Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka"

W podcaście dyskutuję o najważniejszych wydarzeniach z zakresu praw człowieka, praworządności i standardów demokratycznych - w Polsce i na świecie. Moimi gośćmi są aktywiści i aktywistki organizacji społecznych, eksperci, ale także osoby, których historie są ważne dla zrozumienia polskiej rzeczywistości.


Odcinki od najnowszych:

Odcinek 17 - Dziennikarz w służbie obywatelom - rozmowa z red. Eweliną Karpacz-Oboładze
2021-04-22 19:46:27

Gościem 17. odcinka podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” jest red. Ewelina Karpacz-Oboładze . Rozmawiamy o misji publicznej Polskiego Radia, znaczeniu reportażu radiowego oraz o cenzurze – w PRL oraz we współczesnej Polsce. Red. Karpacz-Oboładze przez wiele lat była związana ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia , przygotowała ponad 200 reportaży radiowych. Była laureatką licznych nagród dziennikarskich (w tym "Srebrnego Melchiora", "Złotego Mikrofonu" oraz nominacji do Prix Italia). Prowadzi zajęcia "Dokument radiowy i sztuka realizacji dźwięku" na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Współpracuje z Radiem 357.  Rozmawiamy o drodze zawodowej Pani Redaktor oraz o realizacji własnych pasji w Studiu Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Zastanawiamy się nad misją publiczną wypełnianą przez reportaż radiowy oraz dlaczego tego typu działalność tylko w sposób szczątkowy może być realizowana przez media komercyjne (czy podcasty). Pani Redaktor opowiada jak Studio Reportażu i Dokumentu stało się instytucją kultury, jak kolejne pokolenia mogły budować nowy dorobek na ramionach gigantów. Wspominamy mistrzów - Adama Wielowieyskiego, Eugeniusza Rudnika, Annę Semkowicz, Janinę Jankowską oraz Irenę Piłatowską-Mądry.  Pytam się o cenzurę w Polskim Radio. Czy słowa jej koleżanki redakcyjnej Olgi Mickiewicz-Adamowicz są prawdziwe: "Postępuje cenzura, tematy niewygodne dla władzy są zdejmowane z anteny albo nie dopuszcza się do ich realizacji. Nie zaprasza się gości, którzy są krytyczni wobec władz radia, wobec władzy. Ogranicza się obecność słuchaczy na antenie ze strachu przed tym, że powiedzą oni coś niewygodnego. Reportaż w Polskim Radiu traci na znaczeniu. Przerwane zostały pewne tradycje, zniszczony dorobek, na który ciężko pracowaliśmy latami. Zniszczona została Trójka. Niszczeje też Studio Reportażu, które funkcjonuje w szczątkowy, okaleczony sposób." Rozważamy na ile współczesna cenzura jest podobna do tej z czasów ul. Mysiej.  Pani Redaktor tłumaczy co robiła 15 maja 2020 r. - w czasie ostatniego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego, a także jak wyglądało jej rozstanie z Polskim Radio. Pytam się także dlaczego odejście z mediów publicznych nastąpiło tak późno, skoro przemiany i upolitycznienie Polskiego Radia były oczywiste już od 2016 r.  Czy Studio Reportażu i Dokumentu przetrwa? Czy też została przerwana nić kontynuacji i nie będzie już powrotu do przeszłości? Odpowiedzią na te pytania (a także niezwykle ciekawą anegdotą z udziałem Leonarda Cohena ) kończy się rozmowa. 

Odcinek 16 - My. Rewolucja - rozmowa z Dawidem Ciślakiem
2021-04-15 19:46:53

Gościem 16. odcinka podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" jest Dawid Ciślak - absolwent Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach, twórca gry „We. The Revolution” przedstawiającej postać sędziego trybunału rewolucyjnego w czasie Rewolucji Francuskiej (wydanej przez studia Polyslash i Klabater). Dawid Ciślak jest laureatem Paszportu Polityki w kategorii “Kultura Cyfrowa” , a także Prezesem Zarządu Polyslash SA, spółki notowanej na New Connect. Rozmawiamy o znaczeniu gier komputerowych dla edukacji obywatelskiej. Gra "We. The Revolution" skłania do refleksji nad zrozumieniem przez społeczeństwo zasad niezależności sądownictwa oraz odpowiedzialności wiążącej się z wymierzaniem sprawiedliwości. Pytam Dawida Ciślaka o jego zainteresowanie grami komputerowymi oraz motywy porzucenia kariery w świecie filmu. Zastanawiamy się czy gry z dzieciństwa związane z odpowiedzialnością społeczną, zarządzaniem i poczuciem obywatelskości (np. Cywilizacja, Sims, Railroad Tycoon itd.) wpłynęły na jego profesjonalne zainteresowania.  Dawid Ciślak wyjaśnia mechanizm gry "We. The Revolution". Wskazuje, że powstanie gry było częściowo związane z sytuacją w Polsce dot. praworządności oraz kształtującymi się podziałami w polskim społeczeństwie. Jednocześnie gra pokazuje, że "rewolucja może zjadać własne dzieci", a rola sędziego może z czasem ulegać wypaczeniu. Zastanawiamy się czy można stworzyć w społeczeństwie (ale także wśród nauczycieli i wychowawców) przekonanie, że gry komputerowe (narracyjne) mogą stanowić istotny komponent edukacji (w zakresie wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii), ale także mogą nauczyć podejmowania strategicznych decyzji.  Dawid Ciślak przedstawia także scenariusz potencjalnej nowej gry dotyczącej współczesnej sytuacji w Polsce. Dziękuję dr Magdalenie Zmysłowskiej za pomoc w zaaranżowaniu nagrania podcastu.

Odcinek 15 - Katolik wobec kary śmierci - rozmowa z dr. Tomaszem Snarskim
2021-04-08 19:52:35

Gościem 15. odcinka podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" jest dr Tomasz Snarski – nauczyciel akademicki, adwokat, filozof, poeta, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i filozofii prawa. Dr Snarski opublikował trzy tomy wierszy, w tym ostatni „Żmuty”. Współpracuje stale z organizacjami społecznymi z Wilna oraz z Laboratorium „Więzi”. Ukazała się niedawno jego książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią” (Więź, Warszawa 2021) . Rozmawiamy właśnie na temat głównych tez książki.  Zastanawiamy się nad tym jak wyglądała ewolucja poglądów Kościoła katolickiego w odniesieniu do kary śmierci. Czy przełom związany z decyzją Franciszka o zmianie pkt. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego jest rzeczywiście przełomem czy też konsekwencją ewolucji poglądów wewnątrz Kościoła? Dr Snarski tłumaczy także jakie są zasadnicze powody sprzeciwu wobec kary śmierci ze strony Kościoła. Zadaję pytanie Panu Doktorowi dlaczego zmiana poglądów Kościoła katolickiego nastąpiła tak późno. Przecież w stosunku do ochrony życia ludzkiego poglądy były jasno sprecyzowane – zwłaszcza w kontekście dopuszczalności aborcji (encyklika Evangelium Vitae)? Co więcej z encykliki tej wynika, że stopniowe ograniczanie kary śmierci to argument za niedopuszczalnością aborcji. Czy to nie jest swoista hipokryzja – do czasów Franciszka życie ludzkie nie było w KKK traktowane jak absolutna wartość (zwłaszcza w przypadku osób, które nie są niewinne)? Czy Kościół czasami nie powiela rozwiązań, które i tak zostały już wcześniej wypracowane w poszczególnych państwach, przez środowiska kierujące się wartościami humanistycznymi (jak np. Robert Badinter we Francji, Andras Sajo na Węgrzech czy Halina Bortnowska w Polsce) – powiela wtedy, kiedy praca została już wykonana, społeczeństwa zaakceptowały zmiany? Czy czasami zdecydowanego głosu Kościoła nie brakowało wcześniej? Rozmawiamy także na temat sprawy Tomasza Komendy. Czy może ona spowodować odejście w Polsce od tzw. kultury kary śmierci (wprawdzie wiemy, że prawnie nie jest możliwe przywrócenie kary śmierci, ale wyrażamy publicznie tęsknotę za taką karą, co sprzyja dehumanizacji, represyjnej polityce karnej oraz publicznym linczom)?

Odcinek 14 - O potrzebie nowoczesnej edukacji obywatelskiej - rozmowa z Przemysławem Staroniem
2021-04-01 20:02:12

W 14. odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” rozmawiam z Przemysławem Staroniem o potrzebie nowoczesnej edukacji obywatelskiej. Przemysław Staroń jest absolwentem kulturoznawstwa i psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczycielem w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (prowadzi zajęcia z zakresu etyki, filozofii i wiedzy o kulturze) oraz wykładowcą w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju w Uniwersytecie SWPS. Jest założycielem grupy międzypokoleniowej Zakon Feniksa. W 2018 r. uzyskał tytuł Nauczyciela Roku, a w 2020 r. został finalistą konkursu Global Teacher of the Year 2020. Jest działaczem społecznym w sferze edukacji (w tym wykorzystywania umiejętności cyfrowych). Został uznany za jedną z najbardziej wpływowych osób w społeczności LGBT+. Przyłączył się do ruchu Polska 2050. W 2020 r. wydał książkę pt. „Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem” (Wydawnictwo Agora, Warszawa 2020) . Rozmawiamy o jego drodze życiowej - jak został jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych nauczycieli w Polsce. Przemysław Staroń opowiada, do której postaci z "Władcy Pierścieni" mu najbliżej, a także po co korzysta z pop-kultury na swoich zajęciach z uczniami i studentami. Zastanawiamy się nad znaczeniem nowoczesnej edukacji obywatelskiej. Czy faktycznie w latach 90-tych popełniono błąd, że o edukacji obywatelskiej prawie zapomniano, uznając, że demokracja będzie już na zawsze? A może nie było wtedy wystarczających doświadczeń, aby takie programy edukacyjne kształtować? Przemysław Staroń opowiada, co by zrobił, gdyby miał możliwość wprowadzenia rzeczywistych programów edukacyjnych trafiających do szerokich mas. Wskazuje sędziego, którego zaprosiłby do polskiej "Ulicy Sezamkowej", aby przybliżyć dzieciom wymiar sprawiedliwości i rolę sądów w państwie prawa. Mówi także dlaczego nauczanie wiąże się z odpowiedzialnością oraz na ile udaje mu się kształtować u swoich wychowanków postawy obywatelskie. Przemysław Staroń przedstawia także najważniejsze dla niego filmy (seriale), książki i komiksy oraz gry - pozycje, z którymi zwłaszcza powinni zapoznać się licealiści. Zachęcam do wysłuchania rozmowy. Jednocześnie zapraszam na kolejną - będę rozmawiał z dr Tomaszem Snarskim, prawnikiem i filozofem, na temat jego książki "Kościół katolicki wobec kary śmierci" (Biblioteka Więzi, Warszawa 2021) . 

Odcinek 13 - Rok z pandemią - rozmowa z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką
2021-03-25 19:55:33

W 13. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką o tym jak niektóre państwa poradziły sobie z pandemią oraz czy pandemia wpłynęła na wymiar polityki krajowej i europejskiej. Dr Grzybowska-Walecka jest politolożką, wykładowczynią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jean Monnet Fellow w Centrum Roberta Schumana European University Institute we Florencji, byłą radną m.st. Warszawy, autorką licznych publikacji na temat funkcjonowania partii politycznych oraz wpływu mediów społecznościowych na działania polityczne. Jest także współtwórczynią Uniwersytetu Młodego Badacza na UKSW.  Minął już ponad rok od początku pandemii w Polsce . Ten okres staje się powoli przedmiotem analizy ze strony politologów oraz instytutów badawczych. Rozmawiamy o raportach Blavatnik School of Governance, V-Dem Institute oraz International IDEA. Zastanawiamy się na ile pandemia przyczyniła się do wzmocnienia tendencji autorytarnych w niektórych państwach, a także stwarzała okazję do ograniczania praw obywatelskich (w tym wolności zgromadzeń, wolności przemieszczania się oraz prawa do prywatności).  Rozważamy także dlaczego niektóre państwa zdecydowały się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego - czy była to skuteczna strategia z punktu widzenia realizacji interesu w postaci walki z pandemią. Jak zmieniało się oblicze krajowych polityk w związku z pandemią (także z powodów technologicznych i innych metod podejmowania decyzji)? Czy obywatele potrzebowali poczucia, że ktoś przeprowadzi ich w sposób stabilny i przewidywalny przez ten trudny okres. W tym kontekście skupiamy się zwłaszcza na przykładzie Włoch.  Dr Grzybowska-Walecka odpowiada także na pytania dotyczące przyszłości integracji europejskiej. Istnieje bowiem możliwość, że wspólne historyczne doświadczenie pandemii, a także wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy przyczyni się do federalizacji Unii Europejskiej oraz nadania realnej wartości obywatelstwu UE. Wreszcie stawiam pytanie jak może wyglądać Europa w 2040 r. - czy np. będziemy mieli powszechne prawo do ochrony zdrowotnej , realizowane na takim samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich UE? 

Odcinek 12 - Liberałów nikt nie kocha - rozmowa z prof. Wojciechem Sadurskim
2021-03-18 19:50:24

Gościem 12-go odcinka podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” jest prof. dr hab. Wojciech Sadurski. Profesor Sadurski prawie 20 lat temu opublikował zbiór felietonów pt. „Liberałów nikt nie kocha”. Czy obecnie liberałów faktycznie wciąż nikt nie kocha? Prof. Wojciech Sadurski jest profesorem prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa na University of Sydney. Prowadzi także zajęcia w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował wiele książek w renomowanych wydawnictwach. Wykładał jako visiting professor m.in. na Yale University oraz New York University. Był dziekanem wydziału prawa European University Institute we Florencji. Jest członkiem władz licznych stowarzyszeń naukowych. Zasiada w radzie programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Niedawno nakładem Wydawnictwa Liberte ukazało się tłumaczenie (tłum. Anna Wójcik) jego książki o kryzysie konstytucyjnym („Polski kryzys konstytucyjny”), wydanej wcześniej przez Oxford University Press. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym w Polsce – jako analityk, komentator oraz publicysta. W ostatnim czasie Prawo i Sprawiedliwość oraz TVP SA skierowały przeciwko niemu pozwy o ochronę dóbr osobistych oraz prywatne akty oskarżenia. Jak do tej pory wszystkie sprawy sądowe prof. Sadurski wygrał. W naszej rozmowie poruszamy kwestie dotyczące stanu demokracji w Polsce. Zadaję Panu Profesorowi między innymi pytania: - Czy przez pandemię lepiej zrozumieliśmy na czym polega ograniczenie naszej wolności i zaczęliśmy bardziej doceniać wartości demokracji liberalnej? - Jak wyglądały jego zmagania z licznymi pozwami i prywatnymi aktami oskarżenia ze strony TVP oraz partii rządzącej? - Jakie to uczucie otrzymywać olbrzymie wsparcie od naukowców z całego świata? - Które wspomnienie z ostatnich 6 lat znajduje się głęboko w jego sercu i pamięci? - Czy uznaje siebie za patriotę i co ten patriotyzm dla niego oznacza – szczególnie kiedy nie musiałby uczestniczyć w życiu publicznym, a skupić się na rozwoju kariery naukowej na świecie? - Czy można pogodzić odważne mówienie o polskiej historii z patriotyzmem, a także czy można odbudować konsekwencje tzw. polityki historycznej ostatnich lat. W kolejnym odcinku podcastu wystąpi będę rozmawiał z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką z European University Institute. Będziemy dyskutowali o prawnych i politycznych mechanizmach radzenia sobie przez państwa europejskie z pandemią.

Odcinek 11 - Strasburska nadzieja dla Polski - komentarz
2021-03-11 19:47:44

W 11. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" opowiadam o sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce, która jest właśnie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.  Sędzia Jan Grzęda poskarżył się na przedwczesne skrócenie jego kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jako sędzia NSA został wybrany do KRS na 4 lata, a kadencja została skrócona po niecałych 2 latach, w grudniu 2017 r. Zdaniem sędziego zostało naruszone jego prawa do sądu oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego. Sprawa sędziego Grzędy ma znaczenie symboliczne dla całej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jest przy tym jedną z 17 spraw dotyczących praworządności, które zostały zakomunikowane Rządowi RP w ostatnich kilku latach. Trybunał w Strasburgu postanowił przekazać sprawę Jana Grzędy do rozpoznania Wielkiej Izbie (17 sędziom). Co więcej w sprawie odbędzie się rozprawa - 19 maja 2021 r. (ostatnia rozprawa strasburska w sprawie polskiej została zorganizowana ponad 7 lat temu, w sprawie więzień CIA). To oznacza, że będzie ona budziła wielkie zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Istnieje szansa, że dzięki tej sprawie Trybunał w Strasburgu dołączy do Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie powstrzymywania dalszego procesu ograniczania niezależności sądownictwa.  Komentarz podcastowy opiera się na tekście opublikowanym 9 marca 2021 r. w dzienniku "Rzeczpospolita". 

Odcinek 10 - Służba państwu - rozmowa z prok. Mariuszem Krasoniem
2021-03-04 19:49:42

10. odcinek podcastu to rozmowa o służbie państwu i obywatelom z prokuratorem Mariuszem Krasoniem , prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Lex Super Omnia . „Wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z Panem Prokuratorem Mariuszem Krasoniem na sali rozpraw. Wielokrotnie prowadziliśmy z nim spory proceduralne i materialnoprawne. Polemiki procesowe, rozbieżne stanowiska, czy gorąca wymiana argumentów, a w końcu porażki - nigdy nie wywoływały w nas żądzy zemsty. Na tym właśnie polega praca prawnika – na konfrontacji, w której dochodzimy do prawdy"  - tak o prok. Krasoniu pisali jego przeciwnicy procesowi, adwokaci (mec. Czajkowska-Burda i mec. Maciej Burda) broniący Brunona Kwietnia, po tym jak został on przeniesiony z Krakowa do Wrocławia mocą decyzji Prokuratora Krajowego. Rozmawiamy o wyzwaniach stojących współcześnie przed zawodem prokuratora w Polsce. Prok. Mariusz Krasoń został wbrew własnej woli delegowany do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Zastanawiamy się co znaczy przymusowa delegacja dla prokuratora, jaki los spotkał jego kolegów i koleżanki z Lex Super Omnia, a także jakie są inne współczesne formy szykanowania prokuratorów. Dyskutujemy także nad reformą prokuratury, która nastąpiła w 2016 r. Wtedy wszyscy stawali w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego ludzie nie protestowali przeciwko reformie prokuratury? Zabrakło wyobraźni czy też być może prokuratura zasłużyła sobie na gorszą renomę? Pytam się o kondycję prokuratury także w kontekście reformy oddzielenia urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z 2010 r. i innych systemowych problemów występujących w prokuraturze. Przypominam raporty przygotowywane w tym czasie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Prok. Mariusz Krasoń przedstawia także wizję prokuratury przyszłości, w tym jak powinien brzmieć przepis Konstytucji RP regulujący niezależność prokuratorów. 

Odcinek 10 - Służba państwu - rozmowa z prok. Mariuszem Krasoniem
2021-03-04 19:49:42

10. odcinek podcastu to rozmowa o służbie państwu i obywatelom z prokuratorem Mariuszem Krasoniem , prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Lex Super Omnia . „Wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z Panem Prokuratorem Mariuszem Krasoniem na sali rozpraw. Wielokrotnie prowadziliśmy z nim spory proceduralne i materialnoprawne. Polemiki procesowe, rozbieżne stanowiska, czy gorąca wymiana argumentów, a w końcu porażki - nigdy nie wywoływały w nas żądzy zemsty. Na tym właśnie polega praca prawnika – na konfrontacji, w której dochodzimy do prawdy"  - tak o prok. Krasoniu pisali jego przeciwnicy procesowi, adwokaci (mec. Czajkowska-Burda i mec. Maciej Burda) broniący Brunona Kwietnia, po tym jak został on przeniesiony z Krakowa do Wrocławia mocą decyzji Prokuratora Krajowego. Rozmawiamy o wyzwaniach stojących współcześnie przed zawodem prokuratora w Polsce. Prok. Mariusz Krasoń został wbrew własnej woli delegowany do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Zastanawiamy się co znaczy przymusowa delegacja dla prokuratora, jaki los spotkał jego kolegów i koleżanki z Lex Super Omnia, a także jakie są inne współczesne formy szykanowania prokuratorów. Dyskutujemy także nad reformą prokuratury, która nastąpiła w 2016 r. Wtedy wszyscy stawali w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego ludzie nie protestowali przeciwko reformie prokuratury? Zabrakło wyobraźni czy też być może prokuratura zasłużyła sobie na gorszą renomę? Pytam się o kondycję prokuratury także w kontekście reformy oddzielenia urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z 2010 r. i innych systemowych problemów występujących w prokuraturze. Przypominam raporty przygotowywane w tym czasie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Prok. Mariusz Krasoń przedstawia także wizję prokuratury przyszłości, w tym jak powinien brzmieć przepis Konstytucji RP regulujący niezależność prokuratorów. 

Odcinek 9 - W obronie sędziów - rozmowa z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram
2021-02-25 20:00:00

Gościem 9. odcinku podcastu pt. „W obronie sędziów” jest adw. Sylwią Gregorczyk-Abram , jedna z założycielek Inicjatywy Wolne Sądy, a także działaczka Komitetu Obrony Sprawiedliwości i Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Pani Mecenas koordynuje program pomocy prawnej pro bono w kancelarii Clifford Chance.  Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i doceniana, w tym nagrodą Prawnika Pro Bono oraz Nagrodą im. Teresy Torańskiej (jako członkini Wolnych Sądów).  Z Panią Mecenas rozmawiam o początkach pracy w zawodzie i zaangażowaniu prawników pro bono, uczuciach towarzyszących wyborom parlamentarnym w 2015 roku i kulisach organizowania protestów w obronie sądów oraz powstawania nowych inicjatyw obywatelskich. Zastanawiamy się nad znaczeniem edukacji obywatelskiej. Wspominamy przesłanie Piotra Szczęsnego.  Dyskutujemy także nad kwestiami związanymi z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest nasz sąd? Czy Pani Mecenas reprezentując sędziów przed TSUE czuła, że walczy o własną tożsamość - czy to była walka przeciwko Polexitowi? Jednocześnie trzech sędziów zostało już zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną. Czy zatem mamy wciąż prawo wierzyć w sens integracji europejskiej oraz w UE jako wspólnotę polityczną opierającą się na wartościach demokracji i rządów prawa? Kolejnym gościem mojego podcastu będzie niezależny prokurator. Premiera 4 marca, godz. 20.00.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie