:: ::

Praktyki zawodowe odbył w księgarni Wilhelma Gottlieba Korna we Wrocławiu oraz w firmie Breitkopf & Hartel w Lipsku. W 1803 roku Zawadzki trafia do Wilna jako pracownik księgarni Jana Floriana Bietscha. W 1805 roku założył własną drukarnię. Prowadził także wypożyczalnię książek.  Dzięki własnym nakładom i pożyczce od swego protektora, księcia Czartoryskiego, sprowadził nowe maszyny drukarskie z czcionkami różnych alfabetów, zadbał o zatrudnienie odpowiednich fachowców i w ten sposób udało się mu w miejsce zaniedbanej oficyny uniwersyteckiej zorganizować nowoczesną drukarnię. Jako pierwszy na ziemiach polskich zatrudniał w swojej drukarni korektorów.  Staraniem oficyny Zawadzkiego ukazały się w Wilnie w latach 1822 i 1823 Poezyje  Adama Mickiewicza. Księgarz utrzymywał liczne kontakty handlowe z zagranicą, szczególnie z Lipskiem i Paryżem, a także Wiedniem i Londynem, skąd sprowadzał książki w językach obcych. W tamtym okresie rozwinął również na wielką skalę działalność wydawniczą. Wydawał m.in. dzieła Mickiewicza, Krasickiego, Koźmiana, Trembeckiego i innych . Zmarł w 1838 roku.


Jest to odcinek podkastu:
Wydawcy i księgarze dla Niepodległej

"Wydawcy i księgarze dla Niepodległej" to projekt realizowany w ramach programu Niepodległa przez Stowarzyszenie Pełna Kultura przy współpracy Stowarzyszenia Nostra Patrumque Memoria, Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Magazynu Literackiego KSIĄŻKI oraz antykwariatu Suszek Books. W ramach projektu prezentujemy najciekawsze postaci historii polskiego księgarstwa oraz pokazujemy w jaki sposób działalność ludzi książki przyczyniła się do przetrwania i rozwoju kultury polskiej w najtrudniejszym dla niej okresie zaborów i pierwszej połowy XX wieku.

Kategorie:
Książki Kultura

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie