek w sprawach miłości leży w oczekiwaniach, które wiążemy z miłością jako taką" s.43
Zapraszam na:
https://youtube.com/channel/UCx0pouj196FQFm3r-PTOhQw


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie