Poznaj Podkasting - Muzeum Etnograficzne

Audycje na temat wybranych wystaw czasowych i stałych odbywających się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie produkowane przez Fundację "Otwórz się" w ramach projektu "Poznaj Podkasting".

Link do subskrybowania: http://feeds.feedburner.com/MuzeumEtnograficzne


Odcinki od najnowszych:

O Państwowym Muzeum Etnograficznym
2017-03-20 06:58:32

O historii Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie opowiada Marta Elas Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

O historii Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie opowiada Marta Elas

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Imaging Korea
2017-01-10 07:46:27

Joanna Machudera-Szwankowska opowiada o wystawie "Imaging  Korea - Poza ludźmi, krainą i czasem". Prezentowane na wystawie fotografie są owocem pracy siedmiu uznanych mistrzów fotografii. Przedstawiają różne oblicza Korei: są zarówno rzetelnym zapisem życia w tym kraju, jak i obrazują jego piękno. Prace te są szansą na kontakt z dokumentacyjnym i artystycznym obliczem sztuki fotografii.   Jak sugeruje podtytuł - "Poza ludźmi, krainą i czasem" - fotografie przedstawiają złożony obraz tego państwa. Zwiedzający mają okazję spojrzeć w przeszłość Korei, zobaczyć jej dynamiczną teraźniejszość, a także wejrzeć w to, co oferuje przyszłość. Zdjęcia ukazują współczesny kraj oraz Koreę rozumianą jako duchowy dom Koreańczyków. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Joanna Machudera-Szwankowska opowiada o wystawie "Imaging  Korea - Poza ludźmi, krainą i czasem". Prezentowane na wystawie fotografie są owocem pracy siedmiu uznanych mistrzów fotografii. Przedstawiają różne oblicza Korei: są zarówno rzetelnym zapisem życia w tym kraju, jak i obrazują jego piękno. Prace te są szansą na kontakt z dokumentacyjnym i artystycznym obliczem sztuki fotografii.   Jak sugeruje podtytuł - "Poza ludźmi, krainą i czasem" - fotografie przedstawiają złożony obraz tego państwa. Zwiedzający mają okazję spojrzeć w przeszłość Korei, zobaczyć jej dynamiczną teraźniejszość, a także wejrzeć w to, co oferuje przyszłość. Zdjęcia ukazują współczesny kraj oraz Koreę rozumianą jako duchowy dom Koreańczyków. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Biblia Pauperum
2016-10-10 13:54:50

Paweł Matwiejczuk opowiada o wystawie "Biblia Pauperum. Sztuka uBogich i wykluczonych. Obraz Boga w sztuce ludowej" Ze strony Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: Wystawa wykorzystuje najwybitniejsze dzieła z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jej narracja traktuje o chłopskiej interpretacji Biblii i ludowym pojmowaniu świata. Osnuta jest wokół biblijnych i apokryficznych wątków historii Zbawienia, obecnych w sztuce ludowej. Zgromadzone dzieła uzmysławiają nam spójność i ponadczasowość prezentowanej wizji rzeczywistości - za ich sprawą odkrywamy własną tożsamość, przeglądamy się w nich jak w lustrze. To koncepcja bliska nam wszystkim, w zdecydowanej większości wywodzącym się ze świata bliskiego społeczności wiejskiej. Sztukę tworzoną przez ludzi wykluczonych, wyalienowanych i uBogich należy postrzegać jako efekt doświadczeń człowieka, jego zmagań z codziennością. Wynika ona z potrzeb autora, przeżywanych radości i smutków, wyraża stosunek do sacrum, otaczającego świata natury i drugiego człowieka. Nie ma większego znaczenia czy patrzymy na dzieło powstałe przed kilkoma dziesięcioleciami, przed stuleciem czy jeszcze starsze. Człowieczy los zamknięty w kawałku drewna, pozostawiony w postaci odcisku na papierze czy wymalowany na tafli szkła przestaje być czymś lokalnym, prowincjonalnym, może niewartym uwagi. "Produkowane" na własny użytek dzieło nagle ujawnia swój ponadczasowy charakter - przyciąga uwagę całego świata i stanowi o uniwersalizmie tej sztuki. W gronie ponad stu prac wybranych na wystawę wyodrębnić możemy trzy zasadnicze elementy: klasyczną twórczość warsztatową anonimowych zazwyczaj autorów, dzieła artystów nieprofesjonalnych z lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku oraz realizacje art brut, które to zjawisko było obiektem osobnej refleksji na niedawno prezentowanej ekspozycji "Szara strefa sztuki - polscy twórcy art brut". "Biblia Pauperum" jest również wydarzeniem kulturalnym, poprzez które Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie włącza się w ogólnopolskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Jest to zarazem forpoczta ekspozycji stałej, która powstanie w przeciągu kilku lat. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Paweł Matwiejczuk opowiada o wystawie "Biblia Pauperum. Sztuka uBogich i wykluczonych. Obraz Boga w sztuce ludowej" Ze strony Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: Wystawa wykorzystuje najwybitniejsze dzieła z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jej narracja traktuje o chłopskiej interpretacji Biblii i ludowym pojmowaniu świata. Osnuta jest wokół biblijnych i apokryficznych wątków historii Zbawienia, obecnych w sztuce ludowej. Zgromadzone dzieła uzmysławiają nam spójność i ponadczasowość prezentowanej wizji rzeczywistości - za ich sprawą odkrywamy własną tożsamość, przeglądamy się w nich jak w lustrze. To koncepcja bliska nam wszystkim, w zdecydowanej większości wywodzącym się ze świata bliskiego społeczności wiejskiej. Sztukę tworzoną przez ludzi wykluczonych, wyalienowanych i uBogich należy postrzegać jako efekt doświadczeń człowieka, jego zmagań z codziennością. Wynika ona z potrzeb autora, przeżywanych radości i smutków, wyraża stosunek do sacrum, otaczającego świata natury i drugiego człowieka. Nie ma większego znaczenia czy patrzymy na dzieło powstałe przed kilkoma dziesięcioleciami, przed stuleciem czy jeszcze starsze. Człowieczy los zamknięty w kawałku drewna, pozostawiony w postaci odcisku na papierze czy wymalowany na tafli szkła przestaje być czymś lokalnym, prowincjonalnym, może niewartym uwagi. "Produkowane" na własny użytek dzieło nagle ujawnia swój ponadczasowy charakter - przyciąga uwagę całego świata i stanowi o uniwersalizmie tej sztuki. W gronie ponad stu prac wybranych na wystawę wyodrębnić możemy trzy zasadnicze elementy: klasyczną twórczość warsztatową anonimowych zazwyczaj autorów, dzieła artystów nieprofesjonalnych z lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku oraz realizacje art brut, które to zjawisko było obiektem osobnej refleksji na niedawno prezentowanej ekspozycji "Szara strefa sztuki - polscy twórcy art brut". "Biblia Pauperum" jest również wydarzeniem kulturalnym, poprzez które Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie włącza się w ogólnopolskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Jest to zarazem forpoczta ekspozycji stałej, która powstanie w przeciągu kilku lat. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Magia i sztuka Bali
2016-08-06 10:25:52

Fot. Jordy Meow (licencja CC-BY) Bogna Łakomska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zaprasza na wystawę poświęconą magii i sztuce Balijskiej. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Fot. Jordy Meow (licencja CC-BY) Bogna Łakomska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zaprasza na wystawę poświęconą magii i sztuce Balijskiej.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Szara Strefa Sztuki
2016-07-27 14:01:19

Alicja Mironiuk-Nikolska opowiada o wystawie pod tytułem "Szara Strefa Sztuki". Art brut to szara strefa sztuki. Mimo że istnieje poza tym, co widoczne i oficjalne, znacząco wpływa na artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Wierzymy, że dzięki zgromadzonym na wystawie SZARA STREFA SZTUKI. Polscy twórcy art brut fascynującym dziełom z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby widz będzie mógł porzucić rutynę patrzenia i kulturowe nawyki konwencjonalnej percepcji, a tym samym odbyć podróż po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji. Na wystawie zobaczymy prace 31 twórców art brut, tych najwybitniejszych, jak Maria Wnęk czy Edmund Monsiel, ale i tych mniej znanych, którzy warci są szerszej popularyzacji. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Alicja Mironiuk-Nikolska opowiada o wystawie pod tytułem "Szara Strefa Sztuki". Art brut to szara strefa sztuki. Mimo że istnieje poza tym, co widoczne i oficjalne, znacząco wpływa na artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Wierzymy, że dzięki zgromadzonym na wystawie SZARA STREFA SZTUKI. Polscy twórcy art brut fascynującym dziełom z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby widz będzie mógł porzucić rutynę patrzenia i kulturowe nawyki konwencjonalnej percepcji, a tym samym odbyć podróż po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji. Na wystawie zobaczymy prace 31 twórców art brut, tych najwybitniejszych, jak Maria Wnęk czy Edmund Monsiel, ale i tych mniej znanych, którzy warci są szerszej popularyzacji. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Hanbok
2016-05-25 01:36:31

Dzień Wolnej Sztuki w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Magdalena Guziejko opowiada o prezentacji Hanboka, tradycyjnego stroju koreańskiego. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Dzień Wolnej Sztuki w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Magdalena Guziejko opowiada o prezentacji Hanboka, tradycyjnego stroju koreańskiego. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Porządek Rzeczy
2016-05-09 09:43:33

Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego Małgorzata Jaszczot opowiada o przestrzeni wystawy stałej i prezentowanych podczas Dnia Wolnej Sztuki 2016 łapciach. Wystawa "Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego" prezentuje ideę magazynu demonstracyjnego tego wybitnego muzealnika i muzeologa, pracownika Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w latach 1962-2004.   Po raz pierwszy w dziejach polskiego muzealnictwa udostępniamy szerokiej publiczności magazyn zbiorów, który ze swojej natury stanowi część zakulisową muzeum, ze ściśle określonymi zasadami korzystania z jego zasobów przez muzealników, naukowców i studentów.   Na wystawie w przyjętym porządku magazynowym, według autorskiej klasyfikacji muzealnych obiektów Piotra Szackiego (działów Indexu Rzeczowego od A do Z) prezentowane są: narzędzia związane z pracą na roli, hodowlą, różnymi sposobami pozyskiwania żywności takimi jak zbieractwo, rybołówstwo, pszczelarstwo oraz rękodziełem i rzemiosłami. Najstarsze zabytki pochodzą z połowy XIX wieku, najmłodsze obiekty to wyroby rzemieślnicze lub samodzielnie wykonane narzędzia z lat 70. XX wieku. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego Małgorzata Jaszczot opowiada o przestrzeni wystawy stałej i prezentowanych podczas Dnia Wolnej Sztuki 2016 łapciach. Wystawa "Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego" prezentuje ideę magazynu demonstracyjnego tego wybitnego muzealnika i muzeologa, pracownika Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w latach 1962-2004.   Po raz pierwszy w dziejach polskiego muzealnictwa udostępniamy szerokiej publiczności magazyn zbiorów, który ze swojej natury stanowi część zakulisową muzeum, ze ściśle określonymi zasadami korzystania z jego zasobów przez muzealników, naukowców i studentów.   Na wystawie w przyjętym porządku magazynowym, według autorskiej klasyfikacji muzealnych obiektów Piotra Szackiego (działów Indexu Rzeczowego od A do Z) prezentowane są: narzędzia związane z pracą na roli, hodowlą, różnymi sposobami pozyskiwania żywności takimi jak zbieractwo, rybołówstwo, pszczelarstwo oraz rękodziełem i rzemiosłami. Najstarsze zabytki pochodzą z połowy XIX wieku, najmłodsze obiekty to wyroby rzemieślnicze lub samodzielnie wykonane narzędzia z lat 70. XX wieku. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Deskorolki
2016-04-28 11:19:02

Czemu trzymamy w muzeum rozdeptane buty bez sznurówek i deskorolki bez kółek? Opowiada kurator: Aleksander  ,,Bratek" Robotycki. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Czemu trzymamy w muzeum rozdeptane buty bez sznurówek i deskorolki bez kółek? Opowiada kurator: Aleksander  ,,Bratek" Robotycki. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Tuaregowie
2016-02-28 07:57:45

Dariusz Skonieczko opowiada o wystawie. Wystawa prezentowała obrazy tuareskiego malarza Rissa Ixa, który obok tematów z życia codziennego porusza również kwestie związane z historią, polityką czy ochroną środowiska. Na szczególną uwagę zasługują obrazy przedstawiające modę plemienia jak i projekty strojów autorstwa Rissa Ixa. Jego twórczość zostanie zilustrowana kolekcją Adama Rybińskiego, który jest znawcą błękitnych ludzi Sahary, jak mówi się o Tuaregach. W jego zbiorach można podziwiać m.in. broń i biżuterię uprząż konną i wielbłądzią. Ponadto interesującym komentarzem będą zdjęcia autorstwa Adama Rybińskiego, które wykonał przez pięćdziesiąt lat badań na Saharze. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Dariusz Skonieczko opowiada o wystawie. Wystawa prezentowała obrazy tuareskiego malarza Rissa Ixa, który obok tematów z życia codziennego porusza również kwestie związane z historią, polityką czy ochroną środowiska. Na szczególną uwagę zasługują obrazy przedstawiające modę plemienia jak i projekty strojów autorstwa Rissa Ixa. Jego twórczość zostanie zilustrowana kolekcją Adama Rybińskiego, który jest znawcą błękitnych ludzi Sahary, jak mówi się o Tuaregach. W jego zbiorach można podziwiać m.in. broń i biżuterię uprząż konną i wielbłądzią. Ponadto interesującym komentarzem będą zdjęcia autorstwa Adama Rybińskiego, które wykonał przez pięćdziesiąt lat badań na Saharze. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Marek Leszczyński. Malarstwo
2015-10-22 08:40:27

Wystawa malarstwa Marka Leszczyńskiego, o której opowiada Dominika Leszczyńska. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"

Wystawa malarstwa Marka Leszczyńskiego, o której opowiada Dominika Leszczyńska. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Podkast przygotowany przez Borysa Kozielskiego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji "Otwórz się"


Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie