:: ::

W najnowszym odcinku podcastu "Becoming a Sustainable Leader" naszą gościnią jest Aneta Dziedzic, która realizuje się na stanowisku PMO oraz CSR Lead w HCL Poland. Swoją drogę zawodową rozpoczęła w przemyśle motoryzacyjnym, a dzięki zróżnicowanym projektom i środowisku szybko nabyła umiejętność korzystania z narzędzi, jakie dają technologie informatyczne. Dodatkowo jej kreatywność oraz otwartość na naukę pozwoliły na wszechstronny rozwój osobisty w przeróżnych konfiguracjach zespołów. Dzisiaj aktywnie działa na rzecz budowania kompleksowych rozwiązań dla wolontariatu korporacyjnego, doskonalenia umiejętności w zakresie zarządzania zmianą oraz angażowania się w projekty odpowiadające na potrzeby większej inkluzywności dla kobiet i pracowników w rolach rodzicielskich. 

Z tej rozmowy dowiecie się czym dla Anety jest zrównoważone przywództwo, jakie są narzędzia niezbędne dla rozpoznawania talentów współpracowników i jaką wartość może mieć neuroróżnorodność w zespole.

Serdecznie zachęcamy do posłuchania tego wyjątkowego odcinka!

__________________________________________________________________


Welcome to the new episode of "Becoming a Sustainable Leader" podcast! Our guest is Aneta Dziedzic, who works as PMO and CSR Lead in HCL Poland. She started her career in automotive industry and due to diverse projects and environment she quickly learned to use tools provided by IT technologies. Additionally, her creativity and openness to learning allowed for comprehensive personal development in various team configurations. Today, she is committed to building comprehensive solutions for corporate volunteering, improving her change management skills, and engaging in projects that address the need for greater inclusivity for women and employees in parenting roles. 


In this conversation, you'll learn what sustainable leadership means to Aneta, which tools are essential for recognizing coworker's talent, and the value that neurodiversity can have on your team.


We encourage you to listen to this exceptional episode!


Jest to odcinek podkastu:
Becoming a Sustainable Leader by Anna Jurgaś 

„Becoming a Sustainable Leader” to seria podcastów Anny Jurgaś dotyczących nowoczesnego przywództwa. Celem rozmów jest edukacja w zakresie zrównoważonego leadership’u, który integruje wewnętrzne, świadome motywacje z zewnętrznymi działaniami, których celem jest szerzej rozumiane dobro. Nowoczesne przywództwo powinno być oparte na świadomym zarządzaniu i głębszych, nie jednostkowych wartościach, a jego podstawą jest rozwój osobisty i autorefleksja lidera.

Kategorie:
Biznes

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie