:: ::

"Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko, i na pewno — oświadcza PAN. Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie, ruiny i bezbożnych — wytępię z tej ziemi człowieka — oświadcza PAN."   Sof 1:2-3   "Wiwatuj, córko Syjonu! Podnieś głos, Izraelu! Raduj się, córko Jerozolimy, i z serca tryumfuj! PAN umorzył twój wyrok, usunął twoich wrogów, Królem Izraela jest PAN pośród ciebie, już więcej nie przestraszy cię zło! W tym dniu powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się, Syjonie! Nie opuszczaj swoich rąk! PAN, twój Bóg, przebywa u ciebie, Waleczny, On wybawi! Uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni, przygarnie zasmuconych świętem. Zbiorę ich, bo spośród ciebie byli, a pogarda była im ciężarem. Oto zajmę się w tym czasie wszystkimi, którzy cię upokorzyli. Uratuję utykających, zgromadzę rozproszonych, przywrócę im sławę i dobre imię na ziemiach ich zawstydzenia." Sof 3:14-19

Jest to odcinek podkastu:
Kazania KChB w Kętrzynie

Niedzielne kazania z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie