:: ::

Zapraszamy do wysłuchania odcinka, w którym poruszamy zagadnienia związane z żywotnością zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizją z udziałem inspektora UDT oraz warunkami dopuszczenia zbiornika do dalszej długoletniej, bezpiecznej eksploatacji. ▪ jakie czynniki mają wpływ na żywotność zbiorników, ▪ jak określa się żywotność zbiornika, ▪ dlaczego przy wyborze zbiornika nie warto sugerować się tylko ceną, jakie są rodzaje badań zbiorników dozorowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, ▪ jak rzetelnie ocenić możliwość wydłużenia czasu eksploatacji zbiornika – nowa metoda oceny stanu technicznego materiałów w celu dopuszczenia zbiornika do dalszej bezpiecznej eksploatacji jako wsparcie Klientów i Inspektorów w narzędziach do badań bezpieczeństwa konstrukcji zbiorników chemoodpornych. Uzupełnienie do nagrania 1) Laboratoria W przypadku laboratoriów funkcjonuje następująca terminologia: - laboratorium własne wytwórcy (uznane przez Oddział UDT uprawniający zakład), - laboratorium uznane przez UDT. Działają na rynku także laboratoria akredytowane przez PCA, które nie posiadają uznania UDT (np. laboratoria na Politechnikach). 2) Próbki do badań W przypadku montowanych w zbiornikach elementów próbnych stosowane są trzy rozwiązania: - płyta materiału przyspawana do dna dolnego, - teownik lub inny kształtownik przyspawany do dna dolnego, - płyta zamontowana luźno w króćcach zbiorników. Próbki do badań można pobrać w postaci: - wióra ze spoin lub z płyty materiału, - wycinków z płyty materiału.

Jest to odcinek podkastu:
Zbiorniki pełne rozwiązań

Jesteśmy praktykami, a naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i inspiracja do wdrażania najlepszych rozwiązań mających wpływ na bezpieczne magazynowanie chemikaliów lub wody. To dlatego stworzyliśmy podcast „Zbiorniki pełne rozwiązań – sztuka projektowania i bezpiecznej eksploatacji”. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy unikać błędów i niedociągnięć, które czasem się zdarzają i mogą mieć trudne do przewidzenia skutki. Doskonale wiemy, że właściwy projekt wpływa zarówno na przebieg prac inwestycyjnych, jak i pracę późniejszego użytkownika instalacji. Dlatego zależy nam na tym, by inwestycje mogły być realizowane sprawnie, w zgodzie z obowiązującymi normami i przy uwzględnieniu najważniejszych aspektów technicznych.

Kategorie:
Technologia

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie