:: ::

W 11. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" opowiadam o sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce, która jest właśnie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.  Sędzia Jan Grzęda poskarżył się na przedwczesne skrócenie jego kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jako sędzia NSA został wybrany do KRS na 4 lata, a kadencja została skrócona po niecałych 2 latach, w grudniu 2017 r. Zdaniem sędziego zostało naruszone jego prawa do sądu oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego. Sprawa sędziego Grzędy ma znaczenie symboliczne dla całej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jest przy tym jedną z 17 spraw dotyczących praworządności, które zostały zakomunikowane Rządowi RP w ostatnich kilku latach. Trybunał w Strasburgu postanowił przekazać sprawę Jana Grzędy do rozpoznania Wielkiej Izbie (17 sędziom). Co więcej w sprawie odbędzie się rozprawa - 19 maja 2021 r. (ostatnia rozprawa strasburska w sprawie polskiej została zorganizowana ponad 7 lat temu, w sprawie więzień CIA). To oznacza, że będzie ona budziła wielkie zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Istnieje szansa, że dzięki tej sprawie Trybunał w Strasburgu dołączy do Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie powstrzymywania dalszego procesu ograniczania niezależności sądownictwa.  Komentarz podcastowy opiera się na tekście opublikowanym 9 marca 2021 r. w dzienniku "Rzeczpospolita". 

Jest to odcinek podkastu:
Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka"

W podcaście dyskutuję o najważniejszych wydarzeniach z zakresu praw człowieka, praworządności i standardów demokratycznych - w Polsce i na świecie. Moimi gośćmi są aktywiści i aktywistki organizacji społecznych, eksperci, ale także osoby, których historie są ważne dla zrozumienia polskiej rzeczywistości.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie